ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Microsoft Windows στον σκληρό δίσκο. Εάν εγκαθιστάτε αυτό το εργαλείο στον τοπικό σκληρό δίσκο, η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows προστίθεται ως επιλογή στο μενού εκκίνησης (Startup menu) των Windows.

Εγκατάσταση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, μετά την εγκατάσταση των Windows στον υπολογιστή 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε γράμμα της μονάδας δίσκου CD-ROM :\i386\winnt32.exe /cmdcons στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), όπου γράμμα της μονάδας δίσκου CD-ROM είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου, την οποία έχετε εκχωρήσει στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Διαγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στον σκληρό δίσκο στον οποίο εγκαταστήσατε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (Hide protected operating system files), για να καταργήσετε την επιλογή του και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στον ριζικό φάκελο, διαγράψτε το φάκελο Cmdcons και το αρχείο Cmldr.
 5. Στον ριζικό φάκελο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Boot.ini και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη τροποποίηση του αρχείου Boot.ini, ίσως να εμποδίσει την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι διαγράφετε μόνο την καταχώρηση για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Επίσης, συνιστάται η επαναφορά του χαρακτηριστικού του αρχείου Boot.ini στην κατάσταση μόνο για ανάγνωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ανοίξτε το αρχείο Boot.ini από το Σημειωματάριο (Notepad) των Microsoft Windows και καταργήστε την καταχώρηση για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).Έχει την εξής μορφή:

  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

  Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο.

Εγκατάσταση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) κατά τη διάρκεια εγκατάστασης χωρίς παρακολούθησηΠροκειμένου να εγκαταστήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) κατά τη διάρκεια εγκατάστασης των Windows χωρίς παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η χρήση της ενότητας [GuiRunOnce] του αρχείου unattend.txt.
Εντολή1=" διαδρομή \winnt32 /cmdcons /unattend"
Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης των Windows, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197063 Τρόπος δημιουργίας δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης για τα Windows 2000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του αρχείου unattend.txt, ανατρέξτε στον οδηγό Deployment Planning Guide του Windows 2000 Server Resource Kit.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 216417 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Οκτ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια