Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός επίσημου διακομιστή ώρας στα Windows 2000

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314054 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows στον Microsoft Windows Server 2000. Η υπηρεσία ώρας των Windows μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό ρολόι υλικού ή μια εξωτερική προέλευση ώρας. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα εσωτερικό ρολόι υλικού.

Εισαγωγή

Τα Windows περιλαμβάνουν το W32Time, το εργαλείο υπηρεσίας ώρας που απαιτείται από το πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας Kerberos. Ο σκοπός της υπηρεσίας ώρας των Windows είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 2000 ή νεότερες εκδόσεις σε μια επιχείρηση χρησιμοποιούν κοινή ώρα. Για τη διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης κοινής ώρας, η υπηρεσία ώρας των Windows χρησιμοποιεί μια ιεραρχική συσχέτιση που ελέγχει την αρχή και δεν επιτρέπει τις επαναλήψεις.

Από προεπιλογή, οι υπολογιστές που βασίζονται στα Windows χρησιμοποιούν την ακόλουθη ιεραρχία:
 • Όλοι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές-πελάτες εξουσιοδοτούν τον ελεγκτή τομέα ελέγχου ταυτότητας ως το συνεργάτη ώρας των εισερχομένων τους.
 • Όλοι οι διακομιστές-μέλη ακολουθούν την ίδια διαδικασία που ακολουθούν και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές-πελάτες.
 • Οι ελεγκτές τομέα μπορεί να εξουσιοδοτήσουν τον κύριο υπολογιστή λειτουργιών του πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα (PDC) ως το συνεργάτη ώρας των εισερχομένων τους, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουν έναν γονικό ελεγκτή τομέα με βάση την αρίθμηση διαστρωμάτωσης.
 • Όλοι οι κύριοι υπολογιστές λειτουργιών PDC ακολουθούν την ιεραρχία τομέων κατά την επιλογή του συνεργάτη ώρας των εισερχομένων τους.
Σε αυτήν την ιεραρχία, ο κύριος υπολογιστής λειτουργιών PDC στον ριζικό κατάλογο του συμπλέγματος γίνεται ο επίσημος διακομιστής ώρας για την επιχείρηση. Συνιστάται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επίσημου διακομιστή ώρας, ώστε να λαμβάνει την ώρα από μια προέλευση υλικού. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του επίσημου διακομιστή ώρας, ώστε να συγχρονίζεται με μια προέλευση ώρας Internet, δεν υπάρχει έλεγχος ταυτότητας. Συνιστάται επίσης να μειώσετε τις ρυθμίσεις διόρθωσης ώρας για τους διακομιστές σας και τους αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες. Αυτές οι συστάσεις παρέχουν περισσότερη ακρίβεια και ασφάλεια στον τομέα σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows για χρήση εσωτερικού ρολογιού υλικού

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Συνιστάται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επίσημου διακομιστή ώρας, ώστε να λαμβάνει την ώρα από μια προέλευση υλικού. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του επίσημου διακομιστή ώρας, ώστε να συγχρονίζεται με μια προέλευση ώρας Internet, δεν υπάρχει έλεγχος ταυτότητας. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας ώρας των Windows ώστε να χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό ρολόι υλικού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί του μητρώου:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ReliableTimeSource και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί του μητρώου:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο LocalNTP και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
  Τροποποίηση (Modify).
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 9. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, για να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας ώρας των Windows, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε όλους τους υπολογιστές εκτός από το διακομιστή ώρας, ώστε να συγχρονίσετε την ώρα του τοπικού υπολογιστή ως προς το διακομιστή ώρας:
  w32tm -s
Σημείωση Δεν πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή ώρας ώστε να συγχρονίζεται με τον εαυτό του. Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή ώρας ώστε να συγχρονίζεται με τον εαυτό του, τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή w32tm, πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών:
w32tm /?

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows για χρήση εξωτερικής προέλευσης ώρας

Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της υπηρεσίας ώρας των Windows στον κύριο υπολογιστή λειτουργιών PDC στον ριζικό κατάλογο του συμπλέγματος, ώστε να αναγνωρίζει έναν εξωτερικό διακομιστή ώρας του πρωτοκόλλου Simple Network Time Protocol (SNTP) ως επίσημο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή ώρας της Microsoft (time.windows.com) ως εξωτερικό διακομιστή ώρας SNTP. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας ώρας των Windows ώστε να χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό διακομιστή ώρας SNTP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 2. Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να αλλάξετε τον τύπο διακομιστή σε NTP:
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί του μητρώου:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο TYPE και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής (Edit Value), πληκτρολογήστε NTP στο πλαίσιο
   Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
   ΟΚ.
 3. Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή ως αξιόπιστης προέλευσης ώρας:
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ReliableTimeSource και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή LocalNTP σε 1:
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο LocalNTP και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να καθορίσετε τις προελεύσεις ώρας:
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο NtpServer και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Επεξεργασία τιμής (Edit Value), πληκτρολογήστε Ομότιμοι στο πλαίσιο
   Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.

   Σημείωση Ομότιμοι : είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για μια λίστα των ομοτίμων οροθετημένη με διαστήματα, από την οποία ο υπολογιστής σας αποκτά σημάνσεις χρόνου. Κάθε όνομα DNS που αναγράφεται πρέπει να είναι μοναδικό.
 6. Για το Windows 2000 Service Pack 4 μόνο, καθορίστε τη ρύθμιση διόρθωσης ώρας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο MaxAllowedClockErrInSecs και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε
   Χρόνος_σε_δευτερόλεπτα στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.

   Σημείωση Χρόνος_σε_δευτερόλεπτα : είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για τη μέγιστη δυνατή διαφορά σε δευτερόλεπτα μεταξύ της ένδειξης ώρας του τοπικού ρολογιού και της ώρας που λαμβάνεται από το διακομιστή NTP, ώστε να θεωρηθεί έγκυρη νέα ώρα.
 7. Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να ορίσετε το διάστημα σταθμοσκόπησης:
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί του μητρώου:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Period και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Τροποποίηση (Modify).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 24 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 9. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, για να επανεκκινήσετε την υπηρεσία ώρας των Windows, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε όλους τους υπολογιστές εκτός από το διακομιστή ώρας, ώστε να συγχρονίσετε την ώρα του τοπικού υπολογιστή ως προς το διακομιστή ώρας:
  w32tm -s

Από προεπιλογή, το SNTP χρησιμοποιεί τη θύρα 123 του πρωτοκόλλου User Datagram Protocol (UDP). Εάν αυτή η θύρα δεν είναι ανοιχτή στο Internet, δεν μπορείτε να συγχρονίσετε το διακομιστή σας με τους διακομιστές SNTP στο Internet. Ένας υπολογιστής που είναι ρυθμισμένος ως αξιόπιστη προέλευση ώρας προσδιορίζεται ως ριζικός κατάλογος της υπηρεσίας ώρας των Windows. Ο ριζικός κατάλογος της υπηρεσίας ώρας είναι ο επίσημος διακομιστής για τον τομέα και συνήθως ρυθμίζεται ώστε να λαμβάνει ώρα από έναν εξωτερικό διακομιστή NTP ή μια συσκευή υλικού. Ένας διακομιστής ώρας μπορεί να ρυθμιστεί ως αξιόπιστη προέλευση ώρας, για να βελτιστοποιηθεί ο τρόπος μεταφοράς ώρας στην ιεραρχία τομέα. Εάν ένας ελεγκτής τομέα ρυθμιστεί ως αξιόπιστη προέλευση ώρας, η υπηρεσία "Σύνδεση δικτύου" (Net Logon) ανακοινώνει τον συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα ως αξιόπιστη προέλευση ώρας όταν συνδέεται στο δίκτυο. Όταν οι άλλοι ελεγκτές τομέα αναζητήσουν μια προέλευση ώρας με την οποία θα συγχρονιστούν, επιλέγουν πρώτα μια αξιόπιστη προέλευση, αν υπάρχει κάποια.

Το κλειδί μητρώου HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period ελέγχει τη συχνότητα συγχρονισμού της υπηρεσίας ώρας των Windows. Εάν έχει καθοριστεί μια τιμή, πρέπει να είναι μία από τις ειδικές τιμές στην ακόλουθη λίστα:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Ορίζει το συγχρονισμό σε μία φορά κάθε 45 λεπτά μέχρι να επιτύχει μία φορά, κατόπιν μία φορά την ημέρα.
 • 65532, "SpecialSkew" - Ορίζει το συγχρονισμό σε μία φορά κάθε 45 λεπτά μέχρι να επιτύχει τρεις φορές, κατόπιν μία φορά κάθε οκτώ ώρες. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • 65533, "Weekly" - Ορίζει το συγχρονισμό σε μία φορά κάθε επτά ημέρες.
 • 65534, "Tridaily" - Ορίζει το συγχρονισμό σε μία φορά κάθε τρεις ημέρες.
 • 65535, "BiDaily" - Ορίζει το συγχρονισμό σε μία φορά κάθε δύο ημέρες.
 • 0 - Για το NT5DS, ο συγχρονισμός είναι μία φορά κάθε 45 λεπτά μέχρι να επιτύχει τρεις φορές, κατόπιν μία φορά κάθε οκτώ ώρες. Για το NTP, ο συγχρονισμός είναι μία φορά κάθε 8 ώρες.
 • freq -
  freq ορίζει πόσες φορές την ημέρα θέλετε να συγχρονίζεται η υπηρεσία ώρας των Windows. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια τιμή διαφορετική από οποιαδήποτε από εκείνες που καθορίστηκαν προηγουμένως, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία ώρας των Windows (Windows Time service), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
884776 Ρύθμιση της υπηρεσίας ώρας των Windows ως προς μια μεγάλη χρονική μετάθεση

816042 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός επίσημου διακομιστή ώρας στον Windows Server 2003

314054 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός επίσημου διακομιστή ώρας στα Windows XPΓια πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία ώρας των Windows (Windows Time service) σε ένα διακομιστή που βασίζεται σε σύμπλεγμα δομών Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 216734 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Οκτ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια