Τρόπος πολλαπλής εκκίνησης των Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me και του MS-DOS

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων ενός υπολογιστή με επεξεργαστή Intel για πολλαπλή εκκίνηση των ακόλουθων λειτουργικών συστημάτων της Microsoft:
 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν θέλετε να κάνετε πολλαπλή εκκίνηση λειτουργικών συστημάτων, εγκαταστήστε τα λειτουργικά συστήματα με την ακόλουθη σειρά:
 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 ή Windows Me
 3. Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
Εγκαταστήστε το καθένα από τα λειτουργικά συστήματα σύμφωνα με την τυπική διαδικασία εγκατάστασης. Μπορείτε να ξεκινήσετε τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα από την οθόνη του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης (Osloader):
 • Windows 95, Windows 98 ή Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε λειτουργικό σύστημα πρέπει να εγκαθίσταται σε ξεχωριστή λογική μονάδα δίσκου. Εάν εγκαταστήσετε πολλά λειτουργικά συστήματα στην ίδια μονάδα δίσκου, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα όταν προσπαθήσετε να τα εκτελέσετε.

Εάν εγκαταστήσετε πολλά λειτουργικά συστήματα στην ίδια μονάδα δίσκου, ενδέχεται να γίνει τερματισμός του Microsoft Internet Explorer και να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Το iexplore προκάλεσε ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα kernel32.dll

(iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ώστε να ξεκινά τα Windows XP, τα Windows 2000, τα Windows NT και τα Windows 95 ή τα Windows 98 ή τα Windows Me. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση ενός υπολογιστή ώστε να κάνει πολλαπλή εκκίνηση σε οποιονδήποτε συνδυασμό των Windows 95, Windows 98 και Windows Me, επειδή τα Windows 95, Windows 98 και Windows Me χρησιμοποιούν το ίδιο αρχείο εκκίνησης. Επομένως, η πολλαπλή ταυτόχρονη εκκίνηση των Windows 95, Windows 98 και Windows Me δεν υποστηρίζεται.

Η εγκατάσταση των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me πρέπει να γίνει πριν από την εγκατάσταση των Windows NT, Windows 2000 και Windows XP, ώστε να αποτραπεί η αντικατάσταση του τομέα εκκίνησης των Windows XP, Windows 2000 ή Windows NT από τον τομέα εκκίνησης του προγράμματος εγκατάστασης των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me. Επειδή ο τομέας εκκίνησης των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me αναγνωρίζει το διαμέρισμα ως FAT16 ή FAT32, τα Windows NT, Windows 2000 και Windows XP δεν έχουν πλέον πρόσβαση στους τόμους NTFS. Για να εγκαταστήσετε πρώτα τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες εγκατάστασης που παρέχονται με τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me.

Εάν θέλετε να κάνετε πολλαπλή εκκίνηση των Windows XP, Windows 2000, Windows NT και των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me με το MS-DOS, εγκαταστήστε πρώτα το MS-DOS.

Τρόπος εκκίνησης του MS-DOS από το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me

Για να ξεκινήσετε το MS-DOS από το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me:
 1. Επιλέξτε Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition από το μενού της οθόνης του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Για να εμφανίσετε το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me, πιέστε το πλήκτρο F8.
 3. Για να ξεκινήσετε το MS-DOS, επιλέξτε το στοιχείο Previous version of MS-DOS.

Τρόπος απευθείας εκκίνησης του MS-DOS

Για να ξεκινήσετε απευθείας το MS-DOS:
 1. Επιλέξτε Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition από το μενού της οθόνης του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Για να ξεκινήσετε το MS-DOS, πιέστε το πλήκτρο F4.
Ένας άλλος τρόπος εκκίνησης των τριών λειτουργικών συστημάτων είναι να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας για πολλαπλή εκκίνηση των Windows XP, Windows 2000, Windows NT και των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε το MS-DOS από μια δισκέτα με δυνατότητα εκκίνησης του MS-DOS. Αν κάνετε πολλαπλή εκκίνηση των Windows XP, Windows 2000 και του MS-DOS ή των Windows NT και του MS-DOS, μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me με τη διαδικασία της επόμενης ενότητας.

Τρόπος εγκατάστασης των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me σε μια ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης των Windows XP, Windows 2000 και του MS-DOS ή των Windows NT και του MS-DOS

Για να εγκαταστήσετε τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me σε μια ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής εκκίνησης των Windows XP, Windows 2000 και του MS-DOS ή των Windows NT και του MS-DOS:
 1. Μόλις ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας, επιλέξτε MS-DOS από το μενού της οθόνης του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης.
 2. Εγκαταστήστε τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me σε διαφορετικό φάκελο από το φάκελο %SystemRoot% των Windows XP, Windows 2000 ή Windows NT.
Αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, εμφανίζεται η οθόνη του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης των Windows XP ή Windows 2000 και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του MS-DOS και των Windows XP, Windows 2000 ή Windows NT. Αν επιλέξετε MS-DOS, θα ξεκινήσουν τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me.

Τρόπος εκκίνησης του MS-DOS από τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me

Για να ξεκινήσετε το MS-DOS από τα Windows 95, Windows 98 ή Windows Me:
 1. Στο μενού Προβολή (View) του παραθύρου "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) ή της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) ή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων (Show All Files) στην καρτέλα Επιλογές (Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη λίστα αρχείων, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Msdos.sys.
 4. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην ενότητα Χαρακτηριστικά (Attributes), της καρτέλας Γενικά (General), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και Κρυφό (Hidden) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Ανοίξτε το αρχείο Msdos.sys χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Σημειωματάριο (Notepad)).
 7. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στην ενότητα [Options] του αρχείου Msdos.sys:
  BootMulti=1
 8. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το.

Τρόπος αναβάθμισης σε Windows 95, Windows 98 ή Windows Me

Αν κάνετε αναβάθμιση σε Windows 95, Windows 98 ή Windows Me ή αν επαναλάβετε την εγκατάσταση των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) διαγράφει συγκεκριμένα αρχεία του φακέλου MS-DOS και τα αντικαθιστά με την έκδοση Windows 95, Windows 98 ή Windows Me των αρχείων στο φάκελο Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και στο φάκελο Command. Τα παρακάτω αρχεία διαγράφονται και αντικαθίστανται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95, Windows 98 ή Windows Me:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 217210 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Ιαν 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια