Τρόπος απεγκατάστασης του Internet Explorer 5

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απεγκατάστασης του Internet Explorer 5.

Περισσότερες πληροφορίες

Πριν να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5, κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, εάν δεν τερματίσετε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται πριν από την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5, δείτε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
165646 Απώλεια ρυθμίσεων προγράμματος μετά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του Internet Explorer
Όταν απεγκαθιστάτε τον Internet Explorer 5, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4. Ο μόνος τρόπος που υποστηρίζεται για απεγκατάσταση του Internet Explorer 4 είναι να τον απεγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης του Internet Explorer 4 με μη αυτόματο τρόπο, δείτε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174265 Τρόπος απεγκατάστασης του Internet Explorer 4.0
Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν μόνο για τον Microsoft Internet Explorer έκδοση 5 για Windows 95 και NT 4.0. Για να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5 στα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows NT 4.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή, για να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5 στα Windows NT. Επίσης, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας, μετά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) .
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall).
 3. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Internet Explorer 5 και Εργαλεία Internet (Microsoft Internet Explorer 5 and Internet Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του προηγούμενου συνόλου παραμέτρων των Windows (Restore the previous Windows configuration) ή κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) για να καθορίσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία θέλετε να καταργήσετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εμφανίζεται η οθόνη του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) Internet Explorer 5 και Εργαλεία Internet (Internet Explorer 5 and Internet Tools). Το τμήμα αυτό της Εγκατάστασης (Setup) ονομάζεται λειτουργία Συντήρησης (Maintenance).
 6. Κατά την εκκίνηση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση του Internet Explorer και των κοινόχρηστων στοιχείων. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσει η διαδικασία της απεγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση των Windows (Restart Windows), όταν σας ζητηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η καταχώρηση "Microsoft Internet Explorer 5 και Εργαλεία Internet" (Microsoft Internet Explorer 5 and Internet Tools) δεν εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall), δείτε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για να προβάλετε πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:
246548 Η καταχώρηση "Microsoft Internet Explorer 5 και Εργαλεία Internet" (Microsoft Internet Explorer 5 and Internet Tools) λείπει από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs)

Γνωστά θέματα της απεγκατάστασης του Internet Explorer 5 • Τα προγράμματα του Microsoft Office 97 ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες με τη λειτουργία του Internet μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5. Αυτές οι δυσκολίες προκύπτουν, μόνο αν εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5 πριν από το Office 97 και στη συνέχεια απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  174431 OFF97: Εμφανίζονται ζητήματα μετά την κατάργηση του MS Internet Explorer 4.0
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Όταν κάνετε απεγκατάσταση του Internet Explorer 5, καταργούνται οποιαδήποτε πιστοποιητικά αποκτήσατε μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 5. Εάν προστέθηκαν νέα πιστοποιητικά μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 5, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης, δηλώνοντας ότι, αν συνεχίσετε, θα χάσετε τα νέα πιστοποιητικά. Έχετε την επιλογή να συνεχίσετε την απεγκατάσταση ή να ακυρώσετε τη διαδικασία και να εξαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τα νέα πιστοποιητικά σε ένα αρχείο. Τα πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 5 δεν καταργούνται.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Ορισμένες καταχωρήσεις μητρώου και αρχεία παραμένουν στον υπολογιστή σας (για παράδειγμα, το Microsoft Office 2000 μπορεί να μην λειτουργεί μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5). Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, εγκαταστήστε τον Internet Explorer 5.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Ίσως να μην απεγκατασταθούν όλα τα στοιχεία. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μεμονωμένα στοιχεία, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάνοντας κλικ στο πρόγραμμα από τη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων και κατόπιν κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγκατάσταση/κατάργηση" (Add/Remove).
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Εάν εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5, εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5, ορισμένα προγράμματα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. Εάν ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Εάν απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5, τα εικονίδια του Internet μπορεί να παραμείνουν σε άλλα προγράμματα, όπως στο Microsoft Word και στο Microsoft Excel. Εάν κάνετε κλικ σε αυτά τα εικονίδια, δεν θα συμβεί τίποτα, αφού δεν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Η απεγκατάσταση του Internet Explorer 5 διαγράφει τα περιεχόμενα του φακέλου Temporary Internet Files folder.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Αφού εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Microsoft Windows 98, δεν θα μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer έκδοση 5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης του Internet Explorer μετά την εγκατάσταση των Windows 98, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  222564 Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση του Internet Explorer μετά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 98
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης του Internet Explorer με μη αυτόματο τρόπο στα Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  243678 Τρόπος μη αυτόματης απεγκατάστασης του Internet Explorer 5 από τα Windows 95

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτωνΕάν η εγκατάσταση σε λειτουργία συντήρησης (Maintenance-mode Setup) δεν λειτουργεί ή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Στα Windows 95 και στα Windows 98, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5. Για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down), στη συνέχεια στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πιέστε το πλήκτρο F8 ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL στα Windows 98, όταν γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  3. Επιλέξτε Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) από το μενού εκκίνησης (Startup) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Επανεγκαταστήστε τον Internet Explorer 5 και στη συνέχεια απεγκαταστήστε τον.
 • Επανεγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και το προηγούμενο πρόγραμμα περιήγησης σε έναν νέο φάκελο ή επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του συστήματος, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 5.

Πρόσθετες πληροφορίεςΌλες οι πληροφορίες απεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του φακέλου Uninstall, είναι κρυφές. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή ATTRIB για την κατάργηση του χαρακτηριστικού "Κρυφό" (Hidden) από τα αρχεία, ώστε να είναι δυνατή η προβολή τους.

Πιθανά αρχεία με πληροφορίες απεγκατάστασης του Internet Explorer, οι θέσεις τους, καθώς και μια γενική περιγραφή του σκοπού τους, παρατίθενται σε λίστα παρακάτω.

Αρχεία στο φάκελο Program Files\Internet Explorer:

Όνομα αρχείου Περιγραφή
----------------------------------------------------------------
Ie5bak.dat Αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων πυρήνα που
αντικαταστάθηκαν από τον Internet Explorer 5
Ie5bak.ini Λίστα στοιχείων στο αρχείο Ie5bak.dat
Ie4regun Αντίγραφα ασφαλείας καταχωρήσεων μητρώου πυρήνα
που τροποποιήθηκαν από τον Internet Explorer 5
Αρχεία στο φάκελο Program Files\Internet Explorer\Uninstall Information:

Όνομα αρχείου Περιγραφή
---------------------------------------------------------
Ainf0000 Αντίγραφα ασφαλείας καταχωρήσεων μητρώου
των τροποποιημένων προσθέτων
Ainf0001 Αντίγραφα ασφαλείας καταχωρήσεων μητρώου
των τροποποιημένων προσθέτων
Ainf0002 Αντίγραφα ασφαλείας καταχωρήσεων μητρώου
των τροποποιημένων προσθέτων
Ainf0003 Αντίγραφα ασφαλείας καταχωρήσεων μητρώου
των τροποποιημένων προσθέτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν υπάρχουν αρχεία Ainf nnnn σε εγκατάσταση των Windows NT 4.0. Αντίθετα, οι πληροφορίες φυλάσσονται στο μητρώο των Windows NT 4.0.

Όνομα αρχείου Περιγραφή
------------------------------------------------------------------------
Ie5bakex.dat Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων VB και ηλεκτρονικής
υπηρεσίας παροχής
Ie5bakex.ini Λίστα αρχείων του αρχείου Ie5bakex.dat
Ie5extra.dat Αντίγραφα ασφαλείας φακέλων FTP και αρχείων
γραμματοσειράς TrueType
Ie5extra.ini Λίστα αρχείων του αρχείου Ie5extra.dat
mobile Option Pack.dat Αντίγραφα ασφαλείας της διαχείρισης εγγραφής
και καναλιών
mobile Option Pack.ini Λίστα αρχείων του αρχείου Mobile Option Pack.dat
Mstask.dat Αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων της
Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager)
Mstask.ini Λίστα αρχείων του αρχείου Mstask.dat
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία που ακολουθούν υπάρχουν μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το στοιχείο ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows Internet Explorer 4 (Internet Explorer 4 Windows Desktop Update) πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 5 Beta:

Όνομα αρχείου Περιγραφή
-----------------------------------------------------------------
Integr~1.dat Αντίγραφα ασφαλείας ενοποιημένου προγράμματος
περιήγησης προηγούμενων αρχείων κελύφους
Integr~1.ini Λίστα αρχείων του αρχείου Integrated Browser.dat
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 217344 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια