Περιγραφή μηνυμάτων λάθους που αφορούν το πρωτόκολλο Hypertext Transport Protocol (HTTP)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι κατανοείτε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη χρήση των φιλικών μηνυμάτων λάθους σχετικά με την κατάσταση του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transport Protocol ).

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Στον Microsoft Internet Explorer 4, όταν το αρχείο Wininet.dll δεν είναι σε θέση να επιλύσει μια αίτηση, εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους ενσωματωμένου HTML (Hypertext Markup Language) και έναν μη περιγραφικό ορισμό (για παράδειγμα, "Η περιήγηση ακυρώθηκε" (Navigation Canceled) ή "Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της ιστοσελίδας χωρίς σύνδεση" (Unable to retrieve Webpage in Offline mode).) Αυτά τα μηνύματα λάθους αποτελούν έναν πόρο (res:) του αρχείου Shdocvw.dll. Ο πόρος είναι ένας κώδικας HTML τον οποίο χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για σκοπούς εμφάνισης και ο οποίος είναι ενσωματωμένος σε ένα αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL). Στον Internet Explorer 5 ή σε νεότερες εκδόσεις, αυτά τα μηνύματα λάθους αποθηκεύονται ως πόρος του αρχείου Shdoclc.dll. Όταν ληφθεί το μήνυμα λάθους, αντικαθίσταται με ένα αντίστοιχο πρότυπο HTML, το οποίο είναι δυνατόν να περιέχει οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:
  • Πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης ή επίλυσης του προβλήματος.
  • Μια σύνδεση με την προηγούμενη σελίδα.
  • Μια σύνδεση με τη σελίδα υποστήριξης του Internet Explorer.
  • Μια σύνδεση με την ίδια σελίδα, έτσι ώστε να μπορείτε να συνδέεστε ξανά με αυτήν.
  • Μια σύνδεση με ένα αντίγραφο της σελίδας της προσωρινής μνήμης (στην περίπτωση που δημιουργείται ένα API (Application Programming Interface)).
Τα φιλικά μηνύματα λάθους κατάστασης HTTP αποθηκεύονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\
ErrorThresholds
Ο Internet Explorer 5 και οι νεότερες εκδόσεις παρέχουν μια αντικατάσταση για το πρότυπο HTML για τα ακόλουθα φιλικά μηνύματα λάθους:

400, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 500, 501, 505

Υπάρχει ένα ζεύγος τιμών ονόματος (για παράδειγμα, "404", 128) για κάθε ένα από τα σφάλματα. Η πρώτη τιμή είναι ο κωδικός σφάλματος. Η δεύτερη τιμή είναι η τιμή μεγέθους σε byte που χρησιμοποιείται από τον Internet Explorer 5 ή νεότερες εκδόσεις για να είναι σε θέση να εντοπίσει πότε πρέπει να αντικαταστήσει τα μηνύματα λάθους με δικά του. Επομένως, όταν η έκδοση Internet Explorer 5 του αρχείου Wininet.dll λάβει ένα μήνυμα λάθους HTTP, το αρχείο Wininet.dll καθορίζει αν το περιεχόμενο HTML που είναι συνδεδεμένο στο σφάλμα HTTP είναι μια καλά σχεδιασμένη ιστοσελίδα. Αυτό βασίζεται στο μέγεθος της ιστοσελίδας. Η τιμή ορίου στο μητρώο υπολογίζεται για κάθε σφάλμα. Στην περίπτωση που η ιστοσελίδα είναι πολύ μικρή, απορρίπτεται και εμφανίζεται η ιστοσελίδα φιλικής κατάστασης HTTP.

Το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE αποθηκεύει τις προεπιλεγμένες τιμές του υπολογιστή. Το ίδιο κλειδί και η ίδια τιμή είναι δυνατό να οριστούν για το κλειδί HKEY_CURRENT_USER με σκοπό την αντικατάσταση των τιμών του κλειδιού HKEY_LOCAL_MACHINE ανά χρήστη.

Για να απενεργοποιήσετε τα φιλικά μηνύματα λάθους κατάστασης HTTP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Internet (Internet Options).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος για φιλικά http (Show friendly HTTP error messages), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απενεργοποίηση των φιλικών μηνυμάτων λάθους HTTP απενεργοποιεί μόνο τα φιλικά μηνύματα λάθους HTTP για μηνύματα λάθους HTTP που επιστρέφονται από το διακομιστή (παρατίθενται παραπάνω). Υπάρχουν άλλα φιλικά μηνύματα λάθους, τα οποία δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Για παράδειγμα, τα μηνύματα λάθους DNS εμφανίζονται όταν ο Internet Explorer δεν μπορεί να βρει ένα διακομιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει σελίδα για αντικατάσταση, επομένως, ο Internet Explorer 5 ή νεότερες εκδόσεις εμφανίζουν πάντοτε το φιλικό μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (The page cannot be displayed).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 218155 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια