Αναγνωριστικό συμβάντος: 4999 καταγράφεται κατά τη διαδικασία EdgeTransport.exe διακόπτεται κατά διαστήματα σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007


Συμπτώματα


Η διαδικασία EdgeTransport.exe διακόπτεται κατά διαστήματα σε ένα διακομιστή Microsoft Exchange Server 2007. Επιπλέον, καταγράφεται το ακόλουθο συμβάν στο διακομιστή:

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ακόλουθη συνάθροιση ενημερώσεων:
2279665 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 Service Pack 3

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".