Περιγραφή της ενημέρωσης του Office 2010: 10 Αυγούστου 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημέρωση για τις εκδόσεις 32 bit και 64 bit του Microsoft Office 2010. Αυτή η ενημέρωση παρέχει τις πιο πρόσφατες επιδιορθώσεις για τις εκδόσεις 32 bit και 64 bit του Office 2010. Επιπλέον, αυτή η ενημέρωση περιέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστό ζήτημα

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν εκτεταμένους χαρακτήρες ASCII ή σύνολο χαρακτήρων δύο byte (DBCS) στα ονόματα χρηστών Windows τους, αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σύστημα βοήθειας του Office 2010 για εφαρμογές υπολογιστή-πελάτη.

Η Βοήθεια του Office 2010 έχει δύο καταστάσεις λειτουργίας. Λειτουργία χωρίς σύνδεση και λειτουργία με σύνδεση. Σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση, οι χρήστες δεν μπορούν να προβάλλουν συνδέσμους κατηγορίας ή αποτελέσματα αναζήτησης ελεύθερου κειμένου.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τους προαναφερόμενους χαρακτήρες στο όνομα εισόδου τους ή που χρησιμοποιούν μια γλώσσα συστήματος σε Windows XP, στα οποία το όνομα του φακέλου "Προσωρινά αρχεία Internet" περιέχει οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους χαρακτήρες, επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα όταν χρησιμοποιούν τη βοήθεια εκτός σύνδεσης.

Για τους χρήστες που εκτελούν την ελληνική έκδοση του Office 2010 σε υπολογιστή με Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, οι αναζητήσεις χωρίς σύνδεση που καταλήγουν με τελικό σίγμα "ς" (U+03C2) δεν επιστρέφουν αποτελέσματα. Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται όταν η Βοήθεια έχει οριστεί σε λειτουργία με σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύνολα χαρακτήρων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκτεταμένους χαρακτήρες ASCII, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Λεπτομέρειες ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά καμιά προηγούμενη ενημέρωση.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

32 bit

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης 32 bit.

64 bit

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης 64 bit.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Τρόπος προσδιορισμού εάν η ενημέρωση είναι εγκατεστημένη

Αυτή η ενημέρωση περιέχει αρχεία τα οποία έχουν τις εκδόσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

32 bit
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000211,32029-Jun-201006:40

64 bit
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000271,73629-Jun-201006:46

Για να προσδιορίσετε την έκδοση των αρχείων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Windows 7
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής (Computer).
 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση στον υπολογιστή (Search Computer), πληκτρολογήστε Clview.exe και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Clview.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Γενικά (General), εξετάστε τις ιδιότητες του αρχείου Clview.exe που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.


Windows Vista
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start)κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced Search).
 3. Στο πλαίσιο Θέση (Location), κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικοί σκληροί δίσκοι (Local Hard Drives).
 4. Στο πλαίσιο Όνομα (Νame), πληκτρολογήστε Clview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 5. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Clview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Στην καρτέλα Γενικά (General), εξετάστε τις ιδιότητες του αρχείου Clview.exe που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
Windows XP
 1. Εκκινήστε τον "Σύντροφο αναζήτησης" (Search Companion). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).

  Σημείωση Εάν ξεκινήσει το Windows Desktop Search, κάντε κλικ στο στοιχείο Κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε το "Σύντροφο αναζήτησης" (Click here to use Search Companion).
 2. Στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Clview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Clview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General) και στην καρτέλα Έκδοση (Version), σημειώστε τις ιδιότητες του αρχείου Outlfltr.dat που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε appwiz.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε:
  • Windows 7 και Windows Vista
   1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View Installed Updates).
   2. Στη λίστα των ενημερώσεων, εντοπίστε και κάντε κλικ στην ενημέρωση 2202188 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
  • Windows XP
   1. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ενημερώσεων (Show Updates).
   2. Στη λίστα των ενημερώσεων, εντοπίστε και κάντε κλικ στην ενημέρωση 2202188 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).


Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερώσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2202188 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Σεπ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια