Τρόπος χρήσης της αυτόματης διευθυνσιοδότησης TCP/IP χωρίς DHCP Server

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας αυτόματης διευθυνσιοδότησης TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) χωρίς να υπάρχει διακομιστής DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) στο δίκτυο. Οι εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου διαθέτουν μια δυνατότητα που ονομάζεται Automatic Private IP Addressing (APIPA). Με αυτήν τη δυνατότητα, ένας υπολογιστής με Windows έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίζει στον εαυτό του μια διεύθυνση IP (Internet Protocol) στην περίπτωση που ένας διακομιστής DHCP δεν είναι διαθέσιμος ή δεν υπάρχει στο δίκτυο. Αυτή η δυνατότητα κάνει λιγότερο δύσκολη τη ρύθμιση των παραμέτρων και την υποστήριξη ενός μικρού τοπικού δικτύου (LAN) που εκτελεί TCP/IP.

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Ένας υπολογιστής με Windows που έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί DHCP έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίζει αυτόματα στον εαυτό του μια διεύθυνση IP (Internet Protocol) όταν ένας διακομιστής DHCP δεν είναι διαθέσιμος. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα δίκτυο χωρίς διακομιστή DHCP ή σε ένα δίκτυο του οποίου ο διακομιστής DHCP είναι προσωρινά απενεργοποιημένος για συντήρηση.

Η υπηρεσία Internet Assigned Numbers Authority (IANA) έχει διατηρήσει την περιοχή 169.254.0.0-169.254.255.255 για τη δυνατότητα Automatic Private IP Addressing. Κατά συνέπεια, η APIPA παρέχει μια διεύθυνση που εγγυημένα δεν δημιουργεί διενέξεις με διευθύνσεις που έχουν δυνατότητα δρομολόγησης.

Μετά την αντιστοίχιση μιας διεύθυνσης IP στον προσαρμογέα δικτύου, ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο TCP/IP για να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο LAN και που είναι επίσης ρυθμισμένος για APIPA ή έχει ορισμένη με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP στο πεδίο διευθύνσεων 169.254.x.y (όπου x.y είναι το μοναδικό αναγνωριστικό του υπολογιστή-πελάτη), με μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0. Σημειώστε ότι ο υπολογιστής δεν έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστές άλλων υποδικτύων ή με υπολογιστές που δεν χρησιμοποιούν αυτόματη προσωπική διευθυνσιοδότηση IP. Η αυτόματη προσωπική διευθυνσιοδότηση IP είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.


Ίσως θέλετε να την απενεργοποιήσετε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το δίκτυό σας χρησιμοποιεί δρομολογητές.

- Το δίκτυό σας είναι συνδεδεμένο στο Internet χωρίς NAT ή διακομιστή μεσολάβησης.

Εκτός της περίπτωσης όπου έχετε απενεργοποιήσει τα μηνύματα που σχετίζονται με DHCP, τα μηνύματα DHCP σάς παρέχουν ειδοποιήσεις κατά την εναλλαγή μεταξύ διευθυνσιοδότησης DHCP και αυτόματης προσωπικής διευθυνσιοδότησης IP. Εάν η δυνατότητα DHCP έχει απενεργοποιηθεί κατά λάθος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τα μηνύματα DHCP αλλάζοντας την τιμή της παραμέτρου PopupFlag από 00 σε 01, στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP

Σημειώστε ότι πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, ώστε να ισχύσουν οι αλλαγές. Μπορείτε επίσης να εξακριβώσετε αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί APIPA χρησιμοποιώντας το εργαλείο Winipcfg στα Windows Millennium Edition, Windows 98 ή Windows 98, Δεύτερη έκδοση:
Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε "winipcfg" (χωρίς τα εισαγωγικά) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσθετες πληροφορίες (More Info). Εάν το πλαίσιο αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP Autoconfiguration Addressing) περιέχει μια διεύθυνση IP από την περιοχή τιμών 169.254.x.x, ενεργοποιείται η επιλογή Automatic Private IP Addressing. Εάν υπάρχει το πλαίσιο "Διεύθυνση IP" (IP Address), η αυτόματη προσωπική διευθυνσιοδότηση IP δεν είναι προς το παρόν ενεργοποιημένη.
Για τα Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003, μπορείτε να εξακριβώσετε αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί APIPA, χρησιμοποιώντας την εντολή IPconfig σε μια γραμμή εντολών:

Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε "cmd" (χωρίς τα εισαγωγικά) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να ανοίξετε μια εντολή MS-DOS στο παράθυρο γραμμής εντολών. Πληκτρολογήστε "ipconfig /all" (χωρίς τα εισαγωγικά) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν η γραμμή "Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων" ('Autoconfiguration Enabled) έχει ενεργοποιημένη την επιλογή "Ναι" (Yes) και η δυνατότητα 'Autoconfiguration IP Address' είναι βρίσκεται στην περιοχή 169.254.x.y (όπου x.y είναι το μοναδικό αναγνωριστικό του υπολογιστή-πελάτη), τότε ο υπολογιστής χρησιμοποιεί APIPA. Εάν η γραμμή "Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων" ('Autoconfiguration Enabled) έχει ενεργοποιημένη την επιλογή "Όχι" (No), τότε ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή APIPA.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσωπική διευθυνσιοδότηση IP χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των πληροφοριών TCP/IP με μη αυτόματο τρόπο, απενεργοποιώντας έτσι όλα μαζί τα DHCP. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσωπική διευθυνσιοδότηση IP (αλλά όχι το DHCP) με επεξεργασία του μητρώου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας την καταχώρηση μητρώου DWORD "IPAutoconfigurationEnabled" με την τιμή 0x0 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου για Windows Millennium Edition, Windows98 ή Windows 98, Δεύτερη έκδοση:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
Για Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, η δυνατότητα APIPA είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί προσθέτοντας την καταχώρηση μητρώου DWORD "IPAutoconfigurationEnabled" με την τιμή 0x0 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Adapter GUID>
Σημείωση Το δευτερεύον κλειδί μητρώου Adapter GUID είναι ένα καθολικό, μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) για τον προσαρμογέα τοπικού δικτύου (LAN) του υπολογιστή.

Εάν καθορίσετε την τιμή 1 για την καταχώρηση DWORD IPAutoconfigurationEnabled θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα APIPA, η οποία είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση όταν αυτή η τιμή παραλείπεται από το μητρώο.

Παραδείγματα όπου η δυνατότητα APIPA μπορεί να φανεί χρήσιμη

Παράδειγμα 1: Δεν υπάρχει προηγούμενη διεύθυνση IP ούτε διακομιστής DHCP Server

Όταν ο υπολογιστής σας που βασίζεται σε Windows (ρυθμισμένος για DHCP) ξεκινά, εκπέμπει τρία ή περισσότερα μηνύματα "εντοπισμού". Εάν κάποιος DHCP server δεν ανταποκριθεί μετά από την εκπομπή πολλών μηνυμάτων εντοπισμού, ο υπολογιστής με Windows αντιστοιχίζει στον εαυτό του μια διεύθυνση Κλάσης B (APIPA). Στη συνέχεια, ο υπολογιστής με Windows θα εμφανίσει ένα μήνυμα λάθους στο χρήστη του υπολογιστή (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκχωρηθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτόν τον υπολογιστή μια διεύθυνση IP από έναν DHCP server). Ο υπολογιστής με Windows θα κάνει, στη συνέχεια, αποστολή ενός μηνύματος εντοπισμού, κάθε τρία λεπτά, σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με ένα DHCP server.

Παράδειγμα 2: Υπάρχει προηγούμενη διεύθυνση αλλά όχι DHCP Server

Ο υπολογιστής ελέγχει για την ύπαρξη DHCP server και στην περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας, γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας με την προεπιλεγμένη πύλη. Εάν η προεπιλεγμένη πύλη απαντήσει, τότε ο υπολογιστής με Windows διατηρεί την προηγούμενη μισθωμένη διεύθυνση ΙΡ. Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής δεν λάβει απάντηση από την προεπιλεγμένη πύλη ή δεν έχει αντιστοιχιστεί καμία, τότε χρησιμοποιεί τη αυτόματη προσωπική διευθυνσιοδότηση IP για να αντιστοιχίσει στον εαυτό του μια διεύθυνση IP. Ένα μήνυμα λάθους παρουσιάζεται στο χρήστη και τα μηνύματα εντοπισμού μεταδίδονται κάθε 3 λεπτά. Μόλις ο DHCP server συνδεθεί, δημιουργείται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι οι επικοινωνίες έχουν αποκατασταθεί με DHCP Server.

Παράδειγμα 3: Η μίσθωση λήγει και δεν υπάρχει DHCP Server

Ο υπολογιστής που βασίζεται σε Windows προσπαθεί να αποκαταστήσει τη μίσθωση της διεύθυνσης IP. Εάν ο υπολογιστής που βασίζεται σε Windows δεν εντοπίσει ένα DCHP server, αντιστοιχίζει στον εαυτό του μια διεύθυνση IP μετά από τη δημιουργία ενός μηνύματος λάθους. Κατόπιν, ο υπολογιστής μεταδίδει τέσσερα μηνύματα εντοπισμού και κάθε 5 λεπτά επαναλαμβάνει την όλη διαδικασία, μέχρι να συνδεθεί ένας διακομιστής DHCP. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχουν αποκατασταθεί οι επικοινωνίες με τον DHCP Server.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 220874 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια