Τρόπος ενεργοποίησης της καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων περιβάλλοντος χρήστη σε επίσημες εκδόσεις των Windows

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Οι εκδόσεις των Microsoft Windows που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε το μητρώο για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή εντοπισμού σφαλμάτων του προφίλ χρήστη και τις διεργασίες της πολιτικής συστήματος των Windows. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καταγραφή για να παρακολουθείτε ζητήματα που σχετίζονται με την έναρξη επεκτάσεων του προγράμματος-πελάτη (CSE) του Desktop Standard PolicyMaker. Η λειτουργία καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων είναι διαθέσιμη και στα Microsoft Windows NT 4.0. Ωστόσο, στα Windows NT 4.0, για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ενα ελεγμένο (χωρίς σφάλματα) build του αρχείου Userenv.dll.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
154120 Προφίλ χρηστών και πολιτικές συστήματος εντοπισμού σφαλμάτων στα Windows NT 4.0

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα της καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων, για να αντιμετωπίσετε θέματα με τα προφίλ χρήστη και την επεξεργασία πολιτικής ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή μητρώου (Registry Editor) για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου:
Δευτερεύον κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Καταχώρηση (Entry): UserEnvDebugLevel
Τύπος: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 10002 (δεκαεξαδική) (Hexadecimal)
Η παράμετρος UserEnvDebugLevel μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές:
NONE 0x00000000
NORMAL 0x00000001
VERBOSE 0x00000002
LOGFILE 0x00010000
DEBUGGER 0x00020000
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι NORMAL|LOGFILE (0x00010001).

Σημείωση Για να απενεργοποιήσετε την καταγραφή, επιλέξτε NONE (0x00000000).

Μπορείτε να συνδυάσετε τις τιμές αυτές. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε τις τιμές VERBOSE 0x00000002 και LOGFILE 0x00010000, για να έχετε την τιμή 0x00010002. Επομένως, αν το UserEnvDebugLevel έδωσε μια τιμή 0x00010002, το LOGFILE και το VERBOSE θα ενεργοποιηθούν. Ο συνδυασμός αυτών των τιμών είναι ίδιος με τη χρήση της δήλωσης OR.
0x00010000 OR 0x00000002 = 0x00010002
Σημείωση Αν ορίσετε το UserEnvDebugLevel στο 0x00030002, καταγράφονται οι περισσότερες λεπτομέρειες στο αρχείο Userenv.log.

Το αρχείο καταγραφής εγγράφεται στο αρχείο %Systemroot%\Debug\UserMode\Userenv.log. Αν το αρχείο Userenv.log είναι μεγαλύτερο από 300 KB, το αρχείο μετονομάζεται Userenv.bak, και δημιουργείται νέο αρχείο Userenv.log. Αυτή η ενέργεια προκύπτει όταν ο χρήστης συνδέεται τοπικά ή μέσω των υπηρεσιών Terminal Services και ξεκινά η διαδικασία Winlogon. Ωστόσο, επειδή ο έλεγχος μεγέθους γίνεται μόνο όταν ο χρήστης συνδέεται, το αρχείο Userenv.log μπορεί να γίνει μεγαλύτερο από 300 KB.

Το όριο των 300 KB δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί..
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 221833 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια