Περιγραφή της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection)

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει τη δυνατότητα Προστασία Αρχείων των Windows (Windows File Protection-WFP).

Περισσότερες πληροφορίες

Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αποτρέπει την αντικατάσταση σημαντικών αρχείων συστήματος των Windows από προγράμματα. Τα προγράμματα δεν πρέπει να αντικαθιστούν τα αρχεία αυτά, επειδή χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα καθώς και από άλλα προγράμματα. Η προστασία αυτών των αρχείων αποτρέπει ζητήματα με προγράμματα και με το λειτουργικό σύστημα.

Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) προστατεύει τα σημαντικά αρχεία συστήματος που είναι εγκατεστημένα ως μέρος των Windows (για παράδειγμα, αρχεία με .dll, .exe, .ocx και επέκταση .sys, καθώς και τον τύπο γραμματοσειράς True Type). Η "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) χρησιμοποιεί τις υπογραφές των αρχείων και τα αρχεία καταλόγου που δημιουργούνται με την υπογραφή κώδικα, για να επιβεβαιωθεί εάν τα προστατευμένα αρχεία του συστήματος είναι οι σωστές εκδόσεις της Microsoft. Η αντικατάσταση των προστατευμένων αρχείων του συστήματος υποστηρίζεται μόνο μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:
 • Εγκατάσταση του Windows Service Pack με χρήση του Update.exe
 • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις εγκαθίστανται με χρήση του Hotfix.exe ή του Update.exe
 • Αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος με χρήση του Winnt32.exe
 • Windows Update
Εάν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο αντικατάστασης προστατευμένων αρχείων, η Προστασία αρχείων των Windows (WFP) επαναφέρει τα αρχικά αρχεία. Ο Windows Installer τηρεί τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP), κατά την εγκατάσταση σημαντικών αρχείων του συστήματος και καλεί τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) απαιτώντας την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του προστατευμένου αρχείου αντί να προσπαθήσει ο ίδιος να εγκαταστήσει ή να αντικαταστήσει ένα προστατευμένο αρχείο.

Τρόπος λειτουργίας της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP)

Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) παρέχει προστασία για τα αρχεία συστήματος, χρησιμοποιώντας δύο μηχανισμούς. Ο πρώτος μηχανισμός λειτουργεί στο παρασκήνιο. Αυτή η προστασία ενεργοποιείται, αφού η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) λάβει μια ειδοποίηση αλλαγής καταλόγου για ένα αρχείο σε έναν προστατευμένο κατάλογο. Αφού εμφανιστεί αυτή η ειδοποίηση, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) προσδιορίζει ποιο αρχείο άλλαξε. Εάν το αρχείο είναι προστατευμένο, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αναζητά την υπογραφή του αρχείου σε ένα αρχείο καταλόγου, για να προσδιορίσει εάν το καινούριο αρχείο είναι η σωστή έκδοση. Εάν το αρχείο δεν είναι η σωστή έκδοση, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αντικαθιστά το νέο αρχείο με το αρχείο από το φάκελο προσωρινής μνήμης (εάν βρίσκεται στο φάκελο προσωρινής μνήμης) ή από την προέλευση της εγκατάστασης. Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αναζητά το σωστό αρχείο στις ακόλουθες θέσεις με την εξής σειρά:
 1. Στο φάκελο προσωρινής μνήμης (από προεπιλογή, %systemroot%\system32\dllcache).
 2. Στη διαδρομή εγκατάστασης δικτύου, εάν το σύστημα εγκαταστάθηκε με χρήση εγκατάστασης δικτύου.
 3. Στο CD-ROM των Windows, εάν το σύστημα εγκαταστάθηκε από CD-ROM.
Εάν η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) εντοπίσει το αρχείο στο φάκελο προσωρινής μνήμης ή εάν η προέλευση της εγκατάστασης εντοπιστεί αυτόματα, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αντικαθιστά το αρχείο χωρίς προειδοποιητικά μηνύματα. Εάν η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) δεν είναι δυνατό να εντοπίσει αυτόματα το αρχείο σε κάποια από αυτές τις θέσεις, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα, όπου όνομα_αρχείου είναι το όνομα του αρχείου που αντικαταστάθηκε καιπροϊόν είναι το προϊόν των Windows που χρησιμοποιείτε:
 • Προστασία αρχείων των Windows (Windows File Protection)
  Αρχεία που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των Windows, έχουν αντικατασταθεί από μη αναγνωρισμένες εκδόσεις. Για να διατηρηθεί η σταθερότητα του συστήματος, τα Windows πρέπει να επαναφέρουν τις αρχικές εκδόσεις των αρχείων αυτών. Εισαγάγετε το CD-ROM του προϊόντος τώρα.

  (Windows File Protection
  Files that are required for Windows to run properly have been replaced by unrecognized versions. To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files. Insert your
  product CD-ROM now.)
 • Προστασία αρχείων των Windows (Windows File Protection)
  Αρχεία που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των Windows, έχουν αντικατασταθεί από μη αναγνωρισμένες εκδόσεις. Για να διατηρηθεί η σταθερότητα του συστήματος, τα Windows πρέπει να επαναφέρουν τις αρχικές εκδόσεις των αρχείων αυτών. Η θέση δικτύου από την οποία πρέπει να αντιγράφονται τα αρχεία αυτά, \\διακομιστής\κοινόχρηστο_στοιχείο, δεν είναι διαθέσιμο. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή εισαγάγετε το CD-ROM του προϊόντος τώρα.

  (Windows File Protection
  Files that are required for Windows to run properly have been replaced by unrecognized versions. To maintain system stability, Windows must restore the original versions of these files. The network location from which these files should be copied, \\server\share, is not available. Contact your system administrator or insert
  product CD-ROM now.)
Σημείωση Εάν ένας διαχειριστής δεν είναι συνδεδεμένος, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) δεν είναι δυνατό να εμφανίσει κανένα από αυτά τα παράθυρα διαλόγου. Σε αυτήν την κατάσταση, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου μετά τη σύνδεση ενός διαχειριστή. Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) ενδέχεται να αναμένει τη σύνδεση ενός διαχειριστή στα ακόλουθα σενάρια:
 • Η καταχώρηση μητρώου SFCShowProgress λείπει ή έχει οριστεί σε 1 και ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί να εκτελεί σάρωση κάθε φορά που ξεκινά ο υπολογιστής. Σε αυτήν την κατάσταση, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) περιμένει μια σύνδεση κονσόλας. Επομένως, ο διακομιστής RPC δεν ξεκινά μέχρι να εκτελεστεί η σάρωση. Σε αυτό το διάστημα, ο υπολογιστής δεν προστατεύεται.

  Σημείωση Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίζετε μονάδες δίσκου δικτύου, να χρησιμοποιείτε αρχεία συστήματος και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Terminal Services για να συνδεθείτε στο διακομιστή. Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) δεν θεωρεί αυτές τις λειτουργίες σύνδεση κονσόλας και εξακολουθεί να περιμένει επ' αόριστον.
 • Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) πρέπει να επαναφέρει ένα αρχείο από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου. Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να προκύψει εάν το αρχείο δεν βρίσκεται στο φάκελο Dllcache ή εάν το αρχείο είναι κατεστραμμένο. Σε αυτήν την κατάσταση, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) ενδέχεται να μην έχει τα σωστά πιστοποιητικά για πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο από το μέσο εγκατάσταση που βασίζεται στο δίκτυο.
Ο δεύτερος μηχανισμός προστασίας που παρέχει η δυνατότητα Προστασία Αρχείων των Windows (WFP) είναι το εργαλείο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe). Στο τέλος της Εγκατάστασης σε λειτουργία GUI, το εργαλείο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) εξετάζει όλα τα προστατευμένα αρχεία, για να εξασφαλίσει ότι δεν έχουν τροποποιηθεί από προγράμματα τα οποία εγκαταστάθηκαν χωρίς παρακολούθηση. Το εργαλείο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) ελέγχει, επίσης, όλα τα αρχεία καταλόγου που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των σωστών εκδόσεων των αρχείων. Εάν κάποια αρχεία καταλόγου λείπουν ή έχουν καταστραφεί, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) μετονομάζει το αρχείο καταλόγου που έχει επηρεαστεί και ανακτά μια προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση του αρχείου εκείνου από το φάκελο προσωρινής μνήμης. Εάν δεν υπάρχει προσωρινά αποθηκευμένο αντίγραφο του αρχείου καταλόγου στο φάκελο προσωρινής μνήμης, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) απαιτεί από το κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο την ανάκτηση ενός νέου αντιγράφου του αρχείου καταλόγου.

Το εργαλείο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να εξετάζει όλα τα προστατευμένα αρχεία, για να επιβεβαιώνει τις εκδόσεις τους. Επίσης, το εργαλείο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) ελέγχει και συμπληρώνει ξανά το φάκελο προσωρινής μνήμης (από προεπιλογή, %Systemroot%\System32\Dllcache). Εάν ο φάκελος προσωρινής μνήμης καταστραφεί ή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την εντολή sfc /scanonce είτε την εντολή sfc /scanboot στη γραμμή εντολών, για να επιδιορθώσετε τα περιεχόμενα του φακέλου.

Η SfcScan τιμή στο ακόλουθο κλειδί μητρώου έχει τρεις πιθανές ρυθμίσεις:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Οι ρυθμίσεις για SfcScan την τιμή είναι:
 • 0x0 = μην εξετάζετε προστατευμένα αρχεία μετά την επανεκκίνηση. (Προεπιλεγμένη τιμή)
 • 0x1 = εξετάστε όλα τα προστατευμένα αρχεία έπειτα από κάθε επανεκκίνηση (ρύθμιση αν το sfc /scanboot εκτελείται).
 • 0x2 = εξετάστε όλα τα προστατευμένα αρχεία μια φορά έπειτα από κάθε επανεκκίνηση (ρύθμιση αν το sfc /scanonce εκτελείται).
Από προεπιλογή, όλα τα αρχεία του συστήματος αποθηκεύονται προσωρινά στο φάκελο προσωρινής μνήμης και το προεπιλεγμένο μέγεθος της μνήμης cache είναι 400 MB. Λόγω του περιορισμένου χώρου στο δίσκο, μπορεί να μην ενδείκνυται η διατήρηση των προσωρινά αποθηκευμένων εκδόσεων όλων των αρχείων του συστήματος στο φάκελο προσωρινής μνήμης. Για να αλλάξετε το μέγεθος της μνήμης cache, αλλάξτε τη ρύθμιση της SFCQuota τιμής στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Η Προστασία αρχείων των Windows (WFP) αποθηκεύει τις εκδόσεις αρχείων που έχουν επιβεβαιωθεί στο φάκελο Dllcache στον σκληρό δίσκο. Ο αριθμός των προσωρινά αποθηκευμένων αρχείων καθορίζεται από τη ρύθμιση της SFCQuota τιμής (το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 0xFFFFFFFF ή 400 MB). Ο διαχειριστής είναι δυνατό να κάνει τη ρύθμιση για την SFCQuota τιμή, ώστε να έχει το μέγεθος που χρειάζεται. Σημειώστε ότι, εάν ορίσετε την SFCQuota τιμή 0xFFFFFFFF, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αποθηκεύει προσωρινά όλα τα προστατευμένα αρχεία του συστήματος (περίπου 2.700 αρχεία).

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες ο φάκελος προσωρινής μνήμης δεν μπορεί να περιέχει αντίγραφα από όλα τα προστατευμένα αρχεία, ανεξάρτητα από την τιμή του SFCQuota:
 1. Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο δίσκο.

  Στα Windows XP, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) διακόπτει τη συμπλήρωση του φακέλου Dllcache, όταν ο διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο είναι μικρότερος από (600 MB + μέγιστο μέγεθος του αρχείου σελίδων).
  Στα Windows 2000, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) διακόπτει τη συμπλήρωση του φακέλου Dllcache, όταν ο διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο είναι μικρότερος από 600 MB
 2. Εγκατάσταση δικτύου.

  Όταν τα Windows 2000 ή τα Windows XP εγκαθίστανται στο δίκτυο, τα αρχεία στον κατάλογο i386\lang δεν υπάρχουν στο φάκελο Dllcache.
Επιπλέον, όλα τα προγράμματα οδήγησης στο αρχείο Driver.cab είναι προστατευμένα, αλλά δεν υπάρχουν στο φάκελο Dllcache. Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) είναι δυνατό να επαναφέρει άμεσα τα αρχεία αυτά από το αρχείο Driver.cab, χωρίς να υποβάλλει ερώτηση στο χρήστη για το μέσο προέλευσης. Ωστόσο, η εκτέλεση της εντολής sfc /scannow συμπληρώνει τα αρχεία από το αρχείο Driver.cab στο φάκελο Dllcache.

Εάν η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) εντοπίσει κάποια αλλαγή σε αρχείο και το αρχείο που έχει επηρεαστεί δεν βρίσκεται στο φάκελο προσωρινής μνήμης, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) εξετάζει την έκδοση του αλλαγμένου αρχείου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα. Εάν το αρχείο που χρησιμοποιείται είναι η σωστή έκδοση, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) αντιγράφει αυτήν την έκδοση του αρχείου στο φάκελο προσωρινής μνήμης. Εάν το αρχείο που χρησιμοποιείται δεν είναι η σωστή έκδοση ή εάν το αρχείο δεν είναι προσωρινά αποθηκευμένο στο φάκελο προσωρινής μνήμης, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) προσπαθεί να εντοπίσει την προέλευση της εγκατάστασης. Εάν δεν είναι δυνατό να βρεθεί η προέλευση της εγκατάστασης, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP) ζητάει από έναν διαχειριστή να εισαγάγει το κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο εγκατάστασης, για να αντικαταστήσει το αρχείο ή την έκδοση του προσωρινά αποθηκευμένου αρχείου.

Η τιμή
SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ) στο ακόλουθο κλειδί μητρώου καθορίζει τη θέση του φακέλου Dllcache.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Τα προεπιλεγμένα δεδομένα τιμής για την τιμή SFCDllCacheDir είναι %SystemRoot%\System32. Η τιμή
SFCDllCacheDir είναι δυνατό να είναι μια τοπική διαδρομή. Από προεπιλογή, η τιμή
SFCDllCacheDir δεν εμφανίζεται στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Για να τροποποιήσετε τη θέση της προσωρινής αποθήκευσης, πρέπει να προσθέσετε αυτήν την τιμή.

Κατά την εκκίνηση των Windows, το WFP κάνει συγχρονισμό (αντιγράφει) τις ρυθμίσεις WFP από το ακόλουθο κλειδί μητρώου
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Επομένως, εάν οι τιμές SfcScan,
SFCQuota ή
SFCDllCacheDir υπάρχουν στο δευτερεύον κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection, οι τιμές προηγούνται των ίδιων τιμών του δευτερεύοντος κλειδιού HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
222473 Ρυθμίσεις μητρώου για τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection)

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο "Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος" (System File Checker) για τα Windows XP και τον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
310747 Περιγραφή του Ελεγκτή Αρχείου Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe) των Windows XP και του Windows Server 2003

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο "Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος" (System File Checker) για τα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
222471 Περιγραφή του Ελεγκτή Αρχείου Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe) των Windows 2000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer και τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (WFP), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 222193 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια