Τοποθέτηση και βελτιστοποίηση FSMO σε ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Περίληψη

Οι ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory υποστηρίζουν πολλαπλές ενημερώσεις για την αναπαραγωγή αντικειμένων (όπως οι λογαριασμοί χρηστών και υπολογιστών) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Σε ένα μοντέλο πολλαπλών ενημερώσεων, τα αντικείμενα και οι ιδιότητές τους μπορούν να δημιουργούνται σε οποιονδήποτε ελεγκτή τομέα του τομέα, και να γίνονται "επίσημα" με την αναπαραγωγή.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την τοποθέτηση ρόλων FSMO (Flexible Single-Master) της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον τομέα και στο σύμπλεγμα δομών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ορισμένες λειτουργίες τομέα και εταιρικές λειτουργίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για πολλαπλές τοποθετήσεις, βρίσκονται σε έναν μεμονωμένο ελεγκτή τομέα στον τομέα ή στο σύμπλεγμα δομών. Το πλεονέκτημα της λειτουργίας ενός πρωτεύοντος ελεγκτή είναι η αποτροπή δημιουργίας διενέξεων, όταν ο πρωτεύων ελεγκτής λειτουργίας είναι εκτός σύνδεσης, αντί να δημιουργηθούν πιθανές διενέξεις οι οποίες θα πρέπει να επιλυθούν αργότερα. Ωστόσο, η χρήση ενός πρωτεύοντος ελεγκτή λειτουργίας σημαίνει ότι ο κάτοχος του ρόλου FSMO θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, όταν διεξάγονται εξαρτημένες δραστηριότητες στον τομέα ή στην εταιρεία, ή για να κάνει αλλαγές στον κατάλογο οι οποίες είναι συσχετισμένες με τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο "Οδηγός εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Installation Wizard) προσδιορίζει πέντε ρόλους FSMO: κύριας διάταξης (schema master), κύριου τομέα (domain master), κύριου RID (RID master), εξομοιωτή PDC (PDC emulator) και υποδομής (infrastructure). Οι ρόλοι κύριας διάταξης και κύριου τομέα ονομάτων παρέχονται ανά σύμπλεγμα δομών. Οι υπόλοιποι τρεις ρόλοι, κύριου RID, εξομοιωτή PDC και υποδομής, παρέχονται ανά τομέα.

Ένα σύμπλεγμα δομών με έναν τομέα έχει πέντε ρόλους. Με κάθε επιπλέον τομέα στο σύμπλεγμα, προστίθενται τρεις ρόλοι τομέα. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των ρόλων FSMO σε ένα σύμπλεγμα δομών και των πιθανών κατόχων ρόλων FSMO, χρησιμοποιώντας τον τύπο ((Αριθμός τομέων * 3)+2).

Ένα σύμπλεγμα δομών με τρεις τομείς (A.com, με εξαρτημένους και υπο-εξαρτημένους τομείς B.A.com και C.B.A.com) έχει έντεκα ρόλους FSMO:

1 κύριας διάταξης (Schema master) A.COM - για όλο το σύμπλεγμα δομών
1 κύριο τομέα ονομάτων (Domain naming master) A.COM - για όλο το σύμπλεγμα δομών
3 εξομοιωτές PDC (PDC emulators) (A.com, B.A.com και C.B.A.com)
3 κύριου RID (RID masters (A.com, B.A.com και C.B.A.com)
3 κύριας υποδομής (Infrastructure masters) για κάθε αντίστοιχο τομέα. (A.com, B.A.com και C.B.A.com)

Όταν δημιουργείτε τον πρώτο ελεγκτή τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για ένα σύμπλεγμα δομών, ο οδηγός Dcpromo.exe αντιστοιχεί σε αυτόν και τους πέντε ρόλους. Όταν δημιουργείτε τον πρώτο ελεγκτή τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ενός νέου τομέα σε ένα υπάρχον σύμπλεγμα δομών, το σύστημα αντιστοιχεί σε αυτόν και τους τρεις ρόλους τομέα. Σε έναν τομέα μεικτής λειτουργίας που περιέχει ελεγκτές τομέα των Microsoft Windows NT 4.0, μόνο οι ελεγκτές τομέα που εκτελούν Microsoft Windows Server 2003 ή Microsoft Windows 2000 Server είναι δυνατό να διατηρήσουν κάποιον ρόλο FSMO για τομέα ή σύμπλεγμα δομών.

Διαθεσιμότητα και τοποθέτηση FSMO

Ο οδηγός Dcpromo.exe κάνει την αρχική τοποθέτηση ρόλων στους ελεγκτές τομέα. Αυτή η τοποθέτηση είναι συνήθως σωστή για τους καταλόγους που έχουν λίγους ελεγκτές τομέα. Σε έναν κατάλογο με πολλούς ελεγκτές τομέα, η προεπιλεγμένη τοποθέτηση είναι απίθανο να είναι η καλύτερη αντιστοιχία για το δίκτυό σας..

Σε κάθε τομέα, επιλέξτε έναν τοπικό πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα και έναν εφεδρικό ελεγκτή τομέα FSMO, για την περίπτωση που θα υπάρξει αποτυχία με τον κάτοχο του πρωτεύοντα FSMO. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε εφεδρικούς κατόχους εκτός τοποθεσίας, για την περίπτωση που θα υπάρξει βλάβη στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Λάβετε υπόψη τα εξής για τα κριτήρια επιλογής σας:
 • Αν ένας ελεγκτής τομέα έχει μόνο έναν ελεγκτή τομέα, αυτός ο ελεγκτής τομέα διατηρεί όλους τους ρόλους για τον τομέα.
 • Αν ο τομέας έχει περισσότερους από έναν ελεγκτές τομέα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Active Directory Sites and Services Manager, για να επιλέξετε άμεσα μέλη αναπαραγωγής με συνεχείς, καλές συνδέσεις.
 • Ο εφεδρικός διακομιστής μπορεί να βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία με τον πρωτεύοντα διακομιστή FSMO, για συνέπεια σύγκλισης ταχύτερης αναπαραγωγής σε μεγάλες ομάδες υπολογιστών, ή σε απομακρυσμένη τοποθεσία, για την περίπτωση καταστροφής της τοποθεσίας στην κύρια θέση.
 • Όταν ο εφεδρικός ελεγκτής τομέα βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της σύνδεσης έχουν ρυθμιστεί για συνεχή αναπαραγωγή με συνεχή σύνδεση.

Γενικές συστάσεις για την τοποθέτηση FSMO

 • Τοποθετήστε τους ρόλους RID και εξομοιωτή PDC στον ίδιο ελεγκτή τομέα. Επίσης, είναι πιο εύκολο να παρακολουθείτε τους ρόλους FSMO, αν τους έχετε σε σύμπλεγμα σε λιγότερους υπολογιστές.

  Αν ο φόρτος του πρωτεύοντα FSMO δικαιολογεί την κίνηση, τοποθετήστε τους ρόλους RID και εξομοιωτή πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα σε διαφορετικούς ελεγκτές τομέα του ίδιου τομέα και της ίδιας τοποθεσίας υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, οι οποίοι είναι άμεσα μέλη αναπαραγωγής ο ένας του άλλου.
 • Ως γενικός κανόνας, ο ρόλος κύριας υποδομής πρέπει να βρίσκεται σε έναν διακομιστή που δεν είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου, ο οποίος διαθέτει ένα αντικείμενο απευθείας σύνδεσης με κάποιον καθολικό κατάλογο του συμπλέγματος δομών, κατά προτίμηση στην ίδια τοποθεσία υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Επειδή ο διακομιστής καθολικού καταλόγου διατηρεί μια μερική ρεπλίκα κάθε αντικειμένου του συμπλέγματος δομών, αν τοποθετηθεί ο ρόλος κύριας υποδομής σε έναν διακομιστή καθολικού καταλόγου, δεν θα ενημερώσει ποτέ τίποτα, επειδή δεν περιέχει αναφορές σε αντικείμενα που δεν διατηρεί ο ίδιος. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στον κανόνα "μην τοποθετείτε το ρόλο κύριας υποδομής σε διακομιστή καθολικού καταλόγου":
  • Σύμπλεγμα δομών ενός τομέα:

   Σε ένα σύμπλεγμα δομών που περιέχει έναν μόνο τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, δεν υπάρχουν πλασματικές συσκευές, οπότε δεν υπάρχουν εργασίες για το ρόλο κύριας υποδομής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το ρόλο κύριας υποδομής σε οποιονδήποτε ελεγκτή τομέα του τομέα, ανεξάρτητα από το γεγονός αν στον συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα βρίσκεται ο καθολικός κατάλογος ή όχι.
  • Σύμπλεγμα δομών πολλών τομέων, όπου κάθε ελεγκτής τομέα στον τομέα διατηρεί τον καθολικό κατάλογο:

   Αν κάθε ελεγκτής τομέα ενός τομέα που είναι τμήμα ενός συμπλέγματος δομών πολλών τομέων, διατηρεί και τον καθολικό κατάλογο, τότε δεν υπάρχουν πλασματικές συσκευές ούτε εργασίες για το ρόλο κύριας υποδομής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το ρόλο κύριας υποδομής σε οποιονδήποτε ελεγκτή τομέα αυτού του τομέα.
 • Σε επίπεδο συμπλέγματος δομών, οι ρόλοι κύριας διάταξης και κύριου τομέα ονομάτων πρέπει να τοποθετούνται στον ίδιο ελεγκτή τομέα, αφού χρησιμοποιούνται σπάνια και θα πρέπει να ελέγχονται πολύ προσεκτικά. Επιπλέον, ο ρόλος FSMO κύριου τομέα ονομάτων θα πρέπει να είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου. Ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούν το ρόλο κύριου τομέα ονομάτων, όπως η δημιουργία υπο-εξαρτημένων τομέων, θα αποτύχουν αν δεν συμβαίνει αυτό.

  Σε ένα σύμπλεγμα στο λειτουργικό επίπεδο του συμπλέγματος δομών του Windows Server 2003, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε το ρόλο domain naming master σε καθολικό κατάλογο.
Το πιο σημαντικό από όλα είναι να επιβεβαιώσετε ότι όλοι οι ρόλοι FSMO είναι διαθέσιμοι, χρησιμοποιώντας κάποια από τις κονσόλες διαχείρισης (όπως οι Dsa.msc και Ntdsutil.exe).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281662 Κόμβοι συμπλέγματος των Windows 2000 και Windows Server 2003 ως ελεγκτές τομέα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 223346 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια