Η έκδοση του αρχείου SetupServer.exe εξακολουθεί να είναι 7333.3 μετά τη δημιουργία της διαχειριστικής εικόνας SHS χρησιμοποιώντας το αρχείο .msp από τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

Συμπτώματα

Αφού δημιουργήσετε το διαχειριστικό είδωλο αυτόματη επιδιόρθωση εγκατάστασης (SHS), χρησιμοποιώντας το αρχείο .msp από τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0, η έκδοση του αρχείου SetupServer.exe εξακολουθεί να είναι 7333.3. Επομένως, όταν εκτελείται το αρχείο SetupServer.exe, η εγκατάσταση αποτυγχάνει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
971782 τη συνάθροιση ενημερώσεων 7 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμη


Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η ακόλουθη γραμμή εντολών δεν ενημερώνει το δυαδικό αρχείο SetupServer.exe:
msiexec /a /p

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος εγκατάστασης από τη Microsoft. Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0, ή κατά την αναβάθμιση σε Microsoft Dynamics CRM 4.0, μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις του προγράμματος εγκατάστασης. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή για να ελέγξετε για ενημερώσεις του προγράμματος εγκατάστασης, η εφαρμογή κάνει λήψη τυχόν νέες ενημερώσεις του προγράμματος εγκατάστασης και τους εφαρμόζει στην εγκατάσταση, κατά την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ενημέρωση αρχείων εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0 για να αποκτήσετε αυτήν την ενημέρωση κώδικα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ενημέρωση αρχείων εγκατάστασης ή για να κάνετε μη αυτόματη λήψη της ενημέρωσης του προγράμματος εγκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

948917 τον τρόπο απόκτησης των ενημερωμένων εκδόσεων του προγράμματος εγκατάστασης για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση εγκατάστασης.

Πληροφορίες κατάργησης

Η ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2257632 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια