Μήνυμα λάθους: Not Enough Server Storage Is Available to Process This Command

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κοινόχρηστο στοιχείο αντιστοιχισμένο τοπικά και η παράμετρος IRPStackSize έχει οριστεί σε πολύ χαμηλή τιμή, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Not enough server storage is available to process this command.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να προκύψει στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows NT Server 4.0 Service Pack 3 (SP3) ή παλαιότερη έκδοση
  • Windows NT Terminal Server 4.0 χωρίς Service Pack 4 (SP4)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το θέμα αυτό μπορεί επίσης να προκύψει σε service pack που κυκλοφόρησαν μετά το SP3 στα Windows NT 4.0, εάν εγκαταστήσετε ένα ορισμένο λογισμικό, όπως αυτό του Norton AntiVirus.

Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού του συγκεκριμένου υπολογιστή, η προεπιλεγμένη τιμή ενδέχεται να μην είναι αρκετά υψηλή ώστε η υπηρεσία SRV να διαχειρίζεται σωστά τους κοινόχρηστους φακέλους σε ορισμένες φυσικές μονάδες δίσκου. Ίσως να εμφανιστούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μηνύματα συμβάντων:
Event ID: 2011
Source: SRV
Description: The server's configuration parameter "irpstacksize" is too small for the server to use a local device. Please increase the value of this parameter.

Event ID: 0
Source SRV
Description: Description for Event ID 0 could not be found. It contains the insertion string \device\LanManServer.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή του IRPStackSize. Πρέπει πρώτα να προσθέσετε την τιμή αυτή στο παρακάτω κλειδί, εάν δεν υπάρχει ήδη:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Value Name: IRPStackSize
Data Type: DWORD
Default: 0x4
Maximum: 0xC
Η αύξηση αυτής της τιμής προϋποθέτει την εκχώρηση ενός τμήματος μνήμης από το χώρο μη εκχωρημένης μνήμης, αλλά οι συνέπειες αυτής της ενέργειας δεν θα πρέπει να είναι αισθητές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται πάντοτε να ορίζετε το IRPStackSize στη μέγιστη τιμή του (12). Γενικά, πρέπει να ξεκινάτε από την τιμή 4 και να συνεχίζετε αυξάνοντας κάθε φορά την τιμή κατά 1 μονάδα. Το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή.

Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί μετά από την εγκατάσταση ή την κατάργηση της εγκατάστασης ενός λογισμικού ανίχνευσης ιών. Ίσως θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού ανίχνευσης ιών ή να αυξήσετε την τιμή του IRPStackSize, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Η προεπιλεγμένη τιμή του IRPStackSize για το Windows NT 4.0 SP3 και παλαιότερες εκδόσεις, καθώς και για το Windows NT Terminal Server 4.0, είναι 4. Η προεπιλεγμένη τιμή για το SP4 είναι 11.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
198386 Αλλαγές στο μέγεθος στοίβας IRP στο διακομιστή Lanman
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Symantec στο Web: Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής προϊόντα:

Προϊόντα: Norton AntiVirus 2000, Norton AntiVirus 2001, Norton AntiVirus 5.0 - Windows NT, Norton AntiVirus 5.0 - Windows NT Server, Norton AntiVirus Corporate Edition 6.0, Norton AntiVirus Corporate Edition 7.0
Λειτουργικά συστήματα: Windows NT 4.0, Windows NT3.51, Windows NT 4.0 Server, Windows NT3.51 Server.
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 225782 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Οκτ 2003 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια