Παρουσιάζεται το σφάλμα εξαίρεσης "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης 982167 ή της ενημέρωσης 982168

Ισχύει για: .NET Framework 3.5 Service Pack 1Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Συμπτώματα


Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης 982167 ή της ενημέρωσης 982168, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα εξαίρεσης το οποίο μοιάζει με το παρακάτω κατά την εκτέλεση εφαρμογών που βασίζονται σε Windows Communication Foundation:

Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy

Αιτία


Οι ενημερώσεις 982167 και 982168 ενημερώνουν το επίπεδο δυνατοτήτων του .NET Framework 2.0 στο .NET Framework 3.5 SP1 για την εισαγωγή του νέου τύπου 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'. Αυτός ο νέος τύπος χρησιμοποιείται από την αντίστοιχη νέα δυνατότητα στο Windows Communication Foundation. 

Το σφάλμα προκύπτει επειδή το υποκείμενο επίπεδο δυνατοτήτων της βιβλιοθήκης δικτύου υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework 2.0 SP2 δεν ενημερώνεται όταν το επίπεδο δυνατοτήτων του Windows Communication Foundation ενημερώνεται για χρήση του νέου τύπου. Το υποκείμενο επίπεδο δυνατοτήτων της βιβλιοθήκης δικτύου υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework 2.0 SP2 δεν υποστηρίζει αυτόν το νέο τύπο και, επομένως, προκύπτει το σφάλμα.


Αυτό το σενάριο ενδέχεται να παρουσιάζεται εξαιτίας διάφορων λόγων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ζητημάτων αποτυχίας εγκατάστασης που σχετίζονται με την υπηρεσία διπλής διακλάδωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
960043 Υπηρεσία διπλής διακλάδωσης για το .NET Framework 2.0 Service Pack 2, το .NET Framework 3.0 Service Pack 2 και το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε την άμεση επιδιόρθωση 975954. Για λήψη των ενημερώσεων MSI, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα του MSDN:
 2. Εκτελέστε μια επιδιόρθωση του προϊόντος. Μπορούμε να επιδιορθώσουμε αυτόματα το προϊόν ή μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το προϊόν.

  Αυτόματη επίλυση

  Για να εκτελέσετε μια αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.

  Σημείωση Αυτός ο οδηγός είναι προσωρινά διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.


  Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.


  Επίλυση από το χρήστη

  Για να επιδιορθώσετε μόνοι σας το προϊόν, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές από γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  Αυτό υποχρεώνει όλες τις δυνατότητες του προϊόντος .NET Framework 2.0 SP2 να επαναξιολογήσουν την κατάσταση εγκατάστασής του.
  Αυτό επιλύει το ζήτημα και επιτρέπει στην ενημέρωση 982167 ή στην ενημέρωση 982168 να εφαρμόσει το αντίστοιχο ωφέλιμο φορτίο της. 
Σημείωση Αν τα βήματα 1 και 2 δεν λειτουργήσουν, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης που εγκαταστήσατε πριν αντιμετωπίσετε το σφάλμα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ξανά.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας εντολής με αναβαθμισμένα δικαιώματα, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες της γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από το Windows Installer, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα του MSDN: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του MSDN: