Δεν μπορείτε να προβάλετε λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων, αφού εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Office 2010

Συμπτώματα

Δεν μπορείτε να προβάλετε λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint στο Web, αφού εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Microsoft Office 2010. 

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων (Edit in Datasheet) σε μια τοποθεσία του SharePoint 2003 ή 2007, ή όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Λίστα (List) και, στη συνέχεια, στην επιλογή  Προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet view) σε μια τοποθεσία του SharePoint 2010, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Η λίστα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε προβολή φύλλου δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
  • Δεν έχει εγκατασταθεί κάποιο στοιχείο ελέγχου φύλλου δεδομένων συμβατό με το Microsoft SharePoint Foundation.
  • Το πρόγραμμα περιήγησης Web δεν υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX.
  • Ένα στοιχείο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για την υποστήριξη 32 bit ή 64 bit.

Αιτία

Μια έκδοση 64 bit του στοιχείου φύλλου δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη για το Office 2010.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Μέθοδος 1

Εάν οι ανάγκες της επιχείρησής σας δεν απαιτούν τη χρήση έκδοσης 64 bit του Office 2010, σας συνιστούμε να απεγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Office 2010 και να εγκαταστήσετε την έκδοση 32 bit του Office 2010. Με την έκδοση 32 bit του Office 2010 έχει εγκατασταθεί μια έκδοση 32 bit του στοιχείου φύλλου δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την έκδοση 64 bit του Office 2010, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα.

Εκδόσεις 64 bit του Office 2010Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Office 64 bit

Μέθοδος 2

Εάν οι επιχειρηματικές σας ανάγκες δικαιολογούν τη χρήση της έκδοσης 64 bit του Office 2010, μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του Προγράμματος οδήγησης συστήματος 2007 του Office: Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων για ενεργοποίηση του στοιχείου φύλλου δεδομένων. Αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Περισσότερες πληροφορίες

Το Πρόγραμμα οδήγησης συστήματος 2007 του Office: Τα στοιχεία σύνδεσης δεδομένων εγκαθιστούν μία έκδοση 32 bit του στοιχείου φύλλου δεδομένων, η οποία θα εκτελείται με την έκδοση 64 bit του Office 2010, εφόσον χρησιμοποιείτε έκδοση 32 bit ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Εάν χρησιμοποιείτε έκδοση 64 bit κάποιου προγράμματος περιήγησης στο Internet, για παράδειγμα μια έκδοση 64 bit του Microsoft Internet Explorer 8.0, δεν παρέχεται υποστήριξη για το στοιχείο Επεξεργασίας σε φύλλο δεδομένων.

Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσετε όλες τις εκδόσεις 64 bit των προϊόντων του Office προτού εγκαταστήσετε το Πρόγραμμα οδήγησης συστήματος 2007 του Office: Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων. Συνεπώς, εάν πρέπει να έχετε το Microsoft Project 2010, το Microsoft Visio 2010 ή το Microsoft SharePoint Designer 2010 (Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν εγκατασταθεί ως τμήμα του Office 2010 suite), εγκαταστήστε τις εκδόσεις 64 bit αυτών των προϊόντων προτού εγκαταστήσετε τα Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων.

Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις 64 bit του Project, του Visio ή του SharePoint Designer, αφού εγκαταστήσετε το Πρόγραμμα οδήγησης συστήματος 2007 του Office: Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Office 2010, επειδή έχετε εγκατεστημένα προϊόντα Office 32 bit. Αυτά τα προϊόντα 32 bit δεν υποστηρίζονται με εγκαταστάσεις 64 bit:
Μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων 2007 του Microsoft Office Access (στα Αγγλικά)
Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε του Office 2010 64 bit, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε όλα τα προϊόντα 32 bit του Office και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε το setup.exe στον φάκελο x64. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Office 2010 32 bit, κλείστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο φάκελο x86 στη ρίζα της μονάδας CD ή DVD και εκτελέστε το setup.exe, ή προμηθευτείτε το Office 2010 32 bit από το ίδιο σημείο από το οποίο αγοράσατε το Office 2010 64 bit.

Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας τα προϊόντα 32 bit τα οποία αναφέρονται στο μήνυμα σφάλματος. Επίσης, για να ανακτήσετε τις δυνατότητα του φύλλου δεδομένων, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  1. Καταργήστε το Πρόγραμμα οδήγησης συστήματος 2007 του Office: Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων.
  2. Πραγματοποιήστε εγκατάσταση των εκδόσεων 64 bit των προϊόντων του Office που θέλετε να εγκαταστήσετε.
  3. Εγκαταστήστε ξανά το Πρόγραμμα οδήγησης συστήματος 2007 του Office: Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων.
Μπορεί, επίσης, να λάβετε αιτήματα εγκατάστασης ενημερώσεων ή service packs για το σύστημα 2007 του Microsoft Office, το Microsoft Office Access 2007, ή για το Microsoft Office Access Runtime and Data Connectivity 2007, επειδή έχετε εγκαταστήσει τα Στοιχεία σύνδεσης δεδομένων στον υπολογιστή σας. Αυτές οι ενημερώσεις δεν επηρεάζουν την έκδοση 64 bit του Office 2010 και θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2266203 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια