Δεν μπορείτε να ανοίξετε τα συνδεδεμένα συνημμένα στο Outlook: "Το Outlook εμπόδισε την πρόσβαση στα παρακάτω συνημμένα που ενδεχομένως να μην είναι ασφαλή"

Ισχύει για: Outlook 2013Microsoft Outlook 2010Microsoft Office Outlook 2007

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Προτού κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για να συμβάλετε στην προστασία του υπολογιστή.

Συμπτώματα


Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα συννημένο αρχείο με σύνδεση σε ένα μήνυμα του Microsoft Outlook, το Outlook αποκλείει την πρόσβαση στη σύνδεση. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα που εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών του Outlook:

Το Outlook εμπόδισε την πρόσβαση στα παρακάτω συνημμένα που ενδεχομένως να μην είναι ασφαλή: όνομα_αρχείου.


Τα συνημμένα που επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα είναι αρκετά ασυνήθιστα. Συνήθως δημιουργούνται από προσαρμοσμένες λύσεις μέσω του Extended MAPI ή του μοντέλου αντικειμένων του Outlook για αύξηση της λειτουργικότητας σε κάποιο γραμματοκιβώτιο Microsoft Exchange ή σε κάποιο τοπικό σύνολο φακέλων του Outlook.

Αιτία


Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή, από προεπιλογή, το Outlook 2010 και το Outlook 2013 δεν επιτρέπει να ανοιχτούν συνημμένα αρχεία με σύνδεση. Επιπλέον, κάποια ενημέρωση ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2010 τροποποίησε το Outlook 2002, το Outlook 2003, και το Outlook 2007 ώστε να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, κάντε κλικ στον αριθμός του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

978212 MS10-045: Ένα θέμα ευπάθειας στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο του Κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft:


Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Μέθοδος 1
  Εάν είστε προγραμματιστής κάποιας προσαρμοσμένης λύσης που χρησιμοποιεί συνημμένα αρχεία με σύνδεση, σας συνιστούμε να αλλάξετε τη λύση ώστε να μη χρησιμοποιούνται πια αρχεία με σύνδεση. Συγκεκριμένα, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω επιλογές για την ιδιότητα ενός αρχείου αρχείου PR_ATTACH_METHOD:
  • ATTACH_BY_REFERENCE
  • ATTACH_BY_REF_ONLY
  • ATTACH_BY_REF_RESOLVE
  Μια άλλη πιθανή προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσετε μια υπερ-σύνδεση στο κυρίως κείμενο ενός μηνύματος..


 • Μέθοδος 2

  Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

  Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια καταχώρηση μητρώου για να αποτραπεί ο αποκλεισμός συνημμένων αρχείων με σύνδεση από το Outlook, ώστε να είναι δυνατόν να ανοιχτούν άμεσα. Ωστόσο, δεν συνιστούμε τη χρήση αυτής της καταχώρησης μητρώου, επειδή κάτι τέτοιο θα ελαττώσει την ασφάλεια του Outlook και ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση σε επιβλαβή συνημμένα.

  Για τη ρύθμιση των παραμέτρων της καταχώρησης μητρώου AllowAttachByRef, προσθέστε μια τιμή DWORD με την ονομασία AllowAttachByRef, η οποία θα έχει την τιμή 1. Για την προσθήκη αυτής της καταχώρησης μητρώου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:


   • Outlook 2013 (έκδοση 15.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security Εναλλακτικά:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security 
   • Outlook 2010 (έκδοση 14,0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security Εναλλακτικά: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
   • Outlook 2007 (έκδοση 12,0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security Εναλλακτικά: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
   • Outlook 2003 (έκδοση 11,0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security Εναλλακτικά: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
   • Outlook 2002 (έκδοση 10.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security Εναλλακτικά:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD (DWORD Value).
  4. Πληκτρολογήστε AllowAttachByRes για το όνομα της τιμής DWORD και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο AllowAttachByRe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify).
  6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Σημαντικό Η καταχώρηση μητρώου AllowAttachByRef ενεργοποιεί ξανά μόνο τα συνημμένα ATTACH_BY_REFERENCE και ATTACH_BY_REF_ONLY. Τα συνημμένα ATTACH_BY_REF_RESOLVE αποκλείονται ακόμα.

Περισσότερες πληροφορίες


Το Outlook 2002 και οι παλαιότερες εκδόσεις του Outlook σας επέτρεπαν να δημιουργήσετε συνημμένα με σύνδεση, με χρήση της εντολής Εισαγωγή αρχείου (Insert File). Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο δυνατό μέσω μηνυμάτων που έχουν μορφοποιηθεί με χρήση εμπλουτισμένου κειμένου. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στις νεότερες εκδόσεις του Outlook. Μπορείτε, ωστόσο, να εισαγάγετε υπερ-συνδέσεις στο σώμα του μηνύματος.

Το μοντέλο αντικειμένου του Outlook επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να αποστέλλουν συνημμένα με σύνδεση. Ωστόσο, όταν αυτά τα μηνύματα αποστέλλονται, το MAPI μετατρέπει το συνημμένο με σύνδεση σε ενσωματωμένο συνημμένο.

Επειδή ο συνολικός πίνακας σεναρίων είναι πολύ μεγάλος και το Outlook αποκλείει, επίσης, άλλα είδη συνημμένων, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει τα σενάρια για να δείτε αν το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να έχει σχέση με κάποια μη αναμενόμενη συμπεριφορά που μπορεί να παρατηρήσετε στο Outlook. Ο καλύτερος τρόπος ηια να καθοριστεί αν κάποιο συνημμένο αποτελεί αρχείο με σύνδεση, είναι να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο το οποίο βασίζεται σε MAPI, όπως το MFCMAPI, για να ελέγξετε αν η ιδιότητα PR_ATTACH_METHOD του συνημμένου έχει ρυθμιστεί σε μία από τις παρακάτω τιμές:
ΤιμήΣημαία MAPI
2ATTACH_BY_REFERENCE
3ATTACH_BY_REF_RESOLVE
4ATTACH_BY_REF_ONL
Για να χρησιμοποιήσετε το MFCMAPI για να διαπιστώσετε εάν κάποιο συνημμένο αποτελεί συνημμένο με σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Έναρξη MFCMAPI.
 2. Από το μενού Περίοδος λειτουργίας (Session), κάντε κλικ στον Πίνακα αποθήκευσης σύνδεσης και εμφάνισης (Logon and Display Store Table).
 3. Κάντε διπλό κλικ σε έναν από τους χώρους αποθήκευσης MAPI της λίστας, για να ανοίξετε αυτόν το χώρο αποθήκευσης. Αυτό είναι πιθανό στο χώρο αποθήκευσης που περιέχει το μήνυμα με το ύποπτο συνημμένο.
 4. Αναπτύξτε τη δομή των φακέλων στο παράθυρο πλοήγησης για να εντοπίσετε το σωστό φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του φακέλου για να τον ανοίξετε.
 5. Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα που περιέχει το ύποπτο συνημμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα συνημμένων (Display Attachment Table).
 6. Επιλέξτε το ύποπτο συνημμένο και, στη συνέχεια, εντοπίστε την ιδιότητα PR_ATTACH_METHODστη λίστα των ιδιοτήτων. Οι στήλες Value και SmartView στήλες εμφανίζουν τα δεδομένα. Σε περίπτωση που τα δεδομένα συμπίπτουν με μία από τις τρεις τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της Σημαίας MAPI που παρατέθηκε προηγουμένως, το συνημμένο αποτελεί συνημμένο με σύνδεση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο MFCMAPI, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft: Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.