Αναλυτικός οδηγός Αφηγητή

Ισχύει για: Windows 10

Ο Αφηγητής είναι μια εφαρμογή ανάγνωσης της οθόνης, η οποία είναι ενσωματωμένη στα Windows 10. Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Αφηγητή με τα Windows σε επιτραπέζιους υπολογιστές, έτσι ώστε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές, να περιηγείστε στο web και άλλα. Η εφαρμογή αυτή έχει δημιουργηθεί για άτομα που χρησιμοποιούν τακτικά πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.
 
Για να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό, επιλέξτε μια σύνδεση από τον παρακάτω πίνακα περιεχομένων. Όταν τελειώσετε την ανάγνωση ενός κεφαλαίου ή παραρτήματος, μπορείτε να επιλέξετε είτε τη σύνδεση Πίνακας περιεχομένων στο κάτω μέρος του κεφαλαίου για να επιστρέψετε σε αυτήν τη σελίδα είτε τη σύνδεση για το επόμενο κεφάλαιο.
 
Κάτω από τον πίνακα περιεχομένων, υπάρχει μια ενότητα που περιγράφει τι νέο υπάρχει στον Αφηγητή.
 

Πίνακας περιεχομένων


Κεφάλαιο Τι περιλαμβάνει
Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση του Αφηγητή Μια επισκόπηση του Αφηγητή, καθώς και πώς μπορείτε να ξεκινήσετε και να διακόψετε την εφαρμογή αυτή.
Κεφάλαιο 2: Βασικές δυνατότητες Αφηγητή Μάθετε πώς να μετακινείστε στην οθόνη, να βρίσκετε και να ανοίγετε εφαρμογές, να αλλάζετε τα στοιχεία που διαβάζει ο Αφηγητής και να προσαρμόζετε την ταχύτητα ομιλίας και την ένταση ήχου.
Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης για την περιήγηση σε εφαρμογές, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο web.
Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου Πώς να διαβάζετε και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το κείμενο, π.χ. για τη γραμματοσειρά, το χρώμα κειμένου και τα σημεία στίξης.
Κεφάλαιο 5: Προβολές Αφηγητή Πώς να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή ή τη σελίδα που εξερευνάτε χρησιμοποιώντας τις προβολές του Αφηγητή.
Κεφάλαιο 6: Χρήση του Αφηγητή μέσω αφής Πώς να χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή μέσω αφής καθώς και τις βασικές κινήσεις.
Κεφάλαιο 7: Προσαρμογή του Αφηγητή Πώς μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο έναρξης του Αφηγητή, να προσδιορίσετε τον όγκο των δεδομένων που θα ακούτε όταν πληκτρολογείτε, να αλλάξετε τις εντολές του Αφηγητή και να χρησιμοποιήσετε λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) τρίτων κατασκευαστών.
Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ Τρόπος χρήσης του Αφηγητή με μια οθόνη Μπράιγ με δυνατότητα ανανέωσης.
Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές Μια λίστα με τις υποστηριζόμενες γλώσσες και τις διαθέσιμες φωνές μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) στον Αφηγητή.
Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή Μια λίστα με τις εντολές πληκτρολογίου και τις κινήσεις αφής του Αφηγητή.
Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Μια λίστα με οθόνες Μπράιγ που υποστηρίζονται από τον Αφηγητή.

Τι νέο υπάρχει


Δείτε τι νέο υπάρχει στην τελευταία έκδοση του Αφηγητή:

Τυπική διάταξη πληκτρολογίου

Για να κάνουμε πιο εύκολη την εκμάθηση και τη χρήση του Αφηγητή, προσθέσαμε μια νέα Τυπική διάταξη πληκτρολογίου. Η ενημερωμένη διάταξη μοιάζει περισσότερο με τη διάταξη πληκτρολογίου που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει σε άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Ορισμένες από τις νέες εντολές περιλαμβάνουν ενημερώσεις για τις εντολές σελίδας, παραγράφου, γραμμής, λέξης και χαρακτήρα του Αφηγητή. Θα παρατηρήσετε επίσης νέες εντολές, όπως την Εύρεση του Αφηγητή, λίστα συνδέσεων, λίστα επικεφαλίδων και λίστα γνωστών σημείων. Για ορισμένες εντολές, μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Μπορείτε να εξερευνήσετε όλες τις νέες και ενημερωμένες εντολές στο Παράρτημα β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή. Βρείτε εντολές της λειτουργίας σάρωσης στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Πλήκτρο Αφηγητής

Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε ποιο πλήκτρο τροποποίησης θέλετε να χρησιμοποιείτε για τις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητής από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιαδήποτε εντολή που χρησιμοποιεί το πλήκτρο Αφηγητής. Το πλήκτρο Αφηγητής αναφέρεται απλώς ως "Αφηγητής" στις εντολές. Μπορείτε να αλλάξετε το πλήκτρο Αφηγητής στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Ενημερωμένες εντολές αλλαγής προβολής

Οι εντολές αλλαγής προβολής έχουν πλέον αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα Αφηγητής + Page Up και Page Down. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αλλαγή προβολής πατώντας τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + επάνω βέλος και κάτω βέλος.

Βελτιώσεις στη λειτουργία σάρωσης

Η κύρια και η δευτερεύουσα ενέργεια της λειτουργίας σάρωσης άλλαξαν. Η κύρια ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί με το πάτημα του πλήκτρου Enter ή του πλήκτρου διαστήματος. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δευτερεύουσα ενέργεια προσθέτοντας ένα πλήκτρο Shift σε καθένα από αυτά τα πλήκτρα (Shift + Enter ή Shift + πλήκτρο διαστήματος). Θα παρατηρήσετε αυτήν την αλλαγή ανεξάρτητα από τη διάταξη πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, προστέθηκαν πολλές νέες εντολές πληκτρολογίου στη λειτουργία σάρωσης, με τις οποίες μπορείτε να επιλέγετε κείμενο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Ανάγνωση παραθύρου διαλόγου

Τώρα, ο Αφηγητής διαβάζει αυτόματα το κείμενο στο επάνω μέρος των περισσότερων παραθύρων διαλόγου όταν αυτά προβάλλονται. Για παράδειγμα, όταν κλείνετε μια εφαρμογή χωρίς να αποθηκεύσετε περιεχόμενο, ο Αφηγητής θα διαβάζει το παράθυρο διαλόγου που θα σας ρωτά αν θέλετε να αποθηκεύσετε το περιεχόμενό σας.

Εκμάθηση του Αφηγητή με τη Γρήγορη εκκίνηση

Η Γρήγορη εκκίνηση είναι μια εμπειρία εκμάθησης των Windows που σας διδάσκει τα βασικά στοιχεία χρήσης του Αφηγητή. Ξεκινά αυτόματα όταν ανοίγετε τον Αφηγητή. Για να σταματήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση της Γρήγορης εκκίνησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο μήνυμα Να μην εμφανιστεί ξανά αυτός ο οδηγός. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό Γρήγορης εκκίνησης ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας τη σύνδεση Μάθετε τα βασικά στοιχεία του Αφηγητή με τη Γρήγορη εκκίνηση στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Υποβολή σχολίων


Τα σχόλιά σας βοηθούν να βελτιώσουμε τον Αφηγητή. Ενώ ο Αφηγητής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Alt + F για να ανοίξετε το Κέντρο σχολίων και να παράσχετε σχόλια για τον Αφηγητή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε σχόλια στην τοποθεσία Microsoft Accessibility User Voice. Επιπλέον, για τεχνική υποστήριξη για τον Αφηγητή ή άλλη τεχνολογία υποβοήθησης της Microsoft, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.
 
Αν θέλετε να παρέχετε στη Microsoft πρόσθετα δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου και επιδόσεων, πατήστε τη συντόμευση Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Βοηθήστε στη βελτίωση του Αφηγητή και κατόπιν επανεκκινήστε τον Αφηγητή.