Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο ανάγνωσης κειμένου με τον Αφηγητή και πώς μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το κείμενο, όπως τη γραμματοσειρά, το χρώμα του κειμένου και τη στίξη.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ανάγνωση κειμένου με τον Αφηγητή. Ο πρώτος και πιο απλός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του δρομέα για να περιηγηθείτε στο κείμενο, αν αλληλεπιδράτε με ένα έγγραφο σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, όπως το Microsoft Word.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης για την ανάγνωση κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε το πλήκτρο Caps lock + το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να διαβάσετε με βάση τη γραμμή και τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να διαβάσετε με βάση το χαρακτήρα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία σάρωσης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Όταν θέλετε περισσότερο έλεγχο σχετικά με το κείμενο που διαβάζετε, ο Αφηγητής παρέχει μια σειρά από εντολές ανάγνωσης κειμένου για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε και να διαβάζετε κείμενο σε ιστοσελίδες και εφαρμογές.

 • Για να διαβάσετε ένα πλήρες έγγραφο ή μια ιστοσελίδα από την αρχή, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + H.
 • Για να διαβάσετε ένα έγγραφο από την αρχή μέχρι την τρέχουσα θέση του δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + δεξιά αγκύλη (]).
 • Για να διαβάσετε χωρίς διακοπή από την τρέχουσα θέση σε ένα έγγραφο ή μια ιστοσελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + M.
 • Για να μετακινήσετε το δρομέα στην αρχή ενός εγγράφου ή μιας ιστοσελίδας, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Y.
 • Για να μετακινήσετε το δρομέα στο τέλος ενός εγγράφου, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + B.

Εργασία με παραγράφους, γραμμές, λέξεις και χαρακτήρες

Ο Αφηγητής παρέχει τρόπους για την ανάγνωση κειμένου κατά σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη και χαρακτήρα.

Για την ανάγνωση κατά σελίδα

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα σελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Ctrl + U.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη σελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + U.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη σελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Shift + U.

Για την ανάγνωση κατά παράγραφο

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα παράγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Ctrl + I.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη παράγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + I.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη παράγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Shift + I.

Για την ανάγνωση κατά γραμμή κειμένου

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Ctrl + O.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + O.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Shift + O.

Για την ανάγνωση κατά λέξη

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα λέξη, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Ctrl + P.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη λέξη, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + P.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη λέξη, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Shift + P.

Για την ανάγνωση κατά χαρακτήρα

 • Για να διαβάσετε τον τρέχοντα χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Ctrl + αριστερή αγκύλη ([]).
 • Για να διαβάσετε τον επόμενο χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + αριστερή αγκύλη ([]).
 • Για να διαβάσετε τον προηγούμενο χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Shift + αριστερή αγκύλη ([]).

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κείμενο

Ο Αφηγητής παρέχει διάφορα επίπεδα λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κειμένου, γνωστά ως επίπεδο λεπτομέρειας. Για να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομέρειας, πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + A μέχρι να ακούσετε το επίπεδο που θέλετε.

 • Επίπεδο λεπτομέρειας 0. Μπορείτε να ακούσετε μόνο κείμενο.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 1. Μπορείτε να ακούσετε βασικές πληροφορίες όπως τα επίπεδα επικεφαλίδων και τα σφάλματα στα έγγραφα, όπως ορθογραφίας και γραμματικής.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 2. Μπορείτε να ακούσετε τη μορφοποίηση που συναντάται συχνά σε ιστοσελίδες και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το στυλ κουκκίδων, κείμενο με έντονη γραφή, υπογράμμιση, πλάγια γραφή, δείκτες, εκθέτες και χρώμα.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 3. Μπορείτε να ακούσετε επιπλέον σχόλια, όπως τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα του εγγράφου.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 4. Μπορείτε να ακούσετε εκτεταμένη μορφοποίηση, όπως το όνομα της γραμματοσειράς, το μέγεθος και άλλα στυλ λίστας.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 5. Μπορείτε να ακούσετε πληροφορίες διάταξης και κίνησης, όπως τον τύπο του εφέ κίνησης, αν μια παράγραφο ξεκινά με μια εσοχή ή όχι και πολλά άλλα.

Για να ακούσετε σημεία στίξης

Ο Αφηγητής σάς παρέχει τον έλεγχο σχετικά με τα σημεία στίξης που μπορείτε να ακούσετε κατά την ανάγνωση κειμένου. Πατήστε τα πλήκτρα Caps lock + Alt + σύμβολο "συν" (+) ή Caps lock + Alt + σύμβολο "πλην" (-) μέχρι να ακούσετε τη λειτουργία σημείων στίξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε: Προεπιλογή, μαθηματικά, ορισμένα, τα περισσότερα ή όλα.

 • Προεπιλογή. Μπορείτε να ακούσετε λίγα ή καθόλου σημεία στίξης. Οι φυσικές παύσεις υποδεικνύουν στοιχεία όπως κόμματα και τελείες.
 • Μαθηματικά. Μπορείτε να ακούσετε τα περισσότερα μαθηματικά σύμβολα.
 • Ορισμένα. Μπορείτε να ακούσετε τα περισσότερα σημεία στίξης συνομιλίας, όπως κόμματα και τελείες.
 • Τα περισσότερα. Μπορείτε να ακούσετε πρόσθετα σύμβολα, όπως παρενθέσεις.
 • Όλα. Μπορείτε να ακούσετε όλα τα σημεία στίξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβόλων.


Επόμενο: Κεφάλαιο 5: Χρήση του Αφηγητή μέσω αφής

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22799 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 13

Σχόλια