Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αρχίσετε την ανάγνωση κειμένου με τον Αφηγητή. Μπορείτε επίσης να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση του κειμένου που διαβάζετε.

Ο πρώτος και πιο απλός τρόπος για να διαβάσετε με τον Αφηγητή είναι να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του δρομέα για να περιηγηθείτε στο κείμενο, αν αλληλεπιδράτε με ένα έγγραφο σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, όπως το Microsoft Word.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης για την ανάγνωση κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε το πλήκτρο Αφηγητής + το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να διαβάσετε με βάση την παράγραφο και τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να διαβάσετε με βάση το χαρακτήρα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία σάρωσης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Όταν θέλετε περισσότερο έλεγχο σχετικά με το κείμενο που διαβάζετε, ο Αφηγητής παρέχει μια σειρά από εντολές ανάγνωσης κειμένου για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε και να διαβάζετε κείμενο. Παρακάτω περιγράφονται μερικά βασικά στοιχεία για να ξεκινήσετε. Για να δείτε όλες τις εντολές ανάγνωσης, μεταβείτε στο Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

 • Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.
 • Για να διαβάσετε τον τίτλο ενός παραθύρου, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + T.
 • Για να διαβάσετε ένα παράθυρο, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + W

Εργασία με παραγράφους, γραμμές, λέξεις και χαρακτήρες

Ο Αφηγητής παρέχει τρόπους για την ανάγνωση κειμένου κατά σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη και χαρακτήρα.

Ανάγνωση από την τρέχουσα θέση

 • Για να διαβάσετε το τρέχον στοιχείο, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Tab.
 • Για ανάγνωση από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο δρομέας, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + R.
 • Για να ξεκινήσετε την ανάγνωση ενός εγγράφου από την αρχή, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + R ή Αφηγητής + κάτω βέλος.
 • Για να διαβάσετε κείμενο από την αρχή μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται ο δρομέας, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Shift + J ή Αφηγητής + Alt + Home.

Για ανάγνωση κειμένου γραμμή προς γραμμή

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + I ή Αφηγητής + επάνω βέλος.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη γραμμή, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + O.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη γραμμή, Αφηγητής + U.

Για την ανάγνωση κατά λέξη

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα λέξη, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + K ή Αφηγητής + Ctrl + 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο). Αν πατήσετε Αφηγητής + K δύο φορές, ο Αφηγητής θα συλλαβίσει τη λέξη.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη λέξη, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + L ή Αφηγητής + Ctrl + δεξιό βέλος.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη λέξη, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής J ή Αφηγητής + Ctrl + αριστερό βέλος.

Για την ανάγνωση κατά χαρακτήρα

 • Για να διαβάσετε τον τρέχοντα χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + κόμμα (,) ή 5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο).
 • Για να διαβάσετε τον επόμενο χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + τελεία (.).
 • Για να διαβάσετε τον προηγούμενο χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + M.

Για την ανάγνωση κατά σελίδα

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα σελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + I.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη σελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + O.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη σελίδα, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + U.

Για την ανάγνωση κατά παράγραφο

 • Για να διαβάσετε την τρέχουσα παράγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + K.
 • Για να διαβάσετε την επόμενη παράγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + L.
 • Για να διαβάσετε την προηγούμενη παράγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ctrl + J.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κείμενο

Ο Αφηγητής παρέχει διάφορα επίπεδα λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κειμένου, γνωστά ως επίπεδο λεπτομέρειας. Για να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομέρειας, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + V ή Αφηγητής + Shift + V μέχρι να ακούσετε το επίπεδο που θέλετε.

 • Επίπεδο λεπτομέρειας 0. Μπορείτε να ακούσετε μόνο κείμενο.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 1. Μπορείτε να ακούσετε βασικές πληροφορίες όπως τα επίπεδα επικεφαλίδων και τα σφάλματα στα έγγραφα, όπως ορθογραφίας και γραμματικής. Αυτό είναι το προεπιλεγμένο επίπεδο.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 2. Μπορείτε να ακούσετε τη μορφοποίηση που συναντάται συχνά σε ιστοσελίδες και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το στυλ κουκκίδων, κείμενο με έντονη γραφή, υπογράμμιση, πλάγια γραφή, δείκτες, εκθέτες και χρώμα.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 3. Μπορείτε να ακούσετε επιπλέον σχόλια, όπως τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα του εγγράφου.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 4. Μπορείτε να ακούσετε εκτεταμένη μορφοποίηση, όπως το όνομα της γραμματοσειράς, το μέγεθος και άλλα στυλ λίστας.
 • Επίπεδο λεπτομέρειας 5. Μπορείτε να ακούσετε πληροφορίες διάταξης και κίνησης, όπως τον τύπο του εφέ κίνησης, αν μια παράγραφο ξεκινά με μια εσοχή ή όχι και πολλά άλλα.

Λήψη λεπτομερειών για τη μορφοποίηση

Ο Αφηγητής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση, όπως το όνομα της γραμματοσειράς, το μέγεθος της γραμματοσειράς και τη στοίχιση κειμένου. Για να ακούσετε τα χαρακτηριστικά της μορφοποίησης, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + F. Για να ακούσετε την επόμενη ομάδα χαρακτηριστικών μορφοποίησης, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + F ξανά. Για να ακούσετε την προηγούμενη ομάδα χαρακτηριστικών μορφοποίησης, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Shift + F.

Οι πληροφορίες μορφοποίησης χωρίζονται στις εξής ομάδες:

 • Πληροφορίες γραμματοσειράς. Όνομα γραμματοσειράς, πάχος, μέγεθος, πλάγια γραφή, υπογράμμιση, χρώμα υπογράμμισης, διακριτή διαγραφή, χρώμα φόντου, χρώμα πρώτου πλάνου.
 • Σύνθετες πληροφορίες γραμματοσειράς. Υπερ-σύνδεση, στυλ, στυλ κουκκίδας, δείκτης, εκθέτης, στυλ κεφαλοποίησης, στυλ περιγράμματος, χρώμα επιγράμμισης, γλώσσα.
 • Πληροφορίες χρώματος αντικειμένου και περιγράμματος. Τύπος γεμίσματος (κανένα, χρώμα, διαβάθμιση, εικόνα ή μοτίβο), χρώμα γεμίσματος, χρώμα περιγράμματος, πάχος περιγράμματος
 • Πληροφορίες διαστήματος παραγράφων. Διάστιχο, διάστημα πριν και μετά την παράγραφο.
 • Πληροφορίες περιθωρίου σελίδας. Επάνω περιθώριο, κάτω περιθώριο, περιθώριο πριν, περιθώριο μετά.
 • Πληροφορίες στοίχισης. Οριζόντια στοίχιση κειμένου, κατεύθυνση ροής κειμένου, εσοχή πρώτης γραμμής, εσοχή πριν, εσοχή μετά.
 • Πληροφορίες οπτικών εφέ. Στυλ κίνησης, οπτικά εφέ (αντανάκλαση, λάμψη, ομαλά άκρα και κορνίζα).
 • Πληροφορίες διάταξης αντικειμένου. Κεντρικό σημείο, μέγεθος, περιστροφή.
 • Πληροφορίες σχολίων. Σχόλια, όπως προτάσεις ορθογραφίας και γραμματικής.

Ακρόαση σημείων στίξης

Στον Αφηγητή μπορείτε να επιλέξετε ποια σημεία στίξης θα ακούτε κατά την ανάγνωση κειμένου. Για να αλλάξετε τον τρόπο ανάγνωσης των σημείων στίξης, πατήστε:
 • Αφηγητής + Alt + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 • Αφηγητής + Alt + σύμβολο Πλην (-)
 • Αφηγητής + Alt + Πρόσθεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 • Αφηγητής + Alt + σύμβολο Συν (+)
Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα επίπεδα περιγραφής:
 • Προεπιλογή. Μπορείτε να ακούσετε λίγα ή καθόλου σημεία στίξης. Οι φυσικές παύσεις υποδεικνύουν στοιχεία όπως κόμματα και τελείες.
 • Μαθηματικά. Μπορείτε να ακούσετε τα περισσότερα μαθηματικά σύμβολα.
 • Ορισμένα. Μπορείτε να ακούσετε τα περισσότερα σημεία στίξης συνομιλίας, όπως κόμματα και τελείες.
 • Τα περισσότερα. Μπορείτε να ακούσετε πρόσθετα σύμβολα, όπως παρενθέσεις.
 • Όλα. Μπορείτε να ακούτε όλα τα σημεία στίξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβόλων.

Ανάγνωση κειμένου σε άλλες γλώσσες

Κατά την ανάγνωση κειμένου σε άλλη γλώσσα, ο Αφηγητής θα επιλέγει αυτόματα τη φωνή μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) για τη συγκεκριμένη γλώσσα, αν είναι εγκατεστημένη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετων φωνών TTS, μεταβείτε στο Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές.

Αν δεν είναι εγκατεστημένη η φωνή TTS για μια γλώσσα, ο Αφηγητής θα αναφέρει το όνομα της γλώσσας και θα εκφωνήσει το κείμενο χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη φωνή TTS.

 

Επόμενο: Κεφάλαιο 5: Προβολές Αφηγητή

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων