Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή

Αυτό το παράρτημα παραθέτει όλες τις εντολές πληκτρολογίου και τις κινήσεις αφής που υποστηρίζονται από τον Αφηγητή στην Επετειακή ενημέρωση των Windows 10.

Για να δείτε μια λίστα με όλες τις άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows.

Για να δείτε μια λίστα με όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές.

Εντολές πληκτρολογίου Αφηγητή

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows   + EnterΕκκίνηση του Αφηγητή ή έξοδος από αυτόν
Caps Lock + EscΈξοδος από τον Αφηγητή
Caps Lock + MΈναρξη ανάγνωσης
CtrlΔιακοπή ανάγνωσης
Caps Lock + πλήκτρο διαστήματοςΕκκίνηση της λειτουργίας σάρωσης
Caps Lock + δεξιό βέλοςΜετακίνηση στο επόμενο στοιχείο
Caps Lock + αριστερό βέλοςΜετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο
Caps Lock + επάνω ή κάτω βέλοςΑλλαγή προβολής
Caps Lock + F1Εμφάνιση της λίστας εντολών του Αφηγητή
Caps Lock + F2Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο
Caps Lock + EnterΕκτέλεση κύριας ενέργειας
Caps Lock + Shift + EnterΆνοιγμα της λειτουργίας αναζήτησης
Caps Lock + AΑλλαγή λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Caps Lock + Ctrl + συν (+)Αύξηση του επιπέδου λεπτομέρειας
Caps Lock + Ctrl + πλην (-)Μείωση του επιπέδου λεπτομέρειας
Caps Lock + Alt + συν (+) ή πλην (-)Αλλαγή λειτουργίας σημείων στίξης
Caps Lock + Y
Μετακίνηση στην αρχή του κειμένου
Caps Lock + ZΚλείδωμα του πλήκτρου του Αφηγητή (Caps Lock), ώστε να μην χρειάζεται να το πατάτε για κάθε συντόμευση πληκτρολογίου
Caps Lock + XΠαράβλεψη της επόμενης συντόμευσης πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε από τον Αφηγητή
Caps Lock + F12Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων ανάγνωσης
Caps Lock + VΕπανάληψη φράσης
Caps Lock + Page Up ή Page DownΑύξηση ή μείωση έντασης φωνής
Caps Lock + συν (+) ή πλην (-)Αύξηση ή μείωση ταχύτητας φωνής
Caps Lock + D
Ανάγνωση στοιχείου
Caps Lock + FΑνάγνωση πληροφοριών για προχωρημένους σχετικά με το στοιχείο
Caps Lock + SΑνάγνωση στοιχείου γράμμα προς γράμμα
Caps Lock + WΑνάγνωση παραθύρου
Caps Lock + RΑνάγνωση όλων των στοιχείων στην περιοχή
Caps Lock + Num LockΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας ποντικιού
Caps Lock + QΜετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στην περιοχή
Caps Lock + GΜετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δρομέα του συστήματος
Caps Lock + TΜετακίνηση δρομέα του Αφηγητή στο δείκτη
Caps Lock + περισπωμένη (~)Ορισμός εστίασης στο στοιχείο
Caps Lock + BackspaceΕπιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο
Caps Lock + InsertΜεταπήδηση σε συνδεδεμένο στοιχείο
Caps Lock + F10Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας σειράς
Caps Lock + F9Ανάγνωση κεφαλίδας τρέχουσας στήλης
Caps Lock + F8Ανάγνωση τρέχουσας σειράς
Caps Lock + F7Ανάγνωση τρέχουσας στήλης
Caps Lock + F5Ανάγνωση τρέχουσας θέσης γραμμής και στήλης
Caps Lock + F6Μεταπήδηση στο κελί του πίνακα
Caps Lock + Shift + F6Μεταπήδηση στα περιεχόμενα του κελιού
Caps Lock + F3Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στην τρέχουσα γραμμή
Caps Lock + Shift + F3Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στην τρέχουσα γραμμή
Caps Lock + F4Μεταπήδηση στο επόμενο κελί στην τρέχουσα στήλη
Caps Lock + Shift + F4Μεταπήδηση στο προηγούμενο κελί στην τρέχουσα στήλη
Caps Lock + δεξιά αγκύλη (])Ανάγνωση κειμένου από την αρχή μέχρι το δρομέα
Caps Lock + μηδέν (0)Ανάγνωση χαρακτηριστικών κειμένου
Caps Lock + HΑνάγνωση εγγράφου
Caps Lock + Ctrl + UΑνάγνωση τρέχουσας σελίδας
Caps Lock + UΑνάγνωση επόμενης σελίδας
Caps Lock + Shift + UΑνάγνωση προηγούμενης σελίδας
Caps Lock + Ctrl + IΑνάγνωση τρέχουσας παραγράφου
Caps Lock + IΑνάγνωση επόμενης παραγράφου
Caps Lock + Shift + IΑνάγνωση προηγούμενης παραγράφου
Caps Lock + Ctrl + OΑνάγνωση τρέχουσας γραμμής
Caps Lock + OΑνάγνωση επόμενης γραμμής
Caps lock + Shift + OΑνάγνωση προηγούμενης γραμμής
Caps Lock + Ctrl + PΑνάγνωση τρέχουσας λέξης
Caps Lock + PΑνάγνωση επόμενης λέξης
Caps Lock + Shift + PΑνάγνωση προηγούμενης λέξης
Caps Lock + Ctrl + αριστερή αγκύλη ([)Ανάγνωση τρέχοντος χαρακτήρα
Caps Lock + αριστερή αγκύλη ([)Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα
Caps Lock + Shift + αριστερή αγκύλη ([)Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα
Caps Lock + YΜετακίνηση στην αρχή του κειμένου
Caps Lock + BΜετακίνηση στο τέλος του κειμένου
Caps Lock + JΜεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα
Caps Lock + Shift + JΜεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα
Caps Lock + KΜεταπήδηση στον επόμενο πίνακα
Caps Lock + Shift + KΜεταπήδηση στον προηγούμενο πίνακα
Caps Lock + LΜεταπήδηση στην επόμενη σύνδεση
Caps Lock + Shift + LΜεταπήδηση στην προηγούμενη σύνδεση
Caps Lock + C    
Ανάγνωση τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας
Πάτημα του πλήκτρου Caps Lock δύο φορές διαδοχικά και γρήγοραΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλήκτρου Caps Lock
Caps Lock + EΑποστολή αρνητικών σχολίων
Caps Lock + Shift + EΑποστολή θετικών σχολίων
Caps Lock + Γρήγορο πάτημα πλήκτρου E δύο φορές διαδοχικάΆνοιγμα του παραθύρου διαλόγου σχολίων
Caps Lock + Ctrl + επάνω βέλοςΜετάβαση στο γονικό στοιχείο (μόνο όταν παρέχεται δομική περιήγηση από την εφαρμογή)
Caps Lock + Ctrl + δεξιό βέλοςΜετάβαση στο επόμενο συγγενικό στοιχείο (μόνο όταν παρέχεται δομική περιήγηση από την εφαρμογή)
Caps Lock + Ctrl + αριστερό βέλοςΜετάβαση στο προηγούμενο συγγενικό στοιχείο (μόνο όταν παρέχεται δομική περιήγηση από την εφαρμογή)
Caps Lock + Ctrl + κάτω βέλοςΜετάβαση στο πρώτο θυγατρικό στοιχείο (μόνο όταν παρέχεται δομική περιήγηση από την εφαρμογή)
Caps Lock + N
Μετακίνηση στο κύριο γνωστό σημείο


Εντολές πληκτρολογίου λειτουργίας σάρωσης

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Επάνω βέλος και κάτω βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη γραμμή κειμένου σε μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα
Δεξιό βέλος και αριστερό βέλοςΜετακίνηση στον επόμενο ή τον προηγούμενο χαρακτήρα σε μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα
Πλήκτρο διαστήματοςΕνεργοποίηση για ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο κειμένου
EnterΕάν υποστηρίζεται, εκτέλεση δευτερεύουσας ενέργειας σε ένα στοιχείο
Ctrl+ αριστερό βέλος και Ctrl + δεξιό βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη λέξη
Ctrl+ επάνω βέλος και Ctrl + κάτω βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη παράγραφο
H ή Shift + H και Alt + κάτω βέλος ή Alt + επάνω βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη επικεφαλίδα
T ή Shift + TΜετακίνηση στον επόμενο ή τον προηγούμενο πίνακα
P ή Shift + PΜετακίνηση στην επόμενη από την προηγούμενη παράγραφο
K ή Shift + K και Alt + δεξιό βέλος ή Alt + αριστερό βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σύνδεση
D ή Shift + DΜετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο γνωστό σημείο
Ctrl+ Alt + δεξιό βέλος ή αριστερό βέλοςΜετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο κελί σε μια σειρά
Ctrl+ Alt + επάνω βέλος ή κάτω βέλοςΜετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο κελί σε μια στήλη
Caps Lock + F5Ανακοίνωση θέσης στον πίνακα
Caps Lock + F9Ανακοίνωση κεφαλίδας στήλης
Caps Lock + F10 Ανακοίνωση κεφαλίδας σειράς
Caps Lock + F7Ανάγνωση της τρέχουσας στήλης του πίνακα από την αρχή ως το τέλος
Caps Lock + F8Ανάγνωση της τρέχουσας σειράς του πίνακα από την αρχή ως το τέλος


Κινήσεις αφής του Αφηγητή

Χρησιμοποιήστε αυτήν την κίνηση Για να κάνετε το εξής
Άγγιγμα ή σύρσιμο με ένα δάχτυλοΑνάγνωση του περιεχομένου κάτω από το δάκτυλό σας
Πατήστε δύο φορές ή κρατήστε το με το ένα δάχτυλο και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη με ένα άλλο δάκτυλοΕνεργοποίηση κύριας εντολής
Πατήστε τρεις φορές ή κρατήστε το με το ένα δάχτυλο και πατήστε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη με ένα άλλο δάκτυλοΕνεργοποίηση δευτερεύουσας ενέργειας
Κρατήστε το με το ένα δάχτυλο και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη με δύο δάκτυλαΈναρξη μεταφοράς ή επιπλέον επιλογές πλήκτρων
Κίνηση προς τα αριστερά ή δεξιά με ένα δάχτυλοΜετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο
Κίνηση προς τα πάνω ή κάτω με ένα δάκτυλοΑλλαγή προβολής
Πατήστε μία φορά με δύο δάκτυλαΔιακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή
Πατήστε μία φορά με τρία δάκτυλαΑλλαγή λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας
Πατήστε μία φορά με τέσσερα δάκτυλαΕμφάνιση εντολών του Αφηγητή για το τρέχον στοιχείο
Πατήστε δύο φορές με δύο δάχτυλαΕμφάνιση του μενού περιβάλλοντος
Πατήστε δύο φορές με τρία δάκτυλαΑνάγνωση χαρακτηριστικών κειμένου
Πατήστε δύο φορές με τέσσερα δάκτυλαΆνοιγμα της λειτουργίας αναζήτησης
Πατήστε τρεις φορές με τέσσερα δάχτυλαΕμφάνιση όλων των εντολών του Αφηγητή
Σαρώστε προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω με δύο δάκτυλαΚύλιση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με τρία δάκτυλαΜετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το πλήκτρο Tab
Σαρώστε προς τα επάνω με τρία δάκτυλαΑνάγνωση τρέχοντος παραθύρου
Σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάκτυλαΈναρξη ανάγνωσης κειμένου με δυνατότητα εξερεύνησης
Σαρώστε προς τα πάνω ή κάτω με τέσσερα δάκτυλαΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση ζουμ σημασιολογίας όπου υποστηρίζεται
Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με τέσσερα δάκτυλαΜετακίνηση του δρομέα του Αφηγητή στην αρχή ή στο τέλος της μονάδας


Επόμενο: Παράρτημα Γ: Φωνές μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS)

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22806 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 4

Windows 10

Σχόλια