Κεφάλαιο 2: Βασικές δυνατότητες Αφηγητή

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό το κεφάλαιο επεξηγεί την περιήγηση μέσω πληκτρολογίου για τον Αφηγητή. Περιγράφει μεταξύ άλλων τον τρόπο μετακίνησης στην οθόνη, πώς να βρίσκετε και να ανοίγετε εφαρμογές και πώς να αλλάζετε τα στοιχεία που διαβάζει ο Αφηγητής. Επίσης εξηγεί τις βασικές λεπτομέρειες για την προσαρμογή της ταχύτητας ομιλίας και της έντασης ήχου του Αφηγητή, καθώς επίσης τον τρόπο διακοπής της ομιλίας.

Η λειτουργία σάρωσης παρέχει ακόμα περισσότερες επιλογές περιήγησης. Αναλύονται στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Βασική περιήγηση μέσω πληκτρολογίου στα Windows

Πλήκτρα Tab, βέλους και Enter

Στα Windows, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα βέλους, για να μετακινηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Όταν φτάσετε σε κάτι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως μια σύνδεση, πατήστε το Enter. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα Tab, βέλους και Enter, για να μετακινείστε ανάμεσα και να αλληλεπιδράτε με στοιχεία, όπως πλαίσια ελέγχου και κουμπιά.

Πλήκτρα λειτουργιών

Ορισμένα πληκτρολόγια διαθέτουν επίσης πλήκτρα λειτουργιών που βρίσκονται επάνω από τα αριθμητικά πλήκτρα στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου. Τα πλήκτρα λειτουργιών, όπως το F1, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιήγηση σε ορισμένες εφαρμογές.

Σε συγκεκριμένα πληκτρολόγια, ορισμένα πλήκτρα λειτουργιών έχουν προγραμματιστεί για την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με το υλικό, όπως τη ρύθμιση της έντασης ήχου. Αν το πληκτρολόγιό σας έχει ένα πλήκτρο Fn (λειτουργίας), πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Fn και το πλήκτρο λειτουργίας μαζί, για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για άλλες ενέργειες.

Πλήκτρο Αφηγητής

Μπορείτε να επιλέξετε ποιο πλήκτρο τροποποίησης θέλετε να χρησιμοποιείτε για τις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητής από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιαδήποτε εντολή που χρησιμοποιεί το πλήκτρο Αφηγητής. Το πλήκτρο Αφηγητής αναφέρεται απλώς ως "Αφηγητής" στις εντολές. Μπορείτε να αλλάξετε το πλήκτρο Αφηγητής στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Εξερεύνηση του πληκτρολογίου

Η εκμάθηση εισόδου σάς λέει ποια πλήκτρα πατάτε στο πληκτρολόγιο, καθώς και την εντολή του Αφηγητή που σχετίζεται με αυτά. Ενεργοποιήστε την εκμάθηση εισόδου πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + 1 (το πλήκτρο του αριθμού 1). Απενεργοποιήστε την πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + 1 δύο φορές.

Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή

Για να διακόψετε την ανάγνωση από τον Αφηγητή ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Αύξηση της έντασης ή της ταχύτητας εκφώνησης του Αφηγητή

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου ή το πόσο γρήγορα διαβάζει ο Αφηγητής. Για να αλλάξετε την ένταση του Αφηγητή, πατήστε:

  • Αφηγητής + Ctrl + σύμβολο Συν (+) ή Αφηγητής + Ctrl + Προσθήκη (αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να αυξήσετε την ένταση
  • Αφηγητής + Ctrl + σύμβολο Πλην (-) ή Αφηγητής + Ctrl + Αφαίρεση (αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να μειώσετε την ένταση

Για να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία διαβάζει ο Αφηγητής, πατήστε Αφηγητής + σύμβολο Συν (+) ή Αφηγητής + σύμβολο Πλην (-).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows

Τα Windows και οι εφαρμογές των Windows διαθέτουν συντομεύσεις πληκτρολογίου, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με τις εντολές του Αφηγητή. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  για να ανοίξετε το μενού "Έναρξη" ή, για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + A.

Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows. Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές. Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα.

Εκμάθηση του Αφηγητή με τη Γρήγορη εκκίνηση

Η Γρήγορη εκκίνηση είναι μια νέα εμπειρία εκμάθησης στην τελευταία έκδοση των Windows που σας διδάσκει τα βασικά στοιχεία χρήσης του Αφηγητή. Ξεκινά αυτόματα όταν ανοίγετε τον Αφηγητή. Για να σταματήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση της Γρήγορης εκκίνησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο μήνυμα Να μην εμφανιστεί ξανά αυτός ο οδηγός. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό Γρήγορης εκκίνησης ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας τη σύνδεση Μάθετε τα βασικά στοιχεία του Αφηγητή με τη Γρήγορη εκκίνηση στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες

Για την περιήγηση web, ο Αφηγητής λειτουργεί καλύτερα με τον Microsoft Edge.

Εύρεση και άνοιγμα εφαρμογών

Για να βρείτε γρήγορα μια εφαρμογή στα Windows 10, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε το μενού Έναρξης και να εστιάσετε στο πλαίσιο αναζήτησης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής που αναζητάτε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να την επιλέξετε από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter για να την ανοίξετε.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών στον υπολογιστή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ο Αφηγητής θα εκφωνεί το όνομα των ανοιχτών εφαρμογών, καθώς κάνετε εναλλαγή σε αυτές. Όταν βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αφήστε και τα δύο πλήκτρα.

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μάθετε σε ποια εφαρμογή βρίσκεται η εστίαση, πατήστε Αφηγητής + T για εκφώνηση του τίτλου του παραθύρου που έχει την εστίαση. Για να διαβάσετε τον τίτλο και το περιεχόμενο του παραθύρου που έχει την εστίαση, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + W.

Επόμενο: Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων