Κεφάλαιο 2: Μάθετε τις βασικές δυνατότητες του Αφηγητή

Αυτό το κεφάλαιο επεξηγεί την περιήγηση μέσω πληκτρολογίου για τον Αφηγητή. Περιγράφει μεταξύ άλλων τον τρόπο μετακίνησης στην οθόνη, πώς να βρίσκετε και να ανοίγετε εφαρμογές και πώς να αλλάζετε τα στοιχεία που διαβάζει ο Αφηγητής. Επίσης εξηγεί τις βασικές λεπτομέρειες για την προσαρμογή της ταχύτητας ομιλίας και της έντασης ήχου του Αφηγητή καθώς και τον τρόπο διακοπής της ομιλίας.

Βασική περιήγηση μέσω πληκτρολογίου στα Windows

Πλήκτρο Tab, πλήκτρο δρομέα και πλήκτρα λειτουργιών

Στα Windows, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα δρομέα (γνωστά και ως πλήκτρα βέλους) για να μετακινηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Ορισμένα πληκτρολόγια διαθέτουν επίσης πλήκτρα λειτουργιών που βρίσκονται επάνω από τα αριθμητικά πλήκτρα στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου. Τα πλήκτρα λειτουργιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιήγηση σε ορισμένες εφαρμογές. Σε συγκεκριμένα πληκτρολόγια, ορισμένα πλήκτρα λειτουργιών έχουν προγραμματιστεί για την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με το υλικό, όπως τη ρύθμιση της έντασης ήχου. Αν το πληκτρολόγιό σας έχει ένα πλήκτρο Fn (λειτουργίας), πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Fn και το πλήκτρο λειτουργίας μαζί, για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για άλλες ενέργειες.

Το πλήκτρο Caps Lock

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Αφηγητής, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock (γνωστό και ως το πλήκτρο του Αφηγητή) μαζί με άλλα πλήκτρα για να περιηγηθείτε και να αλληλεπιδράσετε με στοιχεία στην οθόνη.

Μπορείτε να κλειδώσετε το πλήκτρο του Αφηγητή στις ρυθμίσεις του Αφηγητή, ώστε να μην χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο Caps Lock για κάθε εντολή. Με τον Αφηγητή ενεργοποιημένο, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Γενικά και στη συνέχεια επιλέξτε Κλείδωμα του πλήκτρου του Αφηγητή, για να μην χρειάζεται να το πατάτε για κάθε εντολή (Caps Lock).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows

Τα Windows και οι εφαρμογές Windows διαθέτουν συντομεύσεις πληκτρολογίου, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με τις εντολές του Αφηγητή. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  για να ανοίξετε το μενού "Έναρξη" ή, για να ανοίξετε το Κέντρο ενεργειών, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + A.

Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows.

Για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές.

Προβολές του Αφηγητή

Για να κάνετε περισσότερα πράγματα από τις βασικές εντολές πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Tab, δρομέα και λειτουργιών, χρησιμοποιήστε τις προβολές του Αφηγητή.

Με τις προβολές του Αφηγητή μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο περιήγησης του Αφηγητή σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Περιλαμβάνονται τα εξής: στοιχεία, χαρακτήρες, λέξεις, γραμμές, παράγραφοι, συνδέσεις, επικεφαλίδες, πίνακες, γνωστά σημεία και προτάσεις.

Τα Στοιχεία είναι η προεπιλεγμένη προβολή κατά την εκκίνηση του Αφηγητή. Ένα στοιχείο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένα κουμπί σε μια εφαρμογή, μια σύνδεση ή κείμενο σε μια ιστοσελίδα. Για να μετακινηθείτε με βάση το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + αριστερό βέλος ή το πλήκτρο Caps Lock + δεξιό βέλος. Όταν εντοπίσετε ένα στοιχείο που θέλετε να ενεργοποιήσετε, πατήστε τα πλήκτρα Caps Lock + Enter. Για να διαβάσει ο Αφηγητής το τρέχον στοιχείο πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + D. Για να επαναλάβει ο Αφηγητής την πιο πρόσφατη φράση που εκφωνήθηκε, πατήστε Caps Lock + V.

Για να αλλάξετε τις προβολές του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + επάνω βέλος ή Caps Lock + κάτω βέλος.


Προτάσεις

Οι Προτάσεις είναι διαθέσιμες, όταν καταχωρείτε πληροφορίες σε ένα πλαίσιο κειμένου σε ορισμένες εφαρμογές και μέρη των Windows. Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης, αφού πατήσετε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, παρέχονται προτάσεις καθώς πληκτρολογείτε. Όταν μια πρόταση είναι διαθέσιμη, ο Αφηγητής την υποδεικνύει αναπαράγοντας ένα ηχητικό και φωνητικό μήνυμα.

Όταν μια πρόταση είναι διαθέσιμη, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + κάτω βέλος για να μεταβείτε στην προβολή προτάσεων και στη συνέχεια Caps Lock + αριστερό βέλος ή Caps Lock + δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε στην πρόταση και μετά Caps Lock + Enter για να την επιλέξετε. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στις προτάσεις και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια πρόταση.

Γνωστά σημεία

Τα γνωστά σημεία είναι ομάδες στοιχείων που είναι διαθέσιμες σε ορισμένες εφαρμογές και ιστοσελίδες. Στα Windows 10, οι εφαρμογές του Windows Store και οι εφαρμογές για τον Καιρό έχουν επίσης γνωστά σημεία. Ορισμένες δυνατότητες των Windows, όπως το μενού "Έναρξη", έχουν επίσης γνωστά σημεία. Για να δείτε αν είναι διαθέσιμο ένα γνωστό σημείο, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + επάνω βέλος για να μεταβείτε στην προβολή γνωστών σημείων και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε Caps Lock + αριστερό βέλος ή Caps Lock + δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε στα γνωστά σημεία.

Περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες

Εύρεση και άνοιγμα εφαρμογών

Για να βρείτε γρήγορα μια εφαρμογή στα Windows 10, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε το μενού Έναρξης και να εστιάσετε στο πλαίσιο αναζήτησης. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής που αναζητάτε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να την ανοίξετε.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών στον υπολογιστή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Tab. Ο Αφηγητής θα εκφωνεί το όνομα των ανοιχτών εφαρμογών, καθώς κάνετε εναλλαγή σε αυτές. Όταν βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αφήστε και τα δύο πλήκτρα.

Αν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να μάθετε σε ποια εφαρμογή των Windows βρίσκεται η εστίαση, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + W για να διαβάσετε τον τίτλο και το περιεχόμενο του παραθύρου που έχει την εστίαση.

Γρήγορη εξερεύνηση του περιεχομένου με τη λειτουργία σάρωσης

Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα, δείτε μια γρήγορη επισκόπηση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σάρωσης, μια λειτουργία ανάγνωσης και περιήγησης στον Αφηγητή. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να μετακινηθείτε κατά επικεφαλίδα, γνωστό σημείο ή σύνδεση.

 Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
 H ή Shift + H και Alt + κάτω βέλος ή Alt + επάνω βέλος Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη επικεφαλίδα
 D ή Shift + D Μετακίνηση στο επόμενο ή στο προηγούμενο γνωστό σημείο
 K ή Shift + K και Alt + δεξιό βέλος ή Alt + αριστερό βέλος Μετακίνηση στην επόμενη ή προηγούμενη σύνδεση


Για την ανάγνωση περιεχομένου με περισσότερες λεπτομέρειες χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή του κειμένου. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + M και ο Αφηγητής θα ξεκινήσει να διαβάζει συνεχώς από την τρέχουσα θέση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, καθώς και για μια λίστα με πρόσθετες εντολές, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγνωση κειμένου, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου.

Αλλαγή ταχύτητας ομιλίας και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου ή το πόσο γρήγορα ή αργά διαβάζει ο Αφηγητής. Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου στον Αφηγητή, πατήστε τα πλήκτρα Caps Lock + Page up για να αυξήσετε την ένταση ήχου ή τα πλήκτρα Caps Lock + Page down για να τη μειώσετε.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία διαβάζει ο Αφηγητής, πατήστε τα πλήκτρα Caps Lock + συν (+) και Caps Lock + πλην (-).

Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή

Για να διακόψετε την ανάγνωση από τον Αφηγητή ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl ή επιλέξτε μια άλλη εντολή.

Υποβολή σχολίων

Τα σχόλιά σας βοηθούν να βελτιώσουμε τον Αφηγητή. Για να παρέχετε σχόλια, πατήστε Caps Lock + E + E (πατήστε το πλήκτρο Ε δύο φορές) για να εισαγάγετε σχόλια σχετικά με τον Αφηγητή. Πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + E για να μας ενημερώσετε ότι είστε δυσαρεστημένοι σχετικά με την εργασία που εκτελείτε αυτήν τη στιγμή. Μπορείτε επίσης να αφήσετε σχόλια στην τοποθεσία web Microsoft Accessibility User Voice. Επιπλέον, για τεχνική υποστήριξη για τον Αφηγητή ή άλλη τεχνολογία υποβοήθησης της Microsoft, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.


Επόμενο: Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22808 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια