Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει μια λειτουργία περιήγησης και ανάγνωσης που ονομάζεται λειτουργία σάρωσης. Με τη λειτουργία σάρωσης μπορείτε να περιηγείστε σε εφαρμογές, email και ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Επίσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε συνηθισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εκφώνηση κειμένου και την απευθείας μετάβαση σε επικεφαλίδες, συνδέσεις, πίνακες και γνωστά σημεία.

Βασικές δυνατότητες της λειτουργίας σάρωσης

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε Αφηγητής + πλήκτρο διαστήματος.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω βέλους και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος, για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα κουμπί σε μια εφαρμογή, μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο κειμένου.

Η λειτουργία σάρωσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge για την περιήγηση στο web. Επίσης, ενεργοποιείται τις αυτόματα όταν ανοίγετε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows στην οποία την ενεργοποιήσατε στο παρελθόν.

Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης για μια εφαρμογή, θα παραμένει απενεργοποιημένη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά. Η λειτουργία σάρωσης απενεργοποιείται αυτόματα στα πεδία επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να αποχωρήσετε από το πεδίο επεξεργασίας και συνεχίσει η λειτουργία σάρωσης.

Εντολές λειτουργίας σάρωσης

Όταν η λειτουργία σάρωσης είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για την περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες.

 

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Αφηγητής + πλήκτρο διαστήματος Εναλλαγή λειτουργίας σάρωσης
Enter
Πλήκτρο διαστήματος
Κύρια ενέργεια
Shift + Enter
Shift + πλήκτρο διαστήματος
Δευτερεύουσα ενέργεια
Home Μετακίνηση στον πρώτο χαρακτήρα μιας γραμμής και ανάγνωσή του
End Μετακίνηση στον τελευταίο χαρακτήρα μιας γραμμής και ανάγνωσή του
P Ανάγνωση επόμενης παραγράφου
Shift + P Ανάγνωση προηγούμενης παραγράφου
Ctrl + κάτω βέλος Ανάγνωση επόμενης γραμμής
Ctrl + επάνω βέλος Ανάγνωση προηγούμενης γραμμής
Ctrl + δεξιό βέλος Ανάγνωση επόμενης λέξης
Ctrl + αριστερό βέλος Ανάγνωση προηγούμενης λέξης
Δεξιό βέλος Ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα
Αριστερό βέλος Ανάγνωση προηγούμενου χαρακτήρα
Ctrl + Home Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή κειμένου και ανάγνωσή της
Ctrl + End Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή κειμένου και ανάγνωσή της
Κάτω βέλος Μεταπήδηση στο επόμενο κείμενο ή στοιχείο
Επάνω βέλος Μεταπήδηση στο προηγούμενο κείμενο ή στοιχείο
1 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 1
Shift + 1 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 1
2 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 2
Shift + 2 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 2
3 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 3
Shift + 3 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 3
4 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 4
Shift + 4 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 4
5 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 5
Shift + 5 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 5
6 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 6
Shift + 6 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 6
7 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 7
Shift + 7 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 7
8 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 8
Shift + 8 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 8
9 Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 9
Shift + 9 Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα στο επίπεδο 9
B Μεταπήδηση στο επόμενο κουμπί
Shift + B Μεταπήδηση στο προηγούμενο κουμπί
C Μεταπήδηση στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο
Shift + C Μεταπήδηση στο προηγούμενο σύνθετο πλαίσιο
D Μεταπήδηση στο επόμενο γνωστό σημείο
Shift + D Μεταπήδηση στο προηγούμενο γνωστό σημείο
E Μεταπήδηση στο επόμενο πλαίσιο επεξεργασίας
Shift + E Μεταπήδηση στο προηγούμενο πλαίσιο επεξεργασίας
F Μεταπήδηση στο επόμενο πεδίο φόρμας
Shift + F Μεταπήδηση στο προηγούμενο πεδίο φόρμας
H Μεταπήδηση στην επόμενη επικεφαλίδα
Shift + H Μεταπήδηση στην προηγούμενη επικεφαλίδα
I Μεταπήδηση στο επόμενο στοιχείο
Shift + I Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο
K Μεταπήδηση στην επόμενη σύνδεση
Shift + K Μεταπήδηση στην προηγούμενη σύνδεση
R Μεταπήδηση στο επόμενο κουμπί επιλογής
Shift + R Μεταπήδηση στο προηγούμενο κουμπί επιλογής
T Μεταπήδηση στον επόμενο πίνακα
Shift + T Μεταπήδηση στον προηγούμενο πίνακα
X Μεταπήδηση στο επόμενο πλαίσιο επιλογής
Shift + X Μεταπήδηση στο προηγούμενο πλαίσιο επιλογής

 

Επιλογή κειμένου στη λειτουργία σάρωσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές, όταν αντιγράφετε κείμενο από περιοχές περιεχομένου, όπως τοποθεσίες web ή email.

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
Shift + δεξιό βέλος Επιλογή τρέχοντος χαρακτήρα
Shift + αριστερό βέλος Επιλογή προηγούμενου χαρακτήρα
Ctrl + Shift + δεξιό βέλος Επιλογή τρέχουσας λέξης
Ctrl + Shift + αριστερό βέλος Επιλογή προηγούμενης λέξης
Shift + κάτω βέλος Επιλογή τρέχουσας γραμμής
Shift + Επάνω βέλος Επιλογή προηγούμενης γραμμής
Ctrl + Shift + κάτω βέλος Επιλογή τρέχουσας παραγράφου
Ctrl + Shift + επάνω βέλος Επιλογή προηγούμενης παραγράφου
Shift + Home Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής
Shift + End Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής
Ctrl + Shift + Home Επιλογή μέχρι την αρχή του εγγράφου
Ctrl + Shift + End Επιλογή μέχρι το τέλος του εγγράφου
Shift + Page Down Επιλογή τρέχουσας σελίδας
Shift + Page Up Επιλογή προηγούμενης σελίδας
F9 Επισήμανση της αρχής ή του τέλους ενός μπλοκ κειμένου
F10 Επιλογή όλου του κειμένου ανάμεσα σε ένα σημάδι και το τρέχον σημείο
Ctrl + C Αντιγραφή επιλογής
Ctrl + X Αποκοπή επιλογής
Ctrl + V Επικόλληση επιλογής
Ctrl + A Επιλογή όλων
Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος Ανάγνωση επιλογής
Αφηγητής + Shift + κάτω βέλος δύο φορές γρήγορα Συλλαβισμός επιλογής

 

Επόμενο: Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων