Κεφάλαιο 3: Χρήση της λειτουργίας σάρωσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει μια λειτουργία περιήγησης και ανάγνωσης που ονομάζεται λειτουργία σάρωσης. Η λειτουργία σάρωσης επιτρέπει την περιήγηση σε εφαρμογές, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους μαζί με συνήθεις συντομεύσεις πληκτρολογίου για την ανάγνωση κειμένου και την απευθείας μετάβαση σε επικεφαλίδες, συνδέσεις, πίνακες και γνωστά σημεία.

Βασικές δυνατότητες της λειτουργίας σάρωσης

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης, πατήστε Caps Lock + το πλήκτρο διαστήματος.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω βέλους και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα κουμπί σε μια εφαρμογή, μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο κειμένου.

Περιήγηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για την περιήγηση σε εφαρμογές και ιστοσελίδες:

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Επάνω βέλος και κάτω βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή κειμένου σε μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα
Δεξιό βέλος και αριστερό βέλοςΜετακίνηση στον επόμενο ή προηγούμενο χαρακτήρα σε μια εφαρμογή ή ιστοσελίδα
Πλήκτρο διαστήματοςΕνεργοποίηση για ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο κειμένου
EnterΕάν υποστηρίζεται, εκτέλεση δευτερεύουσας ενέργειας σε ένα στοιχείο
Ctrl+ αριστερό βέλος και Ctrl + δεξιό βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη λέξη
Ctrl+ επάνω βέλος και Ctrl + κάτω βέλοςΜετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη παράγραφο
H ή Shift + H και Alt + κάτω βέλος ή Alt + επάνω βέλος
Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη επικεφαλίδα
T ή Shift + TΜετακίνηση στον επόμενο ή τον προηγούμενο πίνακα
P ή Shift + PΜετακίνηση στην επόμενη από την προηγούμενη παράγραφο
K ή Shift + K και Alt + δεξιό βέλος ή Alt + αριστερό βέλος
Μετακίνηση στην επόμενη ή προηγούμενη σύνδεση
D ή Shift + DΜετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο γνωστό σημείο
Ctrl + RΈναρξη ανάγνωσης

Για να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows, απενεργοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης.

Η λειτουργία σάρωσης θα απενεργοποιηθεί κατά τη μετάβαση σε διαφορετική εφαρμογή. Θα ακούσετε έναν ήχο από τον υπολογιστή σας που υποδεικνύει ότι η λειτουργία σάρωσης έχει απενεργοποιηθεί. Πατήστε Caps Lock + το πλήκτρο διαστήματος για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Εργασία με πίνακες

Η λειτουργία σάρωσης μπορεί να σας βοηθήσει να μετακινείστε πιο εύκολα σε πίνακες και υποστηρίζει κοινά πλήκτρα που υπάρχουν σε άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης για την περιήγηση σε πίνακες. Πατήστε T ή Shift + T για να εντοπίσετε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σάρωσης και έπειτα χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα για αλληλεπίδραση με τον πίνακα:

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl+ Alt + δεξιό βέλος ή αριστερό βέλοςΜετακίνηση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κελί σε μια σειρά
Ctrl+ Alt + επάνω βέλος ή κάτω βέλοςΜετακίνηση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κελί σε μια στήλη
Caps Lock + F5Ανακοίνωση θέσης στον πίνακα
Caps Lock + F9Ανακοίνωση κεφαλίδας στήλης
Caps Lock + F10 Ανακοίνωση κεφαλίδας σειράς
Caps Lock + F7Ανάγνωση της τρέχουσας στήλης του πίνακα από την αρχή ως το τέλος
Caps Lock + F8Ανάγνωση της τρέχουσας σειράς του πίνακα από την αρχή ως το τέλος


Επόμενο: Κεφάλαιο 4: Ανάγνωση κειμένου

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22809 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια