Κεφάλαιο 5: Χρήση του Αφηγητή μέσω αφής

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή μέσω αφής σε επιτραπέζιους υπολογιστές Windows που υποστηρίζονται και περιγράφει ορισμένες βασικές κινήσεις αφής των Windows.

Εκκίνηση και τερματισμός του Αφηγητή

Για να εκκινήσετε τον Αφηγητή σε μια συσκευή Windows που δεν διαθέτει πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί έναρξης και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου μαζί στη συσκευή σας. Πατήστε αυτά τα κουμπιά ξανά, για να τερματίσετε τον Αφηγητή.

Κινήσεις αφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις για να αλληλεπιδράσετε με τον Αφηγητή και τη συσκευή σας.

Για να εξερευνήσετε και να ακούσετε τα στοιχεία σε μια οθόνη, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη. Όταν ακούσετε ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο για να το ενεργοποιήσετε. Για να μετακινηθείτε σε στοιχεία στην οθόνη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και δεξιά με ένα δάχτυλο.

Αν θέλετε να μετακινηθείτε σύμφωνα με χαρακτήρες, λέξεις, γραμμές ή συνδέσεις, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να αλλάξετε την προβολή του Αφηγητή. Για παράδειγμα, για να ακούσετε ένα στοιχείο με συλλαβισμό, μετακινηθείτε προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή να εκφωνεί "χαρακτήρες". Στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και τα δεξιά για να μετακινηθείτε σε αυτό το στοιχείο ένα γράμμα κάθε φορά.

Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές κινήσεις για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:

  • Για να αλλάξετε προβολές τον Αφηγητή, μετακινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω με ένα δάχτυλο.
  • Για να κάνετε κύλιση, μετακινηθείτε προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά με δύο δάχτυλα.
  • Για να εμφανίσετε τα μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές με δύο δάχτυλα.
  • Για να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομέρειας, πατήστε μία φορά με τρία δάχτυλα.
  • Για να διαβάσετε χωρίς διακοπή από την τρέχουσα θέση του, σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. 
  • Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το πλήκτρο Tab, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά με τρία δάχτυλα.
  • Για να εμφανιστεί η λίστα εντολών του Αφηγητή, πατήστε τρεις φορές με τέσσερα δάχτυλα.

Για μια πλήρη λίστα των κινήσεων αφής, ανατρέξτε στο Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Πρόσθετες κινήσεις αφής για τα Windows

Οι παρακάτω κινήσεις είναι επίσης διαθέσιμες στα Windows 10:

  • Για να ανοίξετε το Κέντρο ενεργειών, σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το κέντρο.
  • Για να ανοίξετε την προβολή εργασιών και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών και πολλών επιφανειών εργασίας, σαρώστε από την αριστερή πλευρά της οθόνης προς το κέντρο.

Πληκτρολόγηση με αφή

Όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή επεξεργασίας, όπως ένα πλαίσιο κειμένου, το πληκτρολόγιο αφής θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και ο Αφηγητής θα αναπαραγάγει έναν ήχο που υποδηλώνει ότι έχει εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Για να εισαγάγετε κείμενο, πατήστε δύο φορές τους χαρακτήρες που θέλετε να εισαγάγετε.

Για να εισαγάγετε κείμενο πιο γρήγορα, μπορείτε να αλλάξετε μια ρύθμιση του Αφηγητή για την εισαγωγή χαρακτήρων αμέσως μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις , Διευκόλυνση πρόσβασης, και, στη συνέχεια, Αφηγητής.  Χρησιμοποιήστε το διακόπτη εναλλαγής στην επιλογή Ενεργοποίηση πλήκτρων στο πληκτρολόγιο αφής, όταν σηκώνω το δάχτυλό μου από το πληκτρολόγιο, για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.


Επόμενο: Κεφάλαιο 6: Προσαρμογή του Αφηγητή

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22812 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια