Κεφάλαιο 6: Χρήση του Αφηγητή μέσω αφής

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή μέσω αφής σε επιτραπέζιους υπολογιστές Windows που υποστηρίζονται και περιγράφει ορισμένες βασικές κινήσεις αφής των Windows.

Εκκίνηση και τερματισμός του Αφηγητή

Για να εκκινήσετε τον Αφηγητή σε μια συσκευή Windows που δεν διαθέτει πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί έναρξης και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου μαζί στη συσκευή σας. Πατήστε αυτά τα κουμπιά ξανά, για να τερματίσετε τον Αφηγητή.

Κινήσεις αφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις για να αλληλεπιδράσετε με τον Αφηγητή και τη συσκευή σας.

Για να εξερευνήσετε και να ακούσετε τα στοιχεία σε μια οθόνη, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη. Όταν ακούσετε ένα στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο για να το ενεργοποιήσετε. Για να μετακινηθείτε σε στοιχεία στην οθόνη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και δεξιά με ένα δάχτυλο.

Αν θέλετε να μετακινηθείτε σύμφωνα με χαρακτήρες, λέξεις, γραμμές ή συνδέσεις, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να αλλάξετε την προβολή του Αφηγητή. Για παράδειγμα, για να ακούσετε τον συλλαβισμό ενός στοιχείο, μετακινηθείτε προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή να λέει "χαρακτήρες". Στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα αριστερά και τα δεξιά, για να μετακινηθείτε σε αυτό το στοιχείο κατά ένα γράμμα κάθε φορά.

Παρακάτω θα βρείτε σημαντικές κινήσεις για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:

  • Για να αλλάξετε προβολές τον Αφηγητή, μετακινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω με ένα δάχτυλο.
  • Για να κάνετε κύλιση, μετακινηθείτε προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά με δύο δάχτυλα.
  • Για να εμφανίσετε τα μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές με δύο δάχτυλα.
  • Για να αλλάξετε το επίπεδο λεπτομέρειας, πατήστε μία φορά με τρία δάχτυλα.
  • Για να διαβάσετε χωρίς διακοπή από την τρέχουσα θέση του, σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. 
  • Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το πλήκτρο Tab, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά με τρία δάχτυλα.
  • Για να εμφανιστεί η λίστα εντολών του Αφηγητή, πατήστε τρεις φορές με τέσσερα δάχτυλα.
  • Για να ανοίξετε το Κέντρο ενεργειών, σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το κέντρο.
  • Για να ανοίξετε την προβολή εργασιών και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών και πολλών επιφανειών εργασίας, σαρώστε από την αριστερή πλευρά της οθόνης προς το κέντρο.

Για μια πλήρη λίστα των κινήσεων αφής, ανατρέξτε στο Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Πληκτρολόγηση με αφή

Όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή επεξεργασίας, όπως ένα πλαίσιο κειμένου, το πληκτρολόγιο αφής θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και ο Αφηγητής θα αναπαραγάγει έναν ήχο που υποδηλώνει ότι έχει εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Για να εισαγάγετε κείμενο, πατήστε δύο φορές τους χαρακτήρες που θέλετε να εισαγάγετε.

Για να εισαγάγετε κείμενο πιο γρήγορα, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις , Διευκόλυνση πρόσβασης και, στη συνέχεια, Αφηγητής. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Στο πληκτρολόγιο αφής, ενεργοποίηση πλήκτρων, όταν ανασηκώνω το δάχτυλό μου για να εισαγάγετε χαρακτήρες αμέσως μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα.

 

Επόμενο: Κεφάλαιο 7: Προσαρμογή του Αφηγητή

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων