Κεφάλαιο 1: Παρουσίαση του Αφηγητή

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση του Αφηγητή, καθώς και πώς μπορείτε να τον εκκινήσετε και να τον τερματίσετε.

Ο Αφηγητής σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας χωρίς οθόνη ή ποντίκι για να ολοκληρώσετε συνηθισμένες εργασίες, σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα όρασης ή ασθενή όραση. Διαβάζει και αλληλεπιδρά με τα στοιχεία στην οθόνη, όπως κείμενο και κουμπιά. Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή για να διαβάσετε και να γράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να περιηγηθείτε στο Internet και να εργαστείτε με έγγραφα.

Συγκεκριμένες εντολές σάς επιτρέπουν να περιηγηθείτε στα Windows, στο web και σε εφαρμογές, καθώς και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την περιοχή του υπολογιστή στην οποία βρίσκεστε. Η περιήγηση είναι διαθέσιμη χρησιμοποιώντας επικεφαλίδες, συνδέσεις, γνωστά σημεία και πολλά άλλα. Μπορείτε να επιλέξετε την ανάγνωση κειμένου (συμπεριλαμβανομένων των σημείων στίξης) με βάση τη σελίδα, την παράγραφο, τη γραμμή, τη λέξη και το χαρακτήρα, καθώς και να ορίσετε χαρακτηριστικά όπως το χρώμα γραμματοσειράς και κειμένου. Εξετάστε αποτελεσματικά πίνακες με περιήγηση σε γραμμές και στήλες.

Ο Αφηγητής διαθέτει επίσης μια λειτουργία περιήγησης και ανάγνωσης που ονομάζεται λειτουργία σάρωσης. Χρησιμοποιήστε τη για την περιήγηση στα Windows 10, χρησιμοποιώντας απλώς το επάνω και κάτω βέλος στο πληκτρολόγιό σας.

Τέλος, μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα ομιλίας, τον τόνο και την ένταση της φωνής που χρησιμοποιεί ο Αφηγητής καθώς και να εγκαταστήσετε ορισμένες φωνές μετατροπής κειμένου σε ομιλία τρίτων κατασκευαστών.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να εκκινήσετε και να τερματίσετε τον Αφηγητή

  • Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εισόδου, επιλέξτε το κουμπί Διευκόλυνση πρόσβασης και έπειτα επιλέξτε Αφηγητής.
  • Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Enter για να εκκινήσετε τον Αφηγητή. Πατήστε αυτά τα πλήκτρα ξανά, για να τερματίσετε τον Αφηγητή. Σε πολλά πληκτρολόγια, το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows βρίσκεται στην κάτω γραμμή των πλήκτρων, προς τα αριστερά ή τα δεξιά από το πλήκτρο Alt.
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις , Διευκόλυνση πρόσβασης, Αφηγητής και στη συνέχεια μετακινήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται κάτω από τον Αφηγητή για να τον ενεργοποιήσετε.

Προσαρμογή του Αφηγητή ώστε να ξεκινά αυτόματα πριν ή μετά την είσοδό σας στον υπολογιστή

  1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  στο πληκτρολόγιό σας, πληκτρολογήστε Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια επιλέξτε Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης.
  2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων εισόδου.
  3. Στην περιοχή Ακρόαση αφήγησης κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη (Αφηγητής), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατά την είσοδο ή Μετά την είσοδοκαι στη συνέχεια πατήστε OK.


Επόμενο: Κεφάλαιο 2: Μάθετε τις βασικές δυνατότητες του Αφηγητή

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22817 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια