Κεφάλαιο 6: Προσαρμογή του Αφηγητή

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο προσαρμογής του Αφηγητή, ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Περιγράφει μεταξύ άλλων την αλλαγή του τρόπου εκκίνησης του Αφηγητή, τον όγκο των δεδομένων που θα ακούτε όταν πληκτρολογείτε, αν η ένταση ήχου από άλλες εφαρμογές μειώνεται κατά την εκτέλεση του Αφηγητή καθώς και την αλλαγή των εντολών του Αφηγητή σε συντομεύσεις πληκτρολογίου της επιλογής σας. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση λογισμικού μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) τρίτων κατασκευαστών για την προσθήκη περισσότερων φωνών στον Αφηγητή.

Οι περισσότερες επιλογές βρίσκονται στις ρυθμίσεις του Αφηγητή. Για να τις βρείτε ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή στη γραμμή εργασιών, όταν ο Αφηγητής είναι ενεργοποιημένος.

Οι ρυθμίσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: γενικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις περιήγησης, ρυθμίσεις φωνής και ρυθμίσεις εντολών.


Γενικές ρυθμίσεις

 • Ενεργοποίηση της συντόμευσης για την εκκίνηση του Αφηγητή. Εκκινήστε και τερματίστε τον Αφηγητή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Enter σε ένα πληκτρολόγιο ή το κουμπί των Windows + το κουμπί αύξησης της έντασης σε μια συσκευή αφής.
 • Κλείδωμα του πλήκτρου του Αφηγητή (Caps lock). Δεν χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο του Αφηγητή (Caps lock) για να καταχωρήσετε μια εντολή. Για παράδειγμα, για να μετακινηθείτε στην επόμενη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο L αντί για Caps lock + L.
 • Ενεργοποίηση ήχων χαρακτήρων κατά την πληκτρολόγηση. Οι χαρακτήρες ανακοινώνονται αμέσως μετά την πληκτρολόγησή τους. Αυτό μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί, πατώντας τα πλήκτρα Caps lock + F12.
 • Εκφώνηση λέξεων κατά την πληκτρολόγηση. Οι λέξεις που πληκτρολογείτε ανακοινώνονται αμέσως μετά την πληκτρολόγησή τους.
 • Ανάγνωση ηχητικών μηνυμάτων σφάλματος Αφηγητή. Ο Αφηγητής ανακοινώνει σφάλματα όπως "δεν υπάρχει επόμενο γνωστό σημείο" ή "δεν υπάρχει επόμενο στοιχείο".
 • Επισήμανση δρομέα. Ο δρομέας επισημαίνεται με ένα μπλε πλαίσιο εστίασης.
 • Αναπαραγωγή υποδείξεων ήχου. Ο Αφηγητής αναπαράγει έναν ήχο όταν κάνετε πράγματα, όπως εναλλαγή παραθύρων, άνοιγμα του μενού "Έναρξη" ή μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε διάφορα στοιχεία.
 • Ανάγνωση υποδείξεων UI. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα στοιχεία.
 • Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών. Η ένταση ήχου από άλλες εφαρμογές μειώνεται έτσι ώστε να μπορείτε να ακούσετε τον Αφηγητή.
 • Διατήρηση ειδοποιήσεων. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να διατηρηθούν από 30 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά.

Ρυθμίσεις περιήγησης

 • Ανάγνωση οθόνης και αλληλεπίδραση με χρήση του ποντικιού. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής διαβάζει το στοιχείο που βρίσκεται κάτω από το δείκτη του ποντικιού. Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου για τη μετακίνηση του ποντικιού.
 • Ενεργοποιήστε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο αφής, όταν σηκώνετε το δάχτυλό σας. Οι χαρακτήρες καταχωρούνται αμέσως μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από το πληκτρολόγιο αφής.
 • Ο δρομέας του Αφηγητή να ακολουθεί την εστίαση του πληκτρολογίου. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής ακολουθεί την εστίαση του πληκτρολογίου, όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Tab, το δρομέα ή άλλα πλήκτρα για την περιήγηση.
 • Το σημείο εισαγωγής κειμένου να ακολουθεί το δρομέα του Αφηγητή. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής θα μετακινεί το σημείο εισαγωγής κειμένου κατά την περιήγηση ανά προβολές, όπως χαρακτήρες και λέξεις.
 • Επιλέξτε τη λειτουργία μετακίνησης του δρομέα του Αφηγητή. Διατίθενται δύο καταστάσεις λειτουργίας: κανονική και για προχωρημένους. Η κανονική λειτουργία επιτρέπει τη μετακίνηση του Αφηγητή μεταξύ διαφόρων στοιχείων όπως συνδέσεις, πίνακες και άλλα στοιχεία. Η λειτουργία για προχωρημένους σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα τέσσερα πλήκτρα βέλους για να μετακινείτε το δρομέα του Αφηγητή μέσω μιας προγραμματιστικής αναπαράστασης μιας εφαρμογής.

Ρυθμίσεις φωνής

 • Ταχύτητα. Ελέγξτε την ταχύτητα με την οποία εκφωνεί ο Αφηγητής.
 • Ένταση. Προσαρμόστε την ένταση ήχου με την οποία εκφωνεί ο Αφηγητής.
 • Τόνος. Προσαρμόστε τον τόνο της φωνής του Αφηγητή.
 • Επιλέξτε διαφορετική φωνή. Επιλέξτε ανάμεσα στις διαφορετικές διαθέσιμες φωνές του Αφηγητή στη γλώσσα σας.

Ταχύτερες φωνές

Ο μέσος αριθμός λέξεων των φωνών του Αφηγητή είναι κατά μέγιστο 400 λέξεις ανά λεπτό περίπου. Ωστόσο, οι ακόλουθες φωνές έχουν ταχύτητα περίπου 800 λέξεις ανά λεπτό:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Πρόσθετες φωνές

Ο Αφηγητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προγράμματα σύνθεσης ομιλίας που βασίζονται σε SAPI 5. Αφού εγκατασταθούν, οι φωνές θα εμφανίζονται στη λίστα φωνών, από όπου θα μπορείτε να τις επιλέξετε.

Ακολουθούν ορισμένες διαθέσιμες επιλογές από τρίτες υπηρεσίες παροχής:

Ρυθμίσεις εντολών

Προσαρμόστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Αφηγητή για βελτιωμένο έλεγχο και χρηστικότητα:

Προσαρμογή συντόμευσης πληκτρολογίου του Αφηγητή

 1. Επιλέξτε την εντολή για προσαρμογή.
 2. Επιλέξτε Αλλαγή συντόμευσης πληκτρολογίου για την εντολή.
 3. Στο παράθυρο Πληκτρολογήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου, πληκτρολογήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πληκτρολόγιό σας. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε συνδυασμό πλήκτρων τροποποίησης (Control, Shift, Alt, Caps lock ή το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows) μαζί με ένα πλήκτρο μη τροποποίησης. Χρησιμοποιήστε πλήκτρα λειτουργιών και του αριθμητικού πληκτρολογίου χωρίς πλήκτρα τροποποίησης.

Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογής για να επαναφέρετε όλες τις εντολές στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.


Επόμενο: Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες στον Αφηγητή

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 22818 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια