Κεφάλαιο 7: Προσαρμογή του Αφηγητή

Ισχύει για: Windows 10

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο προσαρμογής του Αφηγητή, ώστε να λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Περιγράφει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του τρόπου εκκίνησης του Αφηγητή, τον όγκο των δεδομένων που θα ακούτε όταν πληκτρολογείτε, αν η ένταση του ήχου από άλλες εφαρμογές θα μειώνεται κατά την εκτέλεση του Αφηγητή, καθώς επίσης την αλλαγή των εντολών του Αφηγητή σε συντομεύσεις πληκτρολογίου της επιλογής σας. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης λογισμικού μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) τρίτων κατασκευαστών για την προσθήκη περισσότερων φωνών στον Αφηγητή.

Μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες από αυτές τις επιλογές στις ρυθμίσεις του Αφηγητή πατώντας τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N. Ορισμένες επιλογές βρίσκονται στις ρυθμίσεις παλαιού τύπου, στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε πατώντας τη συντόμευση Alt + Tab μετά το άνοιγμα του Αφηγητή και επιλέγοντας το παράθυρο ρυθμίσεων του Αφηγητή.

Γενικές ρυθμίσεις (Χρήση του Αφηγητή)

 • Ενεργοποίηση της συντόμευσης για την εκκίνηση του Αφηγητή. Εκκινήστε και τερματίστε τον Αφηγητή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + Enter σε ένα πληκτρολόγιο ή το κουμπί των Windows + το κουμπί αύξησης της έντασης σε μια συσκευή αφής.

Επιλέξτε πότε θα εκκινείται ο Αφηγητής

 • Εκκίνηση του Αφηγητή μετά την είσοδο. Ο Αφηγητής θα εκκινείται αυτόματα όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον υπολογιστή.
 • Εκκίνηση του Αφηγητή πριν από την είσοδο για όλους τους χρήστες. Ο Αφηγητής θα εκτελείται στον υπολογιστή πριν από την είσοδο οποιουδήποτε χρήστη.

Συγχρονισμός ρυθμίσεων

Επιλέξτε το κουμπί Χρήση τρεχουσών ρυθμίσεων πριν από την είσοδο, αν θέλετε να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του Αφηγητή οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας. Αυτό προτείνεται αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή οθόνη Μπράιγ.

Εξατομίκευση της φωνής του Αφηγητή

 • Επιλογή φωνής. Επιλέξτε ανάμεσα στις διαφορετικές διαθέσιμες φωνές του Αφηγητή στη γλώσσα σας. Ο Αφηγητής εκφωνεί κατά μέσο όρο έως και 400 περίπου λέξεις ανά λεπτό. Ωστόσο, οι φωνές Microsoft David, Microsoft Zira και Microsoft Mark στην αγγλική γλώσσα προσφέρουν ταχύτητα περίπου 800 λέξεων ανά λεπτό.
 • Μάθετε πώς να προσθέτετε περισσότερες φωνές. Ο Αφηγητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προγράμματα σύνθεσης ομιλίας που βασίζονται σε SAPI 5. Αφού εγκατασταθούν, οι φωνές θα εμφανίζονται στη λίστα φωνών, από όπου θα μπορείτε να τις επιλέξετε. Τρίτοι πάροχοι είναι, μεταξύ άλλων οι εξής: Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence και Vocalizer Expressive. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη φωνών στο Παράρτημα Α: Υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές.
 • Ταχύτητα. Ελέγξτε την ταχύτητα με την οποία εκφωνεί ο Αφηγητής.
 • Τόνος. Προσαρμόστε τον τόνο της φωνής του Αφηγητή.
 • Ένταση. Προσαρμόστε την ένταση ήχου με την οποία εκφωνεί ο Αφηγητής.
 • Επιλέξτε τη συσκευή εξόδου ήχου του Αφηγητή. Ο Αφηγητής σάς επιτρέπει να επιλέξετε την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου σας.
 • Έμφαση μορφοποιημένου κειμένου. Η φωνή του Αφηγητή θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο μορφοποιημένο κείμενο.
 • Ενεργοποίηση παύσεων επιτονισμού. Οι παύσει επιτονισμού είναι παύσεις σημείων στίξης που κάνουν τον ήχο να ακούγεται πιο φυσικός. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες φωνές.
 • Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών. Η ένταση ήχου από άλλες εφαρμογές μειώνεται ώστε να μπορείτε να ακούσετε καλύτερα τον Αφηγητή.

Αλλάξτε την ποσότητα του περιεχομένου που ακούτε

 • Ενεργοποίηση ήχων χαρακτήρων κατά την πληκτρολόγηση. Οι χαρακτήρες ανακοινώνονται αμέσως μετά την πληκτρολόγησή τους. Μπορεί επίσης να γίνει εναλλαγή αυτής της ρύθμισης με το πάτημα των πλήκτρων Αφηγητής + 2.
 • Εκφώνηση λέξεων κατά την πληκτρολόγηση. Οι λέξεις που πληκτρολογείτε ανακοινώνονται αμέσως μετά την πληκτρολόγησή τους.
 • Εκφώνηση σφαλμάτων του Αφηγητή. Ο Αφηγητής ανακοινώνει σφάλματα όπως "δεν υπάρχει επόμενο γνωστό σημείο" ή "δεν υπάρχει επόμενο στοιχείο".
 • Αναπαραγωγή υποδείξεων ήχου. Ο Αφηγητής αναπαράγει έναν ήχο όταν πραγματοποιείτε ενέργειες, όπως όταν εκτελείτε μια εντολή του Αφηγητή ή όταν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις.
 • Αναπαραγωγή ηχητικών υποδείξεων αλληλεπίδρασης. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με στοιχεία ελέγχου, όπως κουμπιά.
 • Αλλάξτε το επίπεδο λεπτομερειών που παρέχει ο Αφηγητής σχετικά με το κείμενο. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: Μόνο κείμενο, Κεφαλίδες και σφάλματα, Βασική μορφοποίηση, Άλλα σχόλια, Εκτεταμένη μορφοποίηση, Πληροφορίες διάταξης και κινούμενων γραφικών.
 • Αλλαγή του επιπέδου πληροφοριών περιβάλλοντος που παρέχει ο Αφηγητής για κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: Χωρίς περιβάλλον, Μόνο ήχοι, Άμεσο περιβάλλον, Όνομα και τύπος άμεσου περιβάλλοντος, Πλήρες περιβάλλον του νέου στοιχείου ελέγχου και Πλήρες περιβάλλον παλιών και νέων στοιχείων ελέγχου.
 • Προσαρμόστε τη σειρά ανάγνωσης περιβάλλοντος για κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου. Επιλέξτε αν θέλετε ο Αφηγητής να εκφωνεί πληροφορίες περιβάλλοντος είτε πριν είτε μετά το τρέχον στοιχείο. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:
  • Για να ακούσετε τις τρέχουσες πληροφορίες περιβάλλοντος ανά πάσα στιγμή, πατήστε τη συντόμευση Αφηγητής + μπροστινή κάθετος (/).
  • Για να αλλάξετε το επίπεδο των πληροφοριών περιβάλλοντος που θα εκφωνούνται, πατήστε τη συντόμευση Αφηγητής + Alt + μπροστινή κάθετος (/).
  • Για να επιλέξετε αν οι πληροφορίες περιβάλλοντος θα εκφωνούνται πριν ή μετά το τρέχον στοιχείο, πατήστε τη συντόμευση Αφηγητής + Ctrl + μπροστινή κάθετος (/).

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου

 • Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου. Η Τυπική διάταξη του Αφηγητή μοιάζει περισσότερο με τις διατάξεις πληκτρολογίου που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει σε άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αρχική διάταξη πληκτρολογίου του Αφηγητή, επιλέξτε το πληκτρολόγιο παλαιού τύπου. Μάθετε τις εντολές για κάθε πληκτρολόγιο στο Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.
 • Επιλέξτε το πλήκτρο τροποποίησης του Αφηγητή. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Caps Lock, το πλήκτρο Insert ή και τα δύο στις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητής από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιαδήποτε εντολή που χρησιμοποιεί το πλήκτρο Αφηγητής.
 • Κλειδώστε το πλήκτρο Αφηγητής. Δεν χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο Αφηγητής (Caps Lock ή Insert) για να καταχωρείτε μια εντολή. Για παράδειγμα, για να διαβάσετε την επόμενη λέξη, πατήστε το πλήκτρο L αντί για τη συντόμευση Αφηγητής + L. Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε το πλήκτρο Αφηγητής πατώντας Αφηγητής + Z.
 • Ενεργοποιήστε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο αφής, όταν σηκώνετε το δάχτυλό σας. Οι χαρακτήρες καταχωρούνται αμέσως μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από το πληκτρολόγιο αφής.

Προσαρμογή συντόμευσης πληκτρολογίου του Αφηγητή

Προσαρμόστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Αφηγητή για βελτιωμένο έλεγχο και χρηστικότητα:

 1. Επιλέξτε την εντολή για προσαρμογή.
 2. Επιλέξτε Αλλαγή συντόμευσης πληκτρολογίου για την εντολή.
 3. Στο παράθυρο Πληκτρολογήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου, πληκτρολογήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πληκτρολόγιό σας. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε συνδυασμό πλήκτρων τροποποίησης (Control, Shift, Alt, Caps Lock ή το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows) μαζί με ένα πλήκτρο μη τροποποίησης. Χρησιμοποιήστε πλήκτρα λειτουργιών και του αριθμητικού πληκτρολογίου χωρίς πλήκτρα τροποποίησης.

Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογής για να επαναφέρετε όλες τις εντολές στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις. Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε τα πλήκτρα Alt + Tab μετά την εκκίνηση του Αφηγητή, επιλέξτε το παράθυρο ρυθμίσεων του Αφηγητή και επιλέξτε Εντολές.

Χρήση του δρομέα του Αφηγητή

 • Εμφάνιση του δρομέα του Αφηγητή στην οθόνη. Ο δρομέας του Αφηγητή επισημαίνεται με ένα μπλε πλαίσιο εστίασης.
 • Το σημείο εισαγωγής κειμένου να ακολουθεί το δρομέα του Αφηγητή. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής θα μετακινεί το σημείο εισαγωγής κειμένου κατά την περιήγηση ανά προβολές, όπως χαρακτήρες και λέξεις.
 • Ο δρομέας του Αφηγητή να ακολουθεί την εστίαση του πληκτρολογίου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο δρομέας του Αφηγητή και ο δρομέας του συστήματος θα συγχρονιστούν, όταν είναι δυνατό.
 • Ανάγνωση οθόνης και αλληλεπίδραση με χρήση του ποντικιού. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής διαβάζει το στοιχείο που βρίσκεται κάτω από το δείκτη του ποντικιού. Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου για τη μετακίνηση του ποντικιού.
 • Επιλέξτε τη λειτουργία μετακίνησης του δρομέα του Αφηγητή. Διατίθενται δύο καταστάσεις λειτουργίας: κανονική και για προχωρημένους. Η κανονική λειτουργία επιτρέπει τη μετακίνηση του Αφηγητή μεταξύ διαφόρων στοιχείων, όπως συνδέσεις, πίνακες και άλλα στοιχεία. Η λειτουργία για προχωρημένους σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα τέσσερα πλήκτρα βέλους για να μετακινείτε το δρομέα του Αφηγητή μέσω μιας προγραμματιστικής αναπαράστασης μιας εφαρμογής. Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε τα πλήκτρα Alt + Tab μετά την εκκίνηση του Αφηγητή, επιλέξτε το παράθυρο ρυθμίσεων του Αφηγητή και επιλέξτε Περιήγηση.

Χρήση Μπράιγ

Για να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη Μπράιγ με τον Αφηγητή, επιλέξτε το κουμπί Λήψη και εγκατάσταση υποστήριξης Μπράιγ. Μεταβείτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ για περισσότερες πληροφορίες.

Βοηθήστε στη βελτίωση του Αφηγητή

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να στέλνετε δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου και επιδόσεων κατά τη χρήση του Αφηγητή. Για να στείλετε σχόλια σχετικά με τον Αφηγητή, πατήστε Αφηγητής + Alt + F.

 

Επόμενο: Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων