Μήνυμα NDR "550 5.1.3" όταν ένας χρήστης του Exchange Server 2007 στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτη

Συμπτώματα

Κάποιος χρήστης του Microsoft Exchange Server 2007 προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτη η διεύθυνση SMTP του οποίου είναι της μορφής "user.@contoso.com" ή "user..lastname@contoso.com". Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραδίδεται. Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα αναφοράς μη παράδοσης (NDR):

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; μη έγκυρη διεύθυνση παραλήπτη #SMTP#

Σημείωση Ο χρήστης δεν μπορεί επίσης να λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τέτοιου είδους διευθύνσεις SMTP.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή οι διευθύνσεις SMTP που επηρεάζονται είναι δεν συμβατές με Request for Comment (αίτηση για σχόλια-RFC).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε την ακόλουθη συνάθροιση ενημερώσεων:
2407025 Περιγραφή της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για τον Exchange Server 2007 Service Pack 3
Μετά από την εφαρμογή της ενημέρωσης, θα πρέπει να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση στο αρχείο Edgetransport.exe.config για την ενεργοποίηση της ενημέρωσης στο διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο διακομιστή που βασίζεται σε Exchange 2007, στον οποίο εκτελείται ο ρόλος Hub Transport, ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και εντοπίστε το αρχείο EdgeTransport.exe.config. Το αρχείο βρίσκεται στον υποκατάλογο Bin του καταλόγου του Exchange Server. Για παράδειγμα, το αρχείο βρίσκεται στη διαδρομή C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου EdgeTransport.exe.config και, στη συνέχεια, ονομάστε το αντίγραφο ασφαλείας EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Ανοίξτε το αρχείο EdgeTransport.exe.config και, στη συνέχεια, προσθέστε την παρακάτω γραμμή στην ενότητα <appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο.
  5. Επανεκκινήστε την υπηρεσία μεταφοράς του Exchange.
Σημειώσεις
  • Μετά από την εφαρμογή της ενημέρωσης και την προσθήκη της καταχώρησης στο αρχείο Edgetransport.exe.config, η μορφή της διεύθυνσης αποστολέα που δεν είναι συμβατή με RFC μετατρέπεται σε "user.”@contoso.com. Αυτή η αλλαγή μορφής, σάς δίνει τη δυνατότητα απάντησης στα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Αυτή η ενημέρωση δεν σας δίνει τη δυνατότητα αποστολής νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που δεν είναι συμβατή με RFC. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να περικλείσετε το τοπικό τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διπλά εισαγωγικά (όπως για παράδειγμα "user.”@contoso.com). Ορισμένοι διακομιστές αλληλογραφίας ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν ότι η διεύθυνση SMTP "user".@contoso.com αντιστοιχεί στη διεύθυνση user.@contoso.com. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να επιστραφεί μήνυμα NDR.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RFC, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της IETF:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2282570 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια