Προειδοποίηση ασφάλειας: το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο

Αυτόματη διάγνωση και επίλυση του προβλήματος

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων με την υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows μπορεί να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιδιορθώνει διάφορα προβλήματα.

Μάθετε περισσότερα

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων με την υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows μπορεί αυτόματα να επιλύσει το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιδιορθώνει διάφορα προβλήματα.

Μάθετε περισσότερα


Λυπούμαστε, αλλά το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες αυτόματης αντιμετώπισης προβλημάτων της Microsoft προς το παρόν.


Σημείωση Εάν προτιμάτε να επιλύσετε μόνοι σας αυτό το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες; Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Συμπτώματα

Εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, στην οποία αναφέρεται ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο. Η προειδοποίηση εμφανίζεται ως προειδοποίηση ασφάλειας των Windows στα Windows XP και στα Windows Vista και ως μήνυμα του Κέντρου ενεργειών στα Windows 7.
Προειδοποίηση ασφάλειας στα Windows XPΠροειδοποίηση ασφάλειας στα Windows VistaΜήνυμα Κέντρου εργασιών στα Windows 7
Προειδοποίηση XP Προειδοποίηση Vista Προειδοποίηση Windows 7
Στα Windows XP ή στα Windows Vista, κάντε διπλό κλικ στην προειδοποίηση ασφάλειας για να ανοίξετε το Κέντρο ασφάλειας των Windows. Εμφανίζεται μια προειδοποίηση ασφαλείας ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο Στα Windows 7, κάντε κλικ στο μήνυμα του Κέντρου ενεργειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Άνοιγμα κέντρου ενεργειών" (Open Action Center). Εμφανίζεται μια προειδοποίηση ασφαλείας από το Κέντρο ενεργειών ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει αν διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας του Τείχους προστασίας των Windows.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ενεργοποιήστε με μη αυτόματο τρόπο το Τείχος προστασίας των Windows αν η αιτία του προβλήματος είναι η διακοπή της λειτουργίας της υπηρεσίας του τείχους προστασίας των Windows.

Windows XP

 1. Στο Κέντρο ασφάλειας των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Συστάσεις" (Recommendations) στην ενότητα "Τείχος προστασίας" (Firewall).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Σύσταση" (Recommendation), κάντε κλικ στην επιλογή "Άμεση ενεργοποίηση" (Enable now).

Windows Vista

Στο Κέντρο ασφάλειας των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή "Άμεση ενεργοποίηση" (Turn on now) στην ενότητα "Τείχος προστασίας" (Firewall).

Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).

Windows 7

Στο Κέντρο ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή "Άμεση ενεργοποίηση" (Turn on now) για το "Τείχος προστασίας δικτύου" (Network firewall) στην ενότητα "Ασφάλεια" (Security).

Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue). Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες; Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Τρόπος λειτουργίας του πακέτου MATS για την επίλυση αυτού του προβλήματος

 1. Το πακέτο MATS σαρώνει τον υπολογιστή σας και διαπιστώνει εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
  • Ο υπολογιστής εκτελεί Windows XP, Windows Vista ή Windows 7.
  • Το Τείχος προστασίας των Windows είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα τείχους προστασίας.
  • Η υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows δεν ξεκινά.

 2. Το πακέτο MATS ξεκινά την υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows.
 3. Επιβεβαιώστε ότι η υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows ξεκίνησε με επιτυχία.

Άλλα προβλήματα που επιλύει το πακέτο MATS

2292301 Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία ή εκτυπωτές στα Windows
2271812 Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Τείχος προστασίας των Windows στο Κέντρο ασφάλειας (Security Center)
2289618 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη βοήθεια για τη λήψη βοήθειας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2288085 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Φεβ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια