Δημιουργία ενός αρχείου αίτησης πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας τον οδηγό πιστοποιητικού στο IIS 5.0

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Ο "Οδηγός πιστοποιητικού" (Certificate Wizard) που συνοδεύει τις υπηρεσίες IIS (Internet Information Services) 5.0 διευκολύνει τη διαχείριση πιστοποιητικών διακομιστή περισσότερο από ποτέ. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου αίτησης πιστοποιητικού, χρησιμοποιώντας τον οδηγό.

Περισσότερες πληροφορίες

Το πρώτο βήμα που θα χρειαστείτε για να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό διακομιστή είναι η δημιουργία του αρχείου αίτησης. Για να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση πιστοποιητικού (που θα σταλεί σε μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ή CA για επεξεργασία), εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση πιστοποιητικού αποτυγχάνει όταν περιέχει μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταξύ της δημιουργίας του αρχείου αίτησης (δηλαδή, της ολοκλήρωσης των βημάτων αυτού του άρθρου) και της εγκατάστασης του πιστοποιητικού, ΜΗΝ εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Αλλαγή του ονόματος του υπολογιστή ή των συνδέσεων τοποθεσίας Web.
 • Εφαρμογή Service pack ή ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα ασφαλείας.
 • Αλλαγή επιπέδων κρυπτογράφησης (δηλαδή, εφαρμογή του πακέτου υψηλής κρυπτογράφησης).
 • Διαγραφή της αίτησης πιστοποιητικού που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
 • Αλλαγή οποιασδήποτε από τις ιδιότητες του στοιχείου "Ασφαλείς επικοινωνίες" (Secure communications) της τοποθεσίας Web.
 1. Ανοίξτε τη "Διαχείριση Υπηρεσιών Internet" (Internet Service Manager) (ή το προσαρμοσμένου MMC που περιέχει το συμπληρωματικό πρόγραμμα IIS).
 2. Μετακινηθείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ασφαλείς επικοινωνίες.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φιλικό όνομα της τοποθεσίας και μεταβείτε στις ιδιότητες.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια καταλόγου (Directory Security).
 5. Στην ενότητα "Ασφαλείς επικοινωνίες" (Secure communications), κάντε κλικ στην επιλογή Πιστοποιητικό διακομιστή (Server Certificate).
 6. Με τον τρόπο αυτό ξεκινά ο "Οδηγός πιστοποιητικού" (Certificate Wizard) της νέας τοποθεσίας Web .
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Επιλέξτε τη δυνατότητα "Δημιουργία νέου πιστοποιητικού" (Create a New Certificate) και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next) (πρέπει να υπάρξει μια μικρή προτού να εμφανιστεί η επόμενη οθόνη).
 9. Επιλέξτε τη δυνατότητα Να γίνει προετοιμασία μιας νέας αίτησης αλλά να αποσταλεί αργότερα (Prepare a New Request but Send it Later) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Άμεση αποστολή της αίτησης σε μια ηλεκτρονική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (Send the request immediately to an online certification authority) δεν είναι διαθέσιμη, εκτός αν οι IIS έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια εταιρική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, η οποία απαιτεί να υπάρχει εγκατεστημένο το Certificate Server 2.0 στα Microsoft Windows 2000 με υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 10. Επιλέξτε ένα φιλικό όνομα για την τοποθεσία (αυτό μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, για παράδειγμα, το φιλικό όνομα της τοποθεσίας στο MMC ή το όνομα του πελάτη στον οποίο ανήκει η τοποθεσία Web).
 11. Επιλέξτε το μήκος bit του κλειδιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το SGC (Server Gated Cryptography) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήκος bit και το SGC, ανατρέξτε στη Βοήθεια των IIS η οποία βρίσκεται στο διακομιστή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
  http://<servername>/iishelp/iis/htm/core/iistesc.htm
  Σημειώστε ότι για να λειτουργήσει αυτό το URL, πρέπει να αντικαταστήσετε το όνομα διακομιστή με το όνομα του διακομιστή IIS που χρησιμοποιείτε .
 12. Εισαγάγετε την Εταιρεία σας (O) και την οργανική σας μονάδα (OU). Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας ονομάζεται Widgets και εγκαθιστάτε ένα διακομιστή Web για το τμήμα πωλήσεων, θα καταχωρήσετε το όνομα Widgets για την εταιρεία σας και το "Πωλήσεις" για την οργανική μονάδα σας. Όταν ολοκληρώσετε τις καταχωρήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 13. Καταχωρήστε το κοινό όνομα (CN) για την τοποθεσία σας. Αυτό πρέπει να είναι το ίδιο όνομα που θα καταχωρήσει ο χρήστης όταν ζητήσει την τοποθεσία σας στο Web. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης καταχωρήσει http://www.widgets.microsoft.com για να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία σας στο Web, τότε, το κοινό σας όνομα θα είναι www.widgets.microsoft.com. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 14. Καταχώρηση της Χώρας/Περιοχής, Πόλης και Πολιτείας στην οποία ανήκετε. Είναι πολύ σημαντικό να μην καταχωρείτε συντομογραφίες των ονομάτων της πολιτείας ή της πόλης. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 15. Καταχωρήστε τις πληροφορίες επαφής για το άτομο που είναι υπεύθυνο για αυτό το πιστοποιητικό ή την τοποθεσία Web. Αυτός είναι συνήθως ο τρόπος επικοινωνίας με την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 16. Επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο αίτησης πιστοποιητικού που θέλετε να δημιουργήσετε. Αυτό το αρχείο θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που δημιουργείτε εδώ, καθώς και το δημόσιο κλειδί για την τοποθεσία σας. Μπορείτε να μεταβείτε στο όνομα αρχείου αν θέλετε. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αρχείο .txt. Το προεπιλεγμένο όνομα για το αρχείο είναι Certreq.txt. Όταν ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 17. Θα εμφανιστεί τώρα μια οθόνη σύνοψης όλων των πληροφοριών που έχετε καταχωρήσει. Βεβαιωθείτε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές και έπειτα κάντε κλικ το κουμπί Επόμενο (Next).
 18. Τώρα έχετε καταχωρήσει το αρχείο αίτησης πιστοποιητικού.
Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το πιστοποιητικό, υποβάλλετε αυτό το αρχείο σε μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (ηλεκτρονική αρχή έκδοσης). Θα δημιουργήσουν ένα αρχείο απόκρισης πιστοποιητικού, το οποίο περιέχει το δημόσιο κλειδί και φέρει ψηφιακή υπογραφή από την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Για να εγκαταστήσετε αυτό το πιστοποιητικό, ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
228836 Εγκατάσταση νέου πιστοποιητικού με τον "Οδηγό πιστοποιητικού" (Certificate Wizard) για χρήση σε SSL/TLS

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
293485 Μήνυμα λάθους: Η δημιουργία της αίτησης πιστοποιητικού απέτυχε
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 228821 - Τελευταία αναθεώρηση: 6 Νοε 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια