Μια συλλογή ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer για Windows CE 5.0 (Ιούλιος 2010)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Μια συλλογή ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για τον Windows Internet Explorer για Windows CE 5.0. Αυτή η συλλογή ενημερώσεων επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
982381 MS10-035: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer
980182 MS10-018: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες ενημέρωσης ασφαλείας

Μια υποστηριζόμενη ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη από τη Microsoft ως μηνιαία ενημέρωση των Windows CE 5.0 Platform Builder (Ιούλιος 2010). Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε μεταβαίνοντας στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου" σε αυτό το άρθρο. Το όνομα αρχείου του πακέτου περιέχει την έκδοση του προϊόντος, την ημερομηνία, τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον τύπο επεξεργαστή. Η μορφή του ονόματος αρχείου του πακέτου είναι:
Έκδοση προϊόντος-εεμμηη-kbnnnnnn-τύπος επεξεργαστή
Για παράδειγμα: Το Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi είναι η επιδιόρθωση του Windows CE 5.0 Platform Builder για επεξεργαστές ARMV4i που έχει τεκμηριωθεί στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης (KB) 917590 και περιέχεται στη μηνιαία ενημέρωση Μαΐου 2006. Για να επιλύσετε αμέσως αυτό το πρόβλημα, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερώσεων λογισμικού των Windows CE Platform Builder και του βασικού λειτουργικού συστήματος:
837392 Τρόπος εντοπισμού επιδιορθώσεων του βασικού λειτουργικού συστήματος για προϊόντα Microsoft Windows CE Platform Builder

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημέρωση λογισμικού υποστηρίζεται μόνο αν έχουν εφαρμοστεί όλες οι ενημερώσεις λογισμικού του προϊόντος που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης λογισμικού δεν είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού, πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου δημιουργία ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Μέθοδος 1: Στο μενού Δόμηση λειτουργικού συστήματος (Build OS), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένες οι παρακάτω επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Sysgen:
    • Εκκαθάριση πριν τη δόμηση
    • Αντιγραφή αρχείων στον κατάλογο έκδοσης μετά τη δόμηση
    • Δημιουργία εικόνας χρόνου εκτέλεσης μετά τη δόμηση
  • Μέθοδος 2: Στο μενού Δόμηση λειτουργικού συστήματος (Build OS), κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα καταλόγου έκδοσης (Open Release Directory). Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
    blddemo clean -q

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση λογισμικού δεν αντικαθιστά καμία άλλη ενημέρωση λογισμικού.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

File nameFile sizeDateTimePath
Windows ce 5.0_update_kb2290232.htm7,61528-Jul-201021:12100728_kb2290232
Iepeers.lib587,57022-Jul-201019:11Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib74,521,59022-Jul-201019:11Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Iepeers.lib518,53822-Jul-201019:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib59,085,39222-Jul-201019:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Iepeers.lib593,67822-Jul-201019:18Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib75,115,92022-Jul-201019:18Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Iepeers.lib507,12222-Jul-201019:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib56,071,19622-Jul-201019:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Iepeers.lib593,75422-Jul-201019:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib75,125,81822-Jul-201019:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Iepeers.lib507,20622-Jul-201019:22Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib56,070,50222-Jul-201019:22Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Iepeers.lib599,94222-Jul-201019:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib76,033,01222-Jul-201019:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Iepeers.lib507,58822-Jul-201019:29Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib56,207,16822-Jul-201019:30Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Iepeers.lib600,01822-Jul-201019:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib76,027,91822-Jul-201019:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Iepeers.lib507,67022-Jul-201019:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib56,198,64022-Jul-201019:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Iepeers.lib531,52822-Jul-201019:04Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib68,131,69622-Jul-201019:04Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Iepeers.lib464,29222-Jul-201019:00Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib51,590,43422-Jul-201019:00Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Iepeers.lib476,33822-Jul-201018:56Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib57,616,32822-Jul-201018:57Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Iepeers.lib467,04822-Jul-201018:53Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib50,882,55622-Jul-201018:53Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail