Η αναφορά επιδόσεων SBS 2003 υποδεικνύει ότι μια αυτόματη υπηρεσία δεν εκτελείται

Συμπτώματα

Η αναφορά επιδόσεων της κονσόλας SBS 2003 ή μια αναφορά κατάστασης διακομιστή που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η υπηρεσία Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 δεν έχει εκκινηθεί παρόλο που διαθέτει αυτόματο τύπο εκκίνησης.

Υπηρεσία NGEN


Αιτία

Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το πακέτο Microsoft .NET Framework v4.0 έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή SBS 2003.

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.
Σημειώστε
ότι αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από το χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εντοπίστε το αρχείο C:\inetpub\monitoring\web.config και δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου.
  2. Ανοίξτε το αρχείο C:\inetpub\monitoring\web.config με το Σημειωματάριο (Notepad) για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε.
  3. Εντοπίστε τη γραμμή SERVICES_TO_IGNORE στο αρχείο. Θα περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Επεξεργαστείτε αυτήν τη γραμμή για να προσθέσετε το κείμενο ;clr_optimization_v4.0.30319_32 το οποίο αποτελεί την αναφορά στην υπηρεσία Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 με τον τρόπο που εμφανίζεται παρακάτω.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Αποθηκεύστε το αρχείο C:\inetpub\monitoring\web.config και ανανεώστε την αναφορά επιδόσεων στην κονσόλα SBS.

Περισσότερες πληροφορίες

Η συμπεριφορά της υπηρεσίας Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 να μην εκτελείται παρόλο που διαθέτει τύπο αυτόματης εκκίνησης είναι φυσιολογική για την εν λόγω υπηρεσία. Εάν δεν υπάρχει κάποια ενέργεια προς εκτέλεση η υπηρεσία διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2290390 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Οκτ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια