Πως να ρυθμίσετε τη Λειτουργία Windows XP στα Windows 7 για να περιηγηθείτε στο δίκτυό σας μέσω των Θέσεων Δικτύου

Ισχύει για: Windows 7 Home PremiumWindows 7 ProfessionalWindows 7 Ultimate

Περισσότερες πληροφορίες


Αυτό είναι ένα Βήμα προς Βήμα άρθρο.


Συμπτώματα


Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία XP στα Windows 7 για να συνδέεστε σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυο, ωστόσο στις Θέσεις Δικτύου δεν εμφανίζονται άλλοι υπολογιστές.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


1. Στο παράθυρο του Virtual PC, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις στο μενού Εργαλεία.2. Κάντε κλικ στο Δίκτυο στο μενού πλοήγησης, έπειτα επιλέξτε τον φυσικό προσαρμογέα δικτύου, και κάντε κλικ στο OK.3.Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα Ομάδας εργασίας (workgroup). Στο εικονικό περιβάλλον XP, κάντε κλικ στο Έναρξη, και έπειτα κάντε κλικ στο Πίνακας Ελέγχου.Κάντε κλικ στο Σύστημα.Στη καρτέλα Όνομα Υπολογιστή , κάντε κλικ στο Αλλαγή.Σιγουρευτείτε ότι το όνομα ομάδας εργασίας είναι το ίδιο με το όνομα ομάδας εργασίας και των υπολοίπων υπολογιστών στο δίκτυό σας. Εάν όχι, αλλάξτε το όνομα ομάδας εργασίας.4. Έπειτα επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση IP είναι στο ίδιο υποδίκτυο. Εάν δεν χρησιμοποιείτε DHCP για να αποκτήσετε αυτόματα διεύθυνση IP, θα πρέπει να την ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Κάντε κλικ στο Έναρξη, και έπειτα κάντε κλικ στο Πίνακας Ελέγχου.
Κάντε κλικ στο Συνδέσεις δικτύου.Κάντε δεξί κλικ στο Τοπική Σύνδεση Δικτύου, και έπειτα κάντε κλικ στο Ιδιότητες.Κάντε κλικ στο Internet Protocol (TCP/IP), και έπειτα κάντε κλικ στο Ιδιότητες.Κάντε κλικ στο Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP. Ορίστε χειροκίνητα την διεύθυνση IP στο ίδιο υποδίκτυο, και έπειτα κάντε κλικ στο OK.
Γρήγορη συμβουλή:
1. προτείνεται να χρησιμοποιήσετε διαμοιρασμό IP και να εκκινήσετε τον DHCP.


2. Για να εντοπίσετε την διεύθυνση IP, ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών, και πληκτρολογήστε την εντολή ipconfig .