Τρόπος δημιουργίας προσαρμοσμένων εργαλείων συμπληρωματικών προγραμμάτων MMC χρησιμοποιώντας την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft

Περίληψη

Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Mmc.exe) για να δημιουργήσουν ειδικά εργαλεία και να αναθέσουν συγκεκριμένες εργασίες διαχείρισης σε χρήστες ή ομάδες. Αυτά τα προσαρμοσμένα εργαλεία, που είναι αποθηκευμένα ως αρχεία κονσόλας MMC (.msc), μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να είναι κοινόχρηστα σε ένα φάκελο δικτύου ή να δημοσιευθούν στο Web. Μπορούν ακόμα να εκχωρηθούν σε χρήστες, ομάδες ή υπολογιστές με ρυθμίσεις της πολιτικής συστήματος. Η κλίμακα ενός εργαλείου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί υπό κλίμακα. Επίσης, ένα εργαλείο μπορεί να ενσωματωθεί χωρίς δυσκολία στο λειτουργικό σύστημα, να επανασυσκευαστεί και να προσαρμοστεί. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία αρχείου κονσόλας 1. Στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft ξεκινά με μια κενή κονσόλα (ή εργαλείο διαχείρισης). Η κενή κονσόλα δεν διαθέτει λειτουργία διαχείρισης έως ότου προσθέσετε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα.
 2. Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 3. Στο πλαίσιο Συμπληρωματικά προγράμματα στο (Snap-ins added to) αναφέρεται μόνο το στοιχείο "Αρχική κονσόλα" (Console Root) σε αυτό το σημείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Κάντε κλικ στα κατάλληλα συμπληρωματικά προγράμματα από τη λίστα των διαθέσιμων μεμονωμένων συμπληρωματικών προγραμμάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των συμπληρωματικών προγραμμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

  Μπορείτε να τοποθετήσετε τα συμπληρωματικά προγράμματα ένθετα σε δομή στοιβάδας προσθέτοντας ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα κάτω από ένα άλλο στο πλαίσιο "Συμπληρωματικά προγράμματα στο" (Snap-ins added to). Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην καρτέλα "Επεκτάσεις" (Extensions). Αυτή η καρτέλα περιέχει το πλαίσιο ελέγχου "Προσθήκη όλων των επεκτάσεων" (Add all extensions). Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο (η προεπιλεγμένη συμπεριφορά), θα χρησιμοποιηθούν όλες οι επεκτάσεις που είναι εγκατεστημένες τοπικά στον υπολογιστή στον οποίο έχει ανοιχτεί το αρχείο της κονσόλας. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, όλες οι επεκτάσεις των συμπληρωματικών προγραμμάτων της λίστας που έχουν επιλεγεί φορτώνονται ρητά όταν το αρχείο κονσόλας ανοιχτεί σε διαφορετικό υπολογιστή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων" (Add/Remove Snap-in). Το παράθυρο "Αρχική κονσόλα" (Console Root) διαθέτει πλέον τα επιλεγμένα συμπληρωματικά προγράμματα, που βρίσκονται στο φάκελο "Αρχική κονσόλα" (Console Root).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να οργανώνετε τη δομή του προσαρμοσμένου εργαλείου συμπληρωματικών προγραμμάτων ώστε να είναι λειτουργικό και εύχρηστο. Αυτό το θέμα εξετάζεται αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα.

Προσαρμογή της διάταξης των συμπληρωματικών προγραμμάτων στην κονσόλα 1. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο ενός συμπληρωματικού προγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Νέο παράθυρο από αυτό το σημείο (New Window from Here). Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ένα νέο παράθυρο με ρίζα το συμπληρωματικό πρόγραμμα που επιλέξατε.
 2. Στο μενού Παράθυρο (Window), κάντε κλικ είτε στην εντολή Οριζόντια παράθεση (Tile Horizontally) είτε στην εντολή Σε επικάλυψη (Cascade) για να προσαρμόσετε τα παράθυρα.
 3. Για να αποθηκεύσετε την καινούρια σας κονσόλα MMC, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save as) του μενού Κονσόλα (Console) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κονσόλας σας. Η κονσόλα αποθηκεύεται ως αρχείο το οποίο μπορείτε να διανείμετε σε οποιονδήποτε χρειαστεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενός υπολογιστή με το εργαλείο.

Καθορισμός επιλογών αρχείου κονσόλαςΌταν δημιουργείτε ένα αρχείο κονσόλας για άλλο χρήστη, είναι χρήσιμο να έχετε τη δυνατότητα να μην επιτρέπετε στο χρήστη αυτό να προσαρμόσει περαιτέρω το αρχείο κονσόλας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές" (Options):
 1. Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Κονσόλα (Console).
 2. Εάν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικό εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή εικονιδίου (Change Icon) για το κατάλληλο εικονίδιο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Επιλέξτε μία από τις τέσσερις λειτουργίες κονσόλας. Αυτές οι λειτουργίας είναι οι εξής:

  • Λειτουργία συντάκτη (Author Mode): Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες MMC, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσθήκης ή αφαίρεσης συμπληρωματικών προγραμμάτων, δημιουργίας νέων παραθύρων και περιήγησης σε ολόκληρη τη δομή κονσόλας.
  • Λειτουργία χρήστη - πλήρης πρόσβαση (User Mode-full access): Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες διαχείρισης παραθύρων της MMC και πλήρη πρόσβαση στη δομή περιβάλλοντος. Οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν συμπληρωματικά προγράμματα ή να αλλάξουν τις επιλογές αρχείου κονσόλας. Οι εντολές αποθήκευσης δεν είναι διαθέσιμες, διότι οι αλλαγές που δεν επηρεάζουν τις σχέσεις των συμπληρωματικών προγραμμάτων αποθηκεύονται αυτόματα.
  • Λειτουργία χρήστη - περιορισμένη πρόσβαση, πολλά παράθυρα: Οι χρήστες δεν μπορούν να ανοίξουν νέα παράθυρα και δεν έχουν πρόσβαση σε περιοχές της δομής κονσόλας που δεν ήταν ορατές όταν δεν ήταν αποθηκευμένο το αρχείο κονσόλας. Ισχύουν επίσης όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν σε λειτουργία χρήστη με πλήρη πρόσβαση. Επιτρέπονται πολλαπλά εξαρτημένα παράθυρα, όμως ο χρήστης δεν μπορεί να τα κλείσει.
  • Λειτουργία χρήστη - περιορισμένη πρόσβαση, ένα παράθυρο: Ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν σε λειτουργία χρήστη με περιορισμένη πρόσβαση για πολλά παράθυρα, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει ένα μόνο παράθυρο και έτσι τα στοιχεία ελέγχου για εργασία με πολλά παράθυρα δεν υπάρχουν.
  Στο πλαίσιο Λειτουργία κονσόλας (Console mode), κάντε κλικ στη λειτουργία που ταιριάζει στις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες διαχείρισης και ασφάλειας.
 4. Για να μην επιτρέπετε τους χρήστες να πραγματοποιούν αλλαγές στην προσαρμοσμένη κονσόλα, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να μην αποθηκευτούν οι αλλαγές σε αυτήν την κονσόλα (Do not save changes to this console).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Για να αποθηκεύσετε την καινούρια σας κονσόλα MMC, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save as) του μενού Κονσόλα (Console) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κονσόλα σας. Η κονσόλα αποθηκεύεται ως αρχείο το οποίο μπορείτε να διανείμετε σε οποιονδήποτε χρειαστεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενός υπολογιστή με το εργαλείο.

Τοποθέτηση προσαρμοσμένου εικονιδίου MSC στο φάκελο "Προγράμματα" (Programs) 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα όλων των χρηστών (Open All Users).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προγράμματα (Programs).
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο φάκελο "Προγράμματα" (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Φάκελος (Folder).
 4. Πληκτρολογήστε Console Tools και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο Console Tools, για να αναπτυχθεί.
 6. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε μια κενή περιοχή του φακέλου Console Tools, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Συντόμευση (Shortcut).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 8. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το προσαρμοσμένο εργαλείο κονσόλας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 230263 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Οκτ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια