Τρόπος εκ νέου προετοιμασίας του cache και της βάσης δεδομένων των αρχείων εκτός σύνδεσης


Περίληψη


Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης και η βάση δεδομένων των αρχείων χωρίς σύνδεση (Offline Files) (CSC ή προσωρινή αποθήκευση στον υπολογιστή-πελάτη) διαθέτει την ενσωματωμένη δυνατότητα να επανεκκινείται, αν υπάρχει η υποψία ότι τα περιεχόμενά του είναι κατεστραμμένα. Αν υπάρχει περίπτωση να είναι κατεστραμμένα, ο "Οδηγός συγχρονισμού" (Synchronization Wizard) μπορείτε να επιστρέψει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η συγχώνευση των αλλαγών εκτός σύνδεσης στο \\server_name\share_name. Η παράμετρος είναι εσφαλμένη. (Unable to merge offline changes on \\server_name\share_name. The parameter is incorrect.)

Περισσότερες πληροφορίες


Μέθοδος 1

Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των αρχείων χωρίς σύνδεση (Offline Files) είναι μια δομή φακέλου που βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%\CSC, ο οποίος είναι κρυφός από προεπιλογή. Ο φάκελος CSC, και οποιαδήποτε αρχεία ή υποφακέλους περιέχει, δεν πρέπει να τροποποιείται απευθείας. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων και σε πλήρη κατάρρευση της λειτουργικότητας των αρχείων χωρίς σύνδεση (Offline Files).

Αν υποπτεύεστε ότι η βάση δεδομένων μπορεί να είναι καταστραμμένη, τότε θα πρέπει να διαγράψετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα προβολών των αρχείων χωρίς σύνδεση (Offline Files). Αφού διαγραφούν τα αρχεία από το πρόγραμμα προβολών των αρχείων χωρίς σύνδεση (Offline Files), ενδέχεται να επιβληθεί συγχρονισμός των αρχείων με τη Διαχείριση Συγχρονισμού (Synchronization Manager). Αν ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης συνεχίζει να μη λειτουργεί σωστά, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά των αρχείων χωρίς σύνδεση (Offline Files) με την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options), στην καρτέλα Αρχεία χωρίς σύνδεση (Offline Files), πιέστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files). Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Θα γίνει νέα προετοιμασία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των αρχείων χωρίς σύνδεση στον τοπικό υπολογιστή. Οι αλλαγές που δεν έχουν συγχρονιστεί με τους υπολογιστές στο δίκτυο δικτύου θα χαθούν. Τα αρχεία ή οι φάκελοι που ήταν διαθέσιμα χωρίς σύνδεση δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα. Απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Θέλετε να κάνετε νέα προετοιμασία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης; (The Offline Files cache on the local computer will be re-initialized. Any changes that have not been synchronized with computers on the network will be lost. Any files or folders made available offline will no longer be available offline. A computer restart is required. Do you wish to re-initialize the cache?)
 2. Κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή.

Μέθοδος 2

Χρήση του Επεξεργαστή μητρώου

Για να πραγματοποιήσουμε για λογαριασμό σας εκ νέου προετοιμασία του cache και της βάσης δεδομένων των αρχείων εκτός σύνδεσης, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.
Σημειώσεις
 • Πριν εκτελέσετε την αυτόματη επιδιόρθωση, βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία είναι συγχρονισμένα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αλλαγές που δεν έχουν συγχρονιστεί, θα χαθούν.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην καρτέλα Αρχεία εκτός σύνδεσης , χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για την εκ νέου προετοιμασία του cache των αρχείων εκτός σύνδεσης (CSC) του συστήματος, μέσω της τροποποίησης του μητρώου. Χρησιμοποιήστε επίσης αυτή τη μέθοδο για να προετοιμάσετε εκ νέου το cache των αρχείων εκτός σύνδεσης της βάσης δεδομένων/υπολογιστή-πελάτη σε πολλά συστήματα. Προσθέστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
Key Name: FormatDatabase
Τύπος κλειδιού: DWORD
Τιμή κλειδιού: 1
Σημείωση Η πραγματική τιμή του κλειδιού μητρώου παραβλέπεται. Αυτή η αλλαγή μητρώου απαιτεί επανεκκίνηση. Κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, το κέλυφος προετοιμάζει εκ νέου το cache CSC και, στη συνέχεια, διαγράφει το κλειδί μητρώου, εάν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου.

Προειδοποίηση Όλα τα αρχεία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης διαγράφονται και τα δεδομένα που δεν έχουν συγχρονιστεί χάνονται.

Χρήση της εντολής Reg.exe

Μπορείτε επίσης να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία ορισμού της τιμής του μητρώου χρησιμοποιώντας την εντολή Reg.exe στον επεξεργαστή της γραμμής εντολών. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο Reg.exe:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Σημείωση Για τα συγκεκριμένα βήματα της διαδικασίας εκ νέου προετοιμασίας του cache και της βάσης δεδομένων των αρχείων εκτός σύνδεσης στα Windows Vista ή Windows 7, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:


942974 Σε έναν υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί Windows Vista ή Windows 7, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία εκτός σύνδεσης ακόμα και αν ο διακομιστής αρχείων καταργηθεί από το δίκτυο

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

230739 Δομή του φακέλου προσωρινής αποθήκευσης των αρχείων χωρίς σύνδεση

328284 Ορισμένα αρχεία και φάκελοι που δεν έχουν ρυθμιστεί να είναι διαθέσιμα εκτός σύνδεσης, αποθηκεύονται στο cache


Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.