Δυνατότητα "Ανακατεύθυνση φακέλου" (Folder Redirection) στα Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα "Ανακατεύθυνση φακέλου" (Folder Redirection) στα Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows παρέχουν τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης συγκεκριμένων φακέλων του χρήστη σε θέσεις διακομιστή, χρησιμοποιώντας μια επέκταση πολιτικής ομάδας που ονομάζεται "Ανακατεύθυνση φακέλου" (Folder Redirection).

Πολλοί διαχειριστές μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ανακατεύθυνση φακέλου με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φάκελοι ενός χρήστη να ανακατευθύνονται αυτόματα σε έναν πρόσφατα δημιουργημένο φάκελο για κάθε χρήστη. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τον τρόπο ανακατεύθυνσης στη νέα θέση φακέλου καθώς και με το ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) του NTFS, τα οποία χρειάζονται για την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακατεύθυνσης.

Εγκατάσταση

Η "Ανακατεύθυνση φακέλου" (Folder Redirection) είναι μια πολιτική ομάδας χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης από τον οποίο ρυθμίζετε την ανακατεύθυνση φακέλου, πρέπει να έχει μια πολιτική ομάδας συνδεδεμένη με κάποια δομή φακέλου όπου το αντικείμενο χρήστη είναι δευτερεύον, όπως μια τοποθεσία, τομέας ή οργανική μονάδα.

Μόλις δημιουργήσετε την πολιτική ομάδας και τη συνδέσετε με το κατάλληλο αντικείμενο φακέλου, ένας διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ποιους φακέλους θα ανακατευθύνει και πού. Για να γίνει αυτό, ο διαχειριστής χρειάζεται να πλοηγηθεί στην ακόλουθη θέση στο "Αντικείμενο πολιτικής ομάδας" (Group Policy Object):
User Configuration\Windows Settings\Folder Redirection
Στις "Ιδιότητες" (Properties) του φακέλου, μπορείτε να επιλέξετε τη "Βασική" (Basic) ανακατεύθυνση φακέλου ή την ανακατεύθυνση φακέλου "Για προχωρημένους" (Advanced) και μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη διαδρομή συστήματος αρχείων διακομιστή προς την οποία πρέπει να γίνει η ανακατεύθυνση του φακέλου.

Η μεταβλητή %USERNAME% μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της διαδρομής ανακατεύθυνσης, επιτρέποντας έτσι στο σύστημα να δημιουργήσει με δυναμικό τρόπο έναν πρόσφατα ανακατευθυνόμενο φάκελο για κάθε χρήστη στην πολιτική ομάδας του οποίου εφαρμόζεται.

Απαιτήσεις ασφαλείας

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας "Ανακατεύθυνση φακέλου" (Folder Redirection) για δημιουργία νέων υποφακέλων για κάθε χρήστη, ο χρήστης αυτός χρειάζεται επαρκή δικαιώματα κοινής χρήστης (Share) και ACL του NTFS για τη δημιουργία του υποφακέλου στην κατάλληλη θέση.

Όταν ένας χρήστης δεν διαθέτει επαρκή δικαιώματα κοινής χρήστης (Share) και ACL του NTFS, ο φάκελός του δεν ανακατευθύνεται και μπορείτε να δείτε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα συμβάντος στο τοπικό αρχείο καταγραφής εφαρμογών:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 101

Χρήστης: όνομα_χρήστη

Υπολογιστής: όνομα_υπολογιστή

Περιγραφή:
Αποτυχία ανακατεύθυνσης του φακέλου όνομα_φακέλου. Οι νέοι κατάλογοι του ανακατευθυνόμενου φακέλου δεν στάθηκε δυνατό να δημιουργηθούν. Ο φάκελος έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να ανακατευθυνθεί στη θέση \\όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\%username%, η τελική αναπτυγμένη διαδρομή ήταν \\όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\όνομα_χρήστη. Παρουσιάστηκε το παρακάτω σφάλμα:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

(Event ID: 101

User: username

Computer: computername

Description:
Failed to perform redirection of folder foldername. The new directories for the redirected folder could not be created. The folder is configured to be redirected to \\servername\sharename\%username%, the final expanded path was \\servername\sharename\username. The following error occurred:
Access is denied.)

-ή-
Αναγνωριστικό συμβάντος: 101

Χρήστης: όνομα_χρήστη

Υπολογιστής: όνομα_υπολογιστή

Περιγραφή:

Η ανακατεύθυνση των δεδομένων εφαρμογής του φακέλου απέτυχε. Τα αρχεία του ανακατευθυνόμενου φακέλου δεν στάθηκε δυνατό να μετακινηθούν στη νέα θέση. Ο φάκελος έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να ανακατευθυνθεί στη θέση διαδρομή. Τα αρχεία μετακινήθηκαν από τη διαδρομή στη διαδρομή. Παρουσιάστηκε το παρακάτω σφάλμα: Η δομή της περιγραφής ασφαλείας δεν είναι έγκυρη.


(Event ID: 101

User: username

Computer: computername

Description:

Failed to perform redirection of the folder application data. The files for the redirected folder could not be moved to the new location. The folder is configured to be redirected to path. Files were being moved from path to path. The following error occurred: The security descriptor structure is invalid.)


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που απαιτούνται για ένα κοινόχρηστο στοιχείο που πρόκειται να φιλοξενήσει ανακατευθυνόμενους φακέλους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
274443 Τρόπος δυναμικής δημιουργίας ανακατευθυνόμενων φακέλων με ενισχυμένη ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την ανακατεύθυνση φακέλου στα Windows 2000

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 232692 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια