Το αναγνωριστικό συμβάντος 4107 ή το αναγνωριστικό συμβάντος 11 καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής στα Windows Vista, στο Windows Server 2008 και σε νεότερες εκδόσεις των Windows και του Windows Server

Συμπτώματα

Σε έναν υπολογιστή με Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής καταγράφεται ένα σφάλμα που μοιάζει με το παρακάτω:
Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
Προέλευση: Microsoft-Windows-CAPI2
Ημερομηνία: Ημερομηνία και ώρα
Αναγνωριστικό συμβάντος: 4107
Κατηγορία εργασίας: Καμία
Επίπεδο: Σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα υπολογιστή
Περιγραφή:
Αποτυχημένη εξαγωγή λίστας ρίζας άλλου κατασκευαστή από το αρχείο cab αυτόματης ενημέρωσης, στη διεύθυνση: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> με σφάλμα: Ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος του, κατά την επαλήθευση με βάση το τρέχον ρολόι συστήματος ή τη χρονική σήμανση στο υπογεγραμμένο αρχείο.
ή, σε έναν υπολογιστή με Windows Vista ή Windows Server 2008, στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής καταγράφεται ένα σφάλμα που μοιάζει με το παρακάτω:
Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
Προέλευση: Microsoft-Windows-CAPI2
Ημερομηνία: Ημερομηνία και ώρα
Αναγνωριστικό συμβάντος: 11
Κατηγορία εργασίας: Καμία
Επίπεδο: Σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα υπολογιστή
Περιγραφή:
Αποτυχημένη εξαγωγή λίστας ρίζας άλλου κατασκευαστή από το αρχείο cab αυτόματης ενημέρωσης, στη διεύθυνση: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> με σφάλμα: Ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος του, κατά την επαλήθευση με βάση το τρέχον ρολόι συστήματος ή τη χρονική σήμανση στο υπογεγραμμένο αρχείο.

Αιτία

Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται διότι το πιστοποιητικό Microsoft Certificate Trust List Publisher έχει λήξει. Ένα αντίγραφο του CTL με πιστοποιητικό υπογραφής που έχει λήξει υπάρχει στον φάκελο CryptnetUrlCache.

Επίλυση

Για να επιλύσουμε το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το ζήτημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) κουμπί Έναρξη , κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs), επιλέξτε Βοηθήματα (Accessories) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε το ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Σημείωση Η εντολή certutil πρέπει να εκτελεστεί για κάθε χρήστη του σταθμού εργασίας. Κάθε χρήστης πρέπει να συνδεθεί και να ακολουθήσει τα βήματα 1 και 2 παραπάνω.
 3. Εάν το πιστοποιητικό που έχει λήξει είναι αποθηκευμένο στο cache σε ένα από τα ακόλουθα τοπικά προφίλ συστήματος, πρέπει να διαγράψετε τα περιεχόμενα ορισμένων καταλόγων χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs), επιλέξτε Βοηθήματα (Accessories) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).

   Σημείωση Πρέπει να ενεργοποιήσετε τους κρυφούς φακέλους προκειμένου να προβάλλονται οι κατάλογοι των οποίων τα περιεχόμενα πρέπει να διαγράψετε. Για να ενεργοποιήσετε κρυφούς φακέλους και αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Οργάνωση (Organize) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλων και αναζήτησης (Folder and search options).
   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
   3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders).
   4. Κάντε κλικ για να καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide extensions for known file types).
   5. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (Hide protected operating system files).
   6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) για να διαγράψετε την προειδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
  2. Διαγράψτε τα περιεχόμενα των καταλόγων που παρατίθενται εδώ. (%windir% είναι ο κατάλογος των Windows.)

   Σημείωση Θα λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι δεν έχετε άδεια πρόσβασης στον φάκελο. Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Περισσότερες πληροφορίες

Επιπλέον, το συμβάν με αναγνωριστικό 4107 μπορεί επίσης να καταγραφεί με ένα μήνυμα σφάλματος "Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα" αντί του μηνύματος "Ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος του, κατά την επαλήθευση με βάση το τρέχον ρολόι συστήματος ή τη χρονική σήμανση στο υπογεγραμμένο αρχείο".

Αυτό το μήνυμα σφάλματος "Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα" δηλώνει ότι το αντικείμενο που επέστρεψε από το δίκτυο δεν ήταν έγκυρο αρχείο cab και επομένως, τα Windows δεν μπόρεσαν να το αναλύσουν σωστά. Παρουσίες ενός τέτοιου σφάλματος μπορούν να παρουσιαστούν όταν η προσπάθεια ανάκτησης δικτύου για το αρχείο cab αποτύχει να διέλθει μέσω διακομιστή μεσολάβησης. Εάν ο διακομιστής μεσολάβησης επιστρέψει κάποια δεδομένα ή ένα μήνυμα αντί ενός τυπικού κωδικού σφάλματος HTTP, τότε τα Windows θα επιχειρήσουν την ανάλυση του μηνύματος που λαμβάνεται από τον διακομιστή μεσολάβησης, θεωρώντας ότι πρόκειται για το αρχείο cab. Αυτό θα αποτύχει και θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα”.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το σφάλμα, πρέπει να καταργήσετε τη μη έγκυρη καταχώριση στο cache, κάνοντας εκκαθάριση του cache σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Επίλυση".


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2328240 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια