Περιγραφή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS). Σημειώστε ότι αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση και, για το λόγο αυτό, ενδέχεται να μην περιέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων που έχουν σχέση με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), κάντε πάλι αναζήτηση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις και λέξεις-κλειδιά για το ερώτημα:
 • internet and connection and sharing
 • dun and modem and isp (εάν μία ή περισσότερες από αυτές τις λέξεις σχετίζονται με το θέμα ή την ερώτησή σας)
Για να είναι πιο αποτελεσματική η αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base), χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά που έχουν σχέση με το θέμα σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότερης αναζήτησης με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) με χρήση λέξεων-κλειδιών

Περισσότερες πληροφορίες

Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) παρέχει στους υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο τη δυνατότητα κοινής χρήσης μίας σύνδεσης στο Internet.

Εάν έχετε πολλούς υπολογιστές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση ICS ώστε να μπορείτε εσείς και οι άλλοι χρήστες του τοπικού σας δικτύου (LAN) να πραγματοποιείτε διάφορες εργασίες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ ένα άλλο πρόσωπο κάνει λήψη ενός αρχείου και κάποιο άλλο πραγματοποιεί αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας από έναν υπολογιστή-πελάτη, ενώ άλλοι χρήστες του τοπικού σας δικτύου δεν μπορούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα με δυνατότητες Web (όπως η λήψη ενημερωμένων εκδόσεων), καθώς και το Microsoft NetMeeting και άλλα προγράμματα διασκέψεων μέσω βίντεο.

Δυνατότητες της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) • Πολλοί χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet μέσω μίας μόνο σύνδεσης, χρησιμοποιώντας το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) και το τοπικό δίκτυο.
 • Οι συνδεδεμένες συσκευές λαμβάνουν παραμέτρους δικτύου χωρίς παρέμβαση από το χρήστη, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Directory Naming Service (DNS) και το πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) για την επίλυση ονομάτων του Internet.
 • Οποιαδήποτε συσκευή με διεύθυνση IP μπορεί να συνδεθεί, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών-πελατών που λειτουργούν με παλαιές εκδόσεις των Windows, των υπολογιστών-πελατών με λειτουργικό σύστημα άλλων κατασκευαστών, των υπολογιστών-πελατών με Microsoft Windows 98 και των υπολογιστών-πελατών με Microsoft Windows 2000, χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό.
 • Οι συνδεδεμένες συσκευές και το λογισμικό έχουν πλήρη υποστήριξη πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, μπορείτε να παίζετε παιχνίδια στο Internet χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις παραμέτρων ή μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) και το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network - VPN) για πρόσβαση στο εταιρικό σας δίκτυο.

Υποστήριξη των Windows για την Κοινόχρηστη σύνδεση (Connection Sharing)Για να συνδέσετε πολλούς υπολογιστές στο Internet μέσω μίας σύνδεσης Internet, ένας από τους υπολογιστές πρέπει να λειτουργεί με Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) ή Windows 2000 με εγκατεστημένη την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing). Οι άλλοι υπολογιστές του τοπικού σας δικτύου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet μέσω της σύνδεσης του υπολογιστή με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) είναι μια ενσωματωμένη δυνατότητα τόσο των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) όσο και των Windows 2000 και δεν είναι ένα στοιχείο που διατίθεται προς λήψη.

Στοιχεία της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) • Πρόγραμμα εκχώρησης DHCP (DHCP Allocator) - Μια απλοποιημένη υπηρεσία DHCP που αντιστοιχίζει τη διεύθυνση IP, την πύλη και το όνομα διακομιστή στο τοπικό δίκτυο.
 • Διακομιστής μεσολάβησης DNS (DNS Proxy) - Επιλύει ονόματα εκ μέρους των υπολογιστών-πελατών του τοπικού δικτύου και προωθεί ερωτήματα.
 • Network Address Translation (NAT) - Αντιστοιχίζει ένα σύνολο ιδιωτικών διευθύνσεων σε ένα σύνολο δημόσιων διευθύνσεων. Το NAT παρακολουθεί διευθύνσεις IP ιδιωτικής προέλευσης και διευθύνσεις IP δημόσιου προορισμού για ροές εξερχόμενων. Αλλάζει τις πληροφορίες της διεύθυνσης IP και επεξεργάζεται τις απαιτούμενες πληροφορίες κεφαλίδας IP δυναμικά.
 • Αυτόματη κλήση (Auto-dial) - Καλεί αυτόματα τις συνδέσεις.
 • API - Για τον έλεγχο των παραμέτρων, της κατάστασης και της κλήσης προγραμμάτων.

Ρύθμιση δικτύου με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connect Sharing)Το δίκτυο με Κοινόχρηστη σύνδεση (Connection Sharing) είναι ένας τύπος τοπικού δικτύου που βασίζεται σε έναν υπολογιστή ο οποίος ονομάζεται πύλη, μέσω του οποίου όλοι οι άλλοι υπολογιστές και οι συσκευές με δυνατότητα TCP/IP συνδέονται στο Internet.

Στο υλικό και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση ενός οικιακού δικτύου περιλαμβάνονται:
 • Ένας κύριος υπολογιστής, που ονομάζεται πύλη, ο οποίος παρέχει δυνατότητα σύνδεσης δικτύου στο Internet. Αυτός ο υπολογιστής πρέπει να έχει εγκατεστημένα τα Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) ή τα Windows 2000 με ενεργοποιημένη την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing).
 • Ένας ή περισσότεροι υπολογιστές με εγκατεστημένα τα Windows 95, τα Windows 98, τα Microsoft Windows NT 4.0, τα Windows 2000 ή άλλο λογισμικό υπολογιστή-πελάτη με δυνατότητα TCP-IP.
 • Συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.
 • Μια συσκευή με σύνδεση δικτύου για κάθε υπολογιστή.
 • Καλώδια και διανομείς, ανάλογα με τον τύπο των συσκευών σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.
 • Ένα μόντεμ (ή μια γραμμή ISDN ή ADSL) για ολόκληρο το δίκτυο.
 • Λογισμικό προγράμματος περιήγησης στο Internet και προγράμματα οδήγησης TCP/IP εγκατεστημένα σε κάθε συσκευή που κάνει κοινή χρήση της σύνδεσης.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection sharing) χρησιμοποιώντας το εργαλείο προσθαφαίρεσης προγραμμάτων (Add/Remove Programs) των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition):
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εργαλεία Internet (Internet Tools).
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να θέσετε σε λειτουργία τον "Οδηγό κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing wizard).
Για πληροφορίες σχετικά με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
234863 Περιεχόμενα του αρχείου Icsrm.txt των Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS), ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
238135 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)
Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτόματης κλήσης με χρήση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS), ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
236445 Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) δεν πραγματοποιεί αυτόματη κλήση σύνδεσης Internet
Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing), ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
230112 Τρόπος απενεργοποίησης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet
Για πληροφορίες σχετικά με την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν να ολοκληρωθεί ο "Οδηγός Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (ICS Wizard) ή σχετικά με την απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS), ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
227172 Γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν να ολοκληρωθεί ο οδηγός εγκατάστασης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS)
Για πληροφορίες σχετικά με δυσκολίες κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης ICS, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229829 Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
Για πληροφορίες σχετικά με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) και τις απαιτήσεις TCP/IP, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
230070 Το πρωτόκολλο TCP/IP πρέπει να είναι συνδεδεμένο με όλους τους προσαρμογείς που συνδέουν τον κεντρικό υπολογιστή με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) στο τοπικό δίκτυο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 234815 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια