Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με το διακομιστή από το Media Player

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε απομακρυσμένο υπολογιστή με το Windows Media Player, ενδέχεται να λάβετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Η σύνδεση με το διακομιστή δεν στάθηκε δυνατή. (Σφάλμα=C00D0006)

(Could not connect to server. (Error=C00D0006))
-ή-
Δεν υπήρξε έγκαιρη ανταπόκριση από το διακομιστή. (Σφάλμα=C00D0013)

(There was no timely response from server. (Error=C00D0013))
-ή-
Ξεπεράστηκε το όριο περιόδων λειτουργίας του διακομιστή (Σφάλμα=C00D000F)

(The server session limit was exceeded. (Error=C00D000F))

Αιτία

Το θέμα αυτό μπορεί να προκύψει, εάν ο απομακρυσμένος υπολογιστής είναι υπερβολικά απασχολημένος, για να ανταποκριθεί σωστά στην αίτησή σας για ένα αρχείο ή είναι εκτός σύνδεσης. Αυτό μπορεί επίσης να προκύψει όταν οι παράμετροι δικτύου που χρησιμοποιείτε δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά ή είστε εκτός σύνδεσης

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δοκιμάστε να αναπαράγετε το αρχείο αργότερα ή επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου είναι σωστές και ότι δεν είστε εκτός σύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Το θέμα αυτό προκύπτει συχνότερα στις πολύ δημοφιλείς τοποθεσίες ή στις τοποθεσίες με πιο αργούς διακομιστές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 235901 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια