Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η μετονομασία του φακέλου Documents and Settings

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Εάν προσπαθήσετε να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το φάκελο Documents and Settings των Windows, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους.
"Ο Documents and Settings είναι φάκελος συστήματος των Windows και είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία τους. Δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί ή να μετονομαστεί."

("Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be moved or renamed.")

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο για το φάκελο Documents and Settings κατά την εγκατάσταση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /UNATTEND μαζί με το αρχείο Winnt.exe ή Winnt32.exe και πληκτρολογήστε την ακόλουθη καταχώρηση στο αρχείο Unattend.txt, όπου z:\όνομα_φακέλου είναι η διαδρομή και το όνομα φακέλου που θέλετε:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\όνομα_φακέλου
 2. Εγκαταστήστε τα Windows. Η διαδρομή που συμπεριλάβατε στο αρχείο Unattend.txt χρησιμοποιείται αντί για τον προεπιλεγμένο φάκελο Documents and Settings.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
183245 Αλλαγές στη γραμμή εντολών του αρχείου Winnt[32].exe των Windows 2000 χωρίς παρακολούθηση

Περισσότερες πληροφορίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακάτω ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια ρύθμιση παραμέτρων που δεν υποστηρίζεται από την Microsoft. Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Η Microsoft δεν εγγυάται ότι αυτή η ρύθμιση παραμέτρων θα λειτουργήσει σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Microsoft συνιστά να μην μετονομάσετε κανέναν από τους φακέλους του συστήματος. Η μετονομασία ενός από τους φακέλους του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική αποτυχία του συστήματος ή αστάθεια του υπολογιστή. Εάν εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση, πρέπει να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος πριν να εκτελεστεί αυτή η διαδικασία.

Για να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε το φάκελο Documents and Settings, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

Για συγκεκριμένο χρήστη

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η μέθοδος δεν αλλάζει τη θέση βασικών στοιχείων των Windows. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο εάν πρέπει να μετακινήσετε μόνο τα δεδομένα συγκεκριμένου χρήστη.

Για να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο για το φάκελο Documents and Settings μετά την εγκατάσταση των Windows για συγκεκριμένο χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε τη διαδρομή προφίλ χρήστη. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να εντοπίσετε τη διαδρομή προφίλ χρήστη. Είτε μέσω των ρυθμίσεων διαδρομής χρήστη είτε μέσω του αναγνωριστικού ασφαλείας (SID) χρήστη. Η μέθοδος του αναγνωριστικού ασφαλείας (SID) είναι προτιμότερη.
  • Μέθοδος αναγνωριστικού ασφαλείας (SID) χρήστη
   • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο GETSID από το Windows Server Resource Kit για να αποκτήσετε το αναγνωριστικό ασφαλείας (SID). Χρησιμοποιήστε σύνταξη παρόμοια με το παρακάτω παράδειγμα:
    GETSID \\SERVER1 Όνομα_χρήστη \\SERVER1 Όνομα_χρήστη
   • Αφού αποκτήσετε το αναγνωριστικό ασφαλείας (SID), χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Regedit.exe ή Regedt32.exe για να επιλέξετε το αναγνωριστικό ασφαλείας χρήστη (SID) στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Ρύθμιση διαδρομής χρήστη
   • Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως ο συγκεκριμένος χρήστης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε SET στη γραμμή εντολών. Σημειώστε τη ρύθμιση για το USERPROFILE και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο της γραμμής εντολών.
   • Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
   • Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να προσθέσετε τη ρύθμιση USERPROFILE στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   • Κάντε κλικ στο κλειδί μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση (Find) του μενού Επεξεργασία (Edit).
   • Στο πλαίσιο Εύρεση (Find), πληκτρολογήστε την τιμή της ρύθμισης USERPROFILE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση επόμενου (Find Next).
 2. Αλλάξτε την τιμή του ProfileImagePath για να χρησιμοποιήσετε τη νέα διαδρομή που θέλετε στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ως χρήστης. Πληκτρολογήστε SET στη γραμμή εντολών για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή άλλαξε.

Ολόκληρος φάκελος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος αυτή αλλάζει τη θέση βασικών στοιχείων των Windows. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο εάν πρέπει να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το φάκελο Documents and Settings και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Unattend.txt για να αλλάξετε το όνομα κατά την εγκατάσταση.

Για να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο για ολόκληρο το φάκελο Documents and Settings, συμπεριλαμβανομένων των βασικών στοιχείων του συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
 2. Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο.
 3. Ανοίξτε τον τρέχοντα φάκελο Documents and Settings.
 4. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
 5. Στην περιοχή Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced settings), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show Hidden Files and Folders) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extensions for known file types) και Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (Hide protected operating system files).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κάντε κλικ και σύρετε για να αντιγράψετε όλους τους φακέλους στο νέο φάκελο, εκτός από το φάκελο των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή.
 8. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ χρηστών (User Profiles).
 9. Αντιγράψτε το τρέχον προφίλ χρήστη στο νέο φάκελο.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
 11. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση (Find) του μενού Επεξεργασία (Edit).
 12. Πληκτρολογήστε documents and settings και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση (Find).
 13. Αντικαταστήστε τα δεδομένα τιμής ή μετονομάστε την τιμή ή το κλειδί μητρώου στη νέα διαδρομή για κάθε κλειδί μητρώου και κάθε τιμή που περιέχει την αρχική διαδρομή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτήν την αλλαγή για κάθε εμφάνιση στο μητρώο, διαφορετικά ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην ξεκινήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε όλα τα κλειδιά και όλες τις τιμές μητρώου με τη νέα διαδρομή.

 14. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 15. Τώρα μπορείτε να καταργήσετε με ασφάλεια τον αρχικό φάκελο Documents and Settings.
Σημείωση Εάν κάνετε αναζήτηση στο μητρώο για "Documents and Settings," θα βρείτε μια τιμή ακολουθίας χαρακτήρων στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Αυτή η τιμή ακολουθίας χαρακτήρων είναι \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Μην αλλάζετε αυτήν την τιμή ακολουθίας χαρακτήρων. Αφού ολοκληρώσετε την αναζήτηση για "Documents and Settings," αναζητήστε και το αρχείο με σύντομο όνομα αρχείου "Docume~1." Αλλάξτε τη διαδρομή για τα αποτελέσματα αυτά.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 236621 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια