Εγκατάσταση του Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Περίληψη

Το Σύστημα ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) είναι ο εντοπισμός της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στα Windows 2000. Τα προγράμματα-πελάτες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και τα εργαλεία των προγραμμάτων-πελατών χρησιμοποιούν το DNS για να εντοπίσουν ελεγκτές τομέα για διαχείριση και σύνδεση. Πρέπει να έχετε ένα διακομιστή DNS εγκατεστημένο και ρυθμισμένο, για να λειτουργήσει σωστά η υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το συσχετισμένο λογισμικό του προγράμματος-πελάτη. Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί στην απαιτούμενη ρύθμιση παραμέτρων DNS.

Η επίλυση ονομάτων NetBIOS (διακομιστής WINS, αρχείο LMHosts ή μετάδοση NetBIOS) εξακολουθεί να απαιτείται για παλιότερες εκδόσεις των Windows για την επίλυση πόρων δικτύου σε έναν τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται ένα CD-ROM του Windows 2000 Server για την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου δεν λειτουργεί σε ορισμένα σενάρια.

Συνιστάται στους έμπειρους διαχειριστές DNS να διαβάζουν τα βήματα της ρύθμισης παραμέτρων και να τα τροποποιούν, ώστε να ταιριάζουν σε διάφορα σενάρια. Τα βήματα αυτού του άρθρου περιγράφουν μια μεμονωμένη, απλή ρύθμιση παραμέτρων και δεν αντιπροσωπεύουν τη μοναδική δυνατή ρύθμιση παραμέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτήσεις διακομιστή DNSΗ Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε ως διακομιστή DNS τον Microsoft DNS Server, όπως παρέχεται με τον Windows 2000 Server. Ωστόσο, δεν απαιτείται ο Microsoft DNS. Ο διακομιστής DNS που χρησιμοποιείτε:
 • Πρέπει να υποστηρίζει το SRV RR (RFC 2052).
 • Υποστηρίζει το πρωτόκολλο δυναμικής ενημέρωσης (RFC 2136).
Η έκδοση 8.1.2 και νεότερες του BIND (μιας δημοφιλούς υλοποίησης διακομιστή DNS) υποστηρίζει το SRV RR και τη δυναμική ενημέρωση. (Η έκδοση 8.1.1 υποστηρίζει τις δυναμικές ενημερώσεις, αλλά έχει μειονεκτήματα που διορθώθηκαν στην έκδοση 8.1.2.) Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση του BIND που δεν υποστηρίζει δυναμική ενημέρωση, πρέπει να προσθέτετε με μη αυτόματο τρόπο εγγραφές στο διακομιστή DNS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Microsoft DNS, όπως περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows NT 4.0 Server, δεν υποστηρίζει την εγγραφή SRV. Χρησιμοποιήστε το διακομιστή DNS που παρέχεται με τον Windows 2000 Server.

Ξεκίνημα με έναν αυτόνομο διακομιστή που βασίζεται σε Windows 2000Αυτός ο διακομιστής γίνεται διακομιστής DNS για το δίκτυό σας. Μπορείτε επίσης να τον προβιβάσετε στο ρόλο ελεγκτή τομέα αργότερα.

Στο πρώτο βήμα, αντιστοιχίζετε σε αυτόν το διακομιστή μια στατική ρύθμιση παραμέτρων Πρωτοκόλλου Internet (Internet Protocol - IP). Οι διακομιστές DNS δεν πρέπει να χρησιμοποιούν διευθύνσεις IP με δυναμική αντιστοίχιση, επειδή μια δυναμική αλλαγή διεύθυνσης θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια επαφής των προγραμμάτων-πελατών με το διακομιστή DNS.

Ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Settings και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Control Panel.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network and Dial-up Connections.
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Local Area Connection και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Protocol (TCP/IP) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Properties.
 5. Αντιστοιχίστε σε αυτόν το διακομιστή μια στατική διεύθυνση ΙΡ, μάσκα υποδικτύου και διεύθυνση πύλης.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Advanced.
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα DNS.
 8. Επιλέξτε το στοιχείο Append primary and connection specific DNS suffixes
  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Append parent suffixes of the primary DNS suffix
  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Register this connection's addresses in DNS

  Εάν αυτός ο διακομιστής DNS που βασίζεται σε Windows 2000 βρίσκεται σε intranet, πρέπει να οδηγεί μόνο στη δική του διεύθυνση IP για DNS. Μην πληκτρολογείτε εδώ διευθύνσεις IP για άλλους διακομιστές DNS. Εάν αυτός ο διακομιστής χρειάζεται να επιλύσει ονόματα στο Internet, πρέπει να έχει μια προώθηση με ρυθμισμένες παραμέτρους.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε τη σελίδα ιδιοτήτων Advanced TCP/IP Settings.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να αποδεχθείτε τις αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε τη σελίδα ιδιοτήτων Local Area Connections.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν λάβετε προειδοποίηση από την υπηρεσία DNS Caching Resolver, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε την προειδοποίηση. Η επίλυση στη μνήμη cache προσπαθεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή DNS, αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή.
 12. Συνεχίστε με το επόμενο βήμα, για να εγκαταστήσετε τον Microsoft DNS Server.

Εγκατάσταση του Microsoft DNS Server

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Settings και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Control Panel.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Add/Remove Programs.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Add and Remove Windows Components.
 4. Ξεκινά ο οδηγός Windows Components Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Networking Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Details.
 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Domain Name System (DNS) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του διακομιστή. Ο διακομιστής DNS και τα αρχεία εργαλείων αντιγράφονται στον υπολογιστή σας.
 8. Συνεχίστε με το επόμενο βήμα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή DNS.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του διακομιστή DNS χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα DNS Manager

Αυτά τα βήματα σας καθοδηγούν στη ρύθμιση παραμέτρων του DNS, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα DNS Manager στην κονσόλα διαχείρισης Microsoft Management Console (MMC).
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Administrative Tools και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DNS Manager. Βλέπετε δύο ζώνες κάτω από το όνομα του υπολογιστή σας: Forward Lookup Zone και Reverse Lookup Zone .
 2. Ξεκινά ο οδηγός DNS Server Configuration Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Forward Lookup Zone και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 4. Επιλέξτε το διακομιστή DNS ως ριζικό διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Επιλέξτε να προσθέσετε μια ζώνη προοδευτικής έρευνας (forward lookup). Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Η νέα ζώνη προοδευτικής έρευνας πρέπει να είναι κύρια ζώνη, ώστε να μπορεί να δέχεται δυναμικές ενημερώσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Primary και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Η νέα ζώνη περιέχει τα αρχεία εντοπισμού για αυτόν τον τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Το όνομα της ζώνης πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα του τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή να είναι ένα λογικό κοντέινερ DNS για αυτό το όνομα.

  Για παράδειγμα, εάν ο τομέας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ονομάζεται "support.microsoft.com", έγκυρα ονόματα ζωνών είναι τα "support.microsoft.com", "microsoft.com" ή "com". Πληκτρολογήστε το όνομα της ζώνης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ονομάσετε τη ζώνη "com", θα θεωρήσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι για τον τομέα "com" και δεν θα προωθήσουμε ποτέ αιτήσεις στις οποίες δεν μπορούμε να απαντήσουμε προς τους πραγματικούς διακομιστές τομέα "com". Το ίδιο θα ίσχυε εάν την ονομάζατε "microsoft.com". Δεν θα χρησιμοποιούσατε ποτέ την προώθησή σας για να επιλύσετε αιτήσεις από τους πραγματικούς διακομιστές "microsoft.com".
 8. Αποδεχθείτε το προεπιλεγμένο όνομα για το νέο αρχείο ζώνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Επιλέξτε να μην προσθέσετε τώρα μια ζώνη επαναληπτικής έρευνας (reverse lookup). Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έμπειροι διαχειριστές DNS ενδεχομένως να θέλουν να δημιουργήσουν μια ζώνη επαναληπτικής έρευνας και συνιστάται να εξερευνήσουν αυτό το τμήμα του οδηγού.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish, για να ολοκληρώσετε τον οδηγό Server Configuration Wizard.
 11. Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού Server Configuration Wizard, ξεκινά το πρόγραμμα DNS Manager. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα, για να ενεργοποιήσετε τη δυναμική ενημέρωση στη ζώνη που μόλις προσθέσατε.

Ενεργοποίηση δυναμικής ενημέρωσης στη ζώνη προοδευτικής έρευνας Forward Lookup Zone

 1. Στη διαχείριση DNS Manager, αναπτύξτε το αντικείμενο DNS Server. Αναπτύξτε το φάκελο Forward Lookup Zones.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη ζώνη που δημιουργήσατε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Στην καρτέλα General, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Allow Dynamic Update για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να αποδεχθείτε την αλλαγή.
 4. Η ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή DNS έχει ολοκληρωθεί. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα, εάν θέλετε να προβιβάσετε αυτόν το διακομιστή DNS ώστε να γίνει ο πρώτος ελεγκτής τομέα της εταιρείας. Αυτή είναι η συνιστώμενη διαδρομή.
 5. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό υπολογιστή ως τον κύριο ελεγκτή τομέα σας, οι οδηγίες ρύθμισης παραμέτρων στην ενότητα DNS Setup for Replica and Child Domain Controllers εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα μετά την εγκατάσταση των Windows 2000.

Προβιβασμός αυτού του διακομιστή σε ελεγκτή τομέα (Προαιρετική--Συνιστώμενη)

Προβιβάστε αυτόν το διακομιστή στο ρόλο ελεγκτή τομέα, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Dcpromo.exe.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προώθηση και την υποβίβαση ελεγκτών τομέα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

238369 Τρόπος προβιβασμού και υποβιβασμού ελεγκτών τομέα στα Windows 2000
Μετά τον προβιβασμό του διακομιστή στο ρόλο ελεγκτή τομέα, ο διακομιστής DNS μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα Active Directory Storage Integration (αυτή είναι η συνιστώμενη διαδρομή). Προχωρήστε στο επόμενο βήμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Active Directory Storage Integration για το DNS.

Ενεργοποίηση της ενοποίησης DNS στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory (Προαιρετική--Συνιστώμενη)

Η ενοποίηση DNS στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory χρησιμοποιεί τον κατάλογο για την αποθήκευση και αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων της ζώνης DNS. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την ενοποίηση DNS στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, το DNS εκτελεί έναν ή περισσότερους ελεγκτές τομέα και δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε μια ξεχωριστή τοπολογία αναπαραγωγής DNS.
 1. Στη διαχείριση DNS Manager, αναπτύξτε το αντικείμενο DNS Server.
 2. Αναπτύξτε το φάκελο Forward Lookup Zones.
 3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη ζώνη που δημιουργήσατε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 4. Στην καρτέλα General, η τιμή Zone Type ορίζεται σε Primary. Κάντε κλικ στο κουμπί Change, για να αλλάξετε τον τύπο ζώνης.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Change Zone Type, κάντε κλικ στο στοιχείο DNS Integrated Primary και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Ο διακομιστής DNS εγγράφει τη βάση δεδομένων ζώνης στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 7. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη ζώνη που ονομάζεται "." και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 8. Στην καρτέλα General, η τιμή Zone Type ορίζεται σε Primary. Κάντε κλικ στο κουμπί Change, για να αλλάξετε τον τύπο ζώνης.
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Change Zone Type, κάντε κλικ στο στοιχείο DNS Integrated Primary και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 237675 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια