Τρόπος χρήσης ενός αρχείου καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office 2000 για την αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office 2003, ανατρέξτε στο άρθρο
826511 .
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office XP, ανατρέξτε στο άρθρο
296603 .

Περίληψη

Περιστασιακά, προκύπτει ένα σφάλμα με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office και ενδέχεται να εμφανιστεί ή να μην εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους. Και στις δύο περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης, για να προσδιορίσετε το ζήτημα που προκύπτει.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται μερικές τεχνικές για την ερμηνεία των πληροφοριών που περιέχονται σε αρχεία καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Τα θέματα παρουσιάζονται στη σειρά με την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάθε τεχνική. Σε αυτό το άρθρο δεν καλύπτονται όλες οι καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, αλλά περιγράφονται αρκετά παραδείγματα, στα οποία το ζήτημα του προγράμματος Εγκατάστασης επιλύεται με την ερμηνεία ενός αρχείου καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου καταγραφής

Από προεπιλογή, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office δημιουργεί δύο αρχεία καταγραφής κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ένα για το αρχείο Setup.exe και ένα για τον Windows Installer (Msiexec.exe). Τα αρχεία καταγραφής δημιουργούνται στο φάκελο \Temp και έχουν ονόματα παρόμοια με τα ακόλουθα:

Αρχείο καταγραφής για Όνομα αρχείου καταγραφής
----------------------------------------------------------------------

Setup.exe Office 2000 <έκδοση> Setup(####).txt
Windows Installer Office 2000 <έκδοση> Setup(####)_MsiExec.txt
όπου <έκδοση> είναι η έκδοση του Office που εγκαθιστάτε. Για παράδειγμα, αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι:
Office 2000 Premium Setup(0002).txt
Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt
Οι χαρακτήρες #### στα ονόματα των αρχείων καταγραφής είναι αριθμοί που αρχίζουν με 0002. Αυξάνονται κατά 2, αν πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) πολλές φορές. Συνεπώς, το αρχείο καταγραφής με τον μεγαλύτερο αριθμό είναι το αρχείο καταγραφής που δημιουργήθηκε την τελευταία φορά που εκτελέσατε το πρόγραμμα Εγκατάστασης.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πολύ λεπτομερές αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο λεπτομερούς καταγραφής v για το διακόπτη /L. Ωστόσο, αν δημιουργήσετε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής, το προεπιλεγμένο αρχείο καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) μετατρέπεται σε συνοπτική έκδοση και δεν δημιουργείται το προεπιλεγμένο αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
230861 OFF2000: Τρόπος προσαρμογής των επιλογών καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office

Τρόπος ερμηνείας των αρχείων καταγραφής

Ανάλογα με το ζήτημα που αντιμετωπίζετε, μπορεί να χρειαστεί να προβάλετε το αρχείο καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), το αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer ή ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής.

Αρχεία καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup)

Το αρχείο καταγραφής για το Setup.exe είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αριθμός των εργασιών που εκτελούνται από το Setup.exe περιορίζεται σε ενέργειες όπως:
 • Ανάγνωση του αρχείου Setup.ini.
 • Ανάλυση της γραμμής εντολών για ιδιότητες και διακόπτες που πρέπει να διαβιβαστούν στον Windows Installer.
 • Επαλήθευση της χρήσης του σωστού λειτουργικού συστήματος και του κατάλληλου Service Pack.
 • Έλεγχος της έκδοσης του αρχείου Msi.dll.
 • Εκκίνηση του Instmsi(w).exe για την εγκατάσταση του Windows Installer (αν απαιτείται).
 • Έλεγχος της έκδοσης του Internet Explorer.
 • Έλεγχος της έκδοσης των γραμματοσειρών Tahoma και TahomaBD.
Μια εργασία του Setup.exe είναι η εγκατάσταση του Windows Installer. Αν αυτή η διαδικασία αποτύχει, το Setup.exe δεν είναι δυνατό να μεταβιβάσει τον έλεγχο στο Msiexec.exe, το κύριο εκτελέσιμο αρχείο του Windows Installer. Ακολουθούν μερικά από τα μηνύματα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εγκατάσταση, αν προκύψει κάποιο σφάλμα με την εγκατάσταση του Windows Installer:
Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται ο Windows Installer. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση του Windows Installer.

(Installing this product requires the Windows Installer. An error occurred when installing or upgrading the Windows Installer.)
-ή-
Ενημερώθηκε ο Windows Installer στο σύστημά σας. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί αυτή η ενημέρωση. Μετά την επανεκκίνηση του συστήματος, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης για να συνεχιστεί η εγκατάσταση του Microsoft Office 2000.

(The Windows Installer on your system was updated. You need to reboot to complete this update. After your system restarts, re-run setup to continue Microsoft Office 2000 setup.)
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσετε πρώτα το αρχείο καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από αυτά τα μηνύματα λάθους, το αρχείο καταγραφής ενδέχεται αντίστοιχα να περιέχει κείμενο όμοιο με αυτό που ακολουθεί:
Package to install:
E:\data1.msi
Loading MSI Library....
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
.. failed, error = 1157
Pre-released IE 5 is not installed
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n exit status = 1620
Αυτή η κλήση στο Instmsi.exe απέτυχε, επειδή η γραμμή που ακολουθεί την επιτυχημένη εκτέλεση του Instmsi.exe πρέπει να είναι
Loading MSI Library....
-ή-
Trying to get version of G:\OFFICE2000\CD1_ADMIN_IMAGE\msi\instmsi.exe
.. failed, error = 3
Αυτή η ενέργεια απέτυχε για λάβει την έκδοση του Instmsi.exe σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο, το αρχείο Instmsi.exe μπορεί να είναι κατεστραμμένο στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή μπορεί να υπάρχει μια διένεξη λογισμικού με το πρόγραμμα Εγκατάστασης.

Για να δείτε μια λίστα με τις τυπικές ενέργειες του Windows Installer και τις περιγραφές τους, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Αν δεν έχετε το αρχείο Msi.dll στον υπολογιστή σας κατά την εκτέλεση του Setup.exe, θα βλέπετε πάντα τη γραμμή error = 1157 στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να το παραβλέψετε, γιατί το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) είναι η εκτέλεση του Instmsi.exe, το οποίο εγκαθιστά το Msi.dll καθώς και άλλα αρχεία του Windows Installer.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229819 OFF2000: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση του Windows Installer

237741 OFF2000: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ζητά επανειλημμένα επανεκκίνηση μετά την ενημέρωση του Windows Installer

Εάν υποπτεύεστε ότι προκύπτουν ζητήματα με τις ιδιότητες της γραμμής εντολών και τους διακόπτες που χρησιμοποιείτε, αυτά τα στοιχεία αναγράφονται επίσης στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την ακόλουθη γραμμή εντολών για την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης:
f:\Setup.exe companyname="my company" /qb
στο αρχείο καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) περιλαμβάνεται το ακόλουθο κείμενο:
Launch Setup
7/27/99
7:37:11 AM
companyname="my company" /qb
Adding property...companyname="my company"

Recognized command line switch: qb
-και-
C:\WINDOWS\SYSTEM\msiexec.exe /qb /I F:\data1.msi /Lpiwae
"C:\WINDOWS\TEMP\Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt"
companyname="my company"
Launching MsiExec....
Successfully launched MsiExec....
Σημείωση Ουσιαστικά, το Setup.exe δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους διακόπτες και τις ιδιότητες της γραμμής εντολών. Απλώς τους μεταβιβάζει στο Msiexec.exe (τον Windows Installer).

Αν δεν βλέπετε ζητήματα ή σφάλματα στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) και το αρχείο καταγραφής τελειώνει με τη γραμμή:
Successfully launched MsiExec....
πρέπει να ρίξετε μια ματιά στο αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer.

Αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer

Το αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer είναι πολύ μεγαλύτερο από το αρχείο καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) και στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι αναγνώσιμο. Ωστόσο, οι ακόλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να απομονώσετε τη δυσκολία.
 • Εάν παρουσιαστεί ένα μήνυμα λάθους στη διάρκεια της Εγκατάστασης (Setup), εντοπίστε τον αριθμό σφάλματος στο αρχείο καταγραφής. Για παράδειγμα, αν παρουσιαστεί η γραμμή "Εσωτερικό σφάλμα 2343" (Internal Error 2343) στη διάρκεια της Εγκατάστασης, αναζητήστε τον αριθμό 2343 στο αρχείο καταγραφής. Ενδέχεται να βρείτε κείμενο που να μοιάζει με το παρακάτω:
  Action start 0:18:28: SetNotesDir.
  MSI (c) (AF:BF): Note: 1: 2343
  Internal Error 2343: Please contact product support for assistance.
  MSI (c) (AF:BF): Product: Microsoft Office 2000 Premium -- Internal Error
  2343: Please contact product support for assistance.


  Action ended 0:18:31: SetNotesDir. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: INSTALL. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: ExecuteAction. Return value 3.
  MSI (c) (AF:BF): Doing action: FatalError
  Action start 0:18:31: FatalError.
  Action 0:18:31: FatalError. Dialog created
  Action ended 0:18:32: FatalError. Return value 2.
  Action ended 0:18:32: INSTALL. Return value 3.
  Το βασικό κείμενο σε αυτές τις καταχωρήσεις καταγραφής είναι το SetNotesDir, το οποίο επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  228668 OFF2000: Εσωτερικό λάθος 2343 κατά την εγκατάσταση

  Το ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι απεγκαταστήσατε τα Lotus Notes, τα οποία άφησαν κάποιες καταχωρήσεις μητρώου που δεν μπορεί να επιλύσει ο Installer.

  Σημείωση Μπορεί να εντοπίσετε έναν αριθμό σφάλματος που δεν αντιστοιχεί σε κάποιο γνωστό ζήτημα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
 • Εάν η Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) δεν περιέχει κάποιο άρθρο που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μήνυμα λάθους που αντιμετωπίζετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διαγνώσετε το ζήτημα:
  1. Αναζητήστε τον αριθμό σφάλματος στο αρχείο καταγραφής.
  2. Διαβάστε κάθε γραμμή πριν από τη γραμμή με τον αριθμό σφάλματος. Συνήθως συναντάτε μια γραμμή που απέτυχε, με τελικό αποτέλεσμα ένα σφάλμα του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

   Για παράδειγμα, έγινε αναζήτηση για τον αριθμό 2735 σε ένα αρχείο καταγραφής. Το ακόλουθο κείμενο εντοπίστηκε στη γραμμή (ή επάνω από αυτή) με το σφάλμα 2735:
   Action start 19:07:09: AddLocalAlwaysInstalled.
   =====================================================
   Exception code: C0000006 IN_PAGE_ERROR
   Module: C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
   Function: 0x3f0a2a0c
   =====================================================


   Registers:
   EAX:00000046 EBX:8159728C ECX:100023C0 EDX:00000046 ESI:00E41FB8
   EDI:BFF7EEED
   CS:EIP:0137:3F0A2A0C SS:ESP:013F:0116FF64 EBP:0116FFC8
   DS:013F ES:013F FS:0E37 GS:0000
   Flags:00000246


   Call stack:
   Address Frame
   3F0A2A0C 0116FF60 0x3f0a2a0c
   -- 0x00000046 0x10013618 0x00000003 0x3F023355


   Internal Error 2735: Please contact product support for assistance.
   Κοιτάζοντας αυτό το κείμενο, μπορείτε να δείτε ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) απέτυχε κατά την κλήση προς το AddLocalAlwaysInstalled. Πρόκειται για μια σχετικά γενική κλήση, αλλά η επόμενη γραμμή που αφορά το αρχείο Msi.dll είναι αυτή με τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτό είναι ένα βασικό αρχείο του Windows Installer και ίσως να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει νέα εγκατάσταση του Windows Installer.

   Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι υπάρχει μια διένεξη λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το λογισμικό εντοπισμού ιών που εκτελείται και όλες τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε και που ενδέχεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στα δύο ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης ζητημάτων κατά την Εγκατάσταση (Setup):
   218873 Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office 2000 που αφορούν το Kernel32.dll στα Windows 95

   218853 OFF2000: Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office που αφορούν το Kernel32.dll στα Windows 98

 • Όλα τα αρχεία καταγραφής περιέχουν ένα ή περισσότερα σφάλματα που συνήθως μπορούν να παραβλεφθούν. Τα ακόλουθα σφάλματα ενδέχεται να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε αρχείο καταγραφής και συνήθως δεν υποδηλώνουν κάποιο ζήτημα με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup):
  Internal Error 2898: Please contact product support for assistance.

  Internal Error 2826: Please contact product support for assistance.

  Internal Error 2726: Please contact product support for assistance.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  230879 OFF2000: Το αρχείο καταγραφής των μηνυμάτων λάθους περιέχει πάντα το μήνυμα "Internal Error 2898: Please Contact Product Support for Assistance"


 • Μερικές φορές, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αποτυγχάνει, αλλά δεν εμφανίζεται αριθμός σφάλματος. Αντιθέτως, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους Εγκατάστασης που είναι παρόμοιο με το εξής:
  Το πρόγραμμα Εγκατάστασης τερματίστηκε πρόωρα εξαιτίας ενός σφάλματος.

  (Installation ended prematurely because of an error.)
  Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να κάνετε πιο λεπτομερή αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής:
  • Πρώτα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβολοσειρά Note. Σε μια περίπτωση που το πρόγραμμα Εγκατάστασης προκάλεσε το μήνυμα "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης τερματίστηκε πρόωρα εξαιτίας ενός σφάλματος" (Installation ended prematurely because of an error), είχε εντοπιστεί το ακόλουθο κείμενο σε μια αναζήτηση για τη συμβολοσειρά Note:
   MSI (s) (AF:C0): Note: 1: 2318 2: H:\data1.msi
   MSI (s) (AF:C0): MainEngineThread is returning 1603
   MSI (c) (BB:93): Back from server. Return value: 1603
   Action ended 19:53:03: ExecuteAction. Return value 3.
   MSI (c) (BB:93): Doing action: FatalError
   Action start 19:53:03: FatalError.
   Η συμβολοσειρά Note εμφανίζεται πραγματικά πολλές φορές στο αρχείο καταγραφής. Ωστόσο, η τρίτη γραμμή κάτω από τη συμβολοσειρά "Σημείωση" (Note) στο συγκεκριμένο αρχείο περιέχει το κείμενο "Επιστρέφεται τιμή 3" (Return value 3). Αν δείτε οποιαδήποτε γραμμή στο αρχείο καταγραφής, στην οποία η συμβολοσειρά "Επιστρέφεται τιμή" (Return value) είναι διαφορετική από το 1, θα πρέπει να εστιάσετε στις δραστηριότητες του προγράμματος Εγκατάστασης σε αυτήν την περιοχή του αρχείου καταγραφής.

   Κάτι άλλο που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής που περιέχουν το κείμενο Note είναι ότι ο τετραψήφιος αριθμός που ακολουθεί το κείμενο Note μπορεί να αντιστοιχιστεί στα σφάλματα του Windows Installer που περιέχονται στα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) που αναφέρονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   230895 OFF2000: Εμφανίζεται το μήνυμα "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης τερματίστηκε πρόωρα εξαιτίας ενός σφάλματος" (Installation ended prematurely because of an error), κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)

  • Μια άλλη συμβολοσειρά που πρέπει να αναζητήσετε στο αρχείο καταγραφής είναι η συμβολοσειρά FatalError. Στο προηγούμενο παράδειγμα αρχείου καταγραφής (Σημείωση 2318), μια γραμμή περιέχει το κείμενο FatalError μετά τη γραμμή με το κείμενο Return Value 3. Αυτή είναι σαφώς η περιοχή όπου θα πρέπει να εστιαστεί η αντιμετώπιση προβλημάτων για αυτό το συγκεκριμένο σφάλμα Εγκατάστασης.

   Ωστόσο, μερικές φορές μια γραμμή με το κείμενο Return Value 3 δεν ακολουθείται από το κείμενο FatalError. Στο ακόλουθο κείμενο που προέρχεται από ένα αρχείο καταγραφής, το κείμενο FatalError προηγείται του κειμένου Return Value 3:
   Action start 9:26:59: CARunCostIE5.
   Action ended 9:26:59: CARunCostIE5. Return value 3.
   Action start 9:26:59: FatalError.
   Action 9:26:59: FatalError. Dialog created
   Action ended 9:28:41: FatalError. Return value 2.
   Action ended 9:28:41: INSTALL. Return value 3.
   Σε αυτήν την περίπτωση, η αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής για το κείμενο FatalError σας δείχνει ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office παρουσιάζει ένα ζήτημα με μια προσαρμοσμένη ενέργεια (CARunCostIE5), η οποία προσδιορίζει το χώρο στο δίσκο που απαιτείται από τον Internet Explorer 5. Συνεπώς, η αντιμετώπιση προβλημάτων πρέπει να εστιάζεται σε θέματα όπως αυτά που ακολουθούν:
   • Είναι εγκατεστημένος ο Internet Explorer 5; Αν ναι, τα ζητήματα επιλύονται με μια λειτουργία επιδιόρθωσης;
   • Η εγκατάσταση του Office γίνεται από μονάδα δίσκου δικτύου; Αν ναι, υπάρχουν κενά στη διαδρομή του φακέλου \IE5 στη ρίζα του κοινόχρηστου στοιχείου του Office; Υπάρχει ο φάκελος \IE5 στη ρίζα του κοινόχρηστου στοιχείου του Office; Έχει μετονομαστεί ο φάκελος \IE5; Αν ναι, μετονομάστε τον ξανά σε IE5.
   • Χρησιμοποιείτε μετασχηματισμό με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του Internet Explorer 5; Αν ναι, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) λειτουργεί χωρίς το μετασχηματισμό;
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   238319 OFF2000: Εμφανίζεται το μήνυμα "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης τερματίστηκε πρόωρα εξαιτίας ενός σφάλματος" (Installation Ended Prematurely Because of an Error), όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το φάκελο IE5

 • Μερικές φορές, όταν εξετάζετε ένα αρχείο καταγραφής, δεν βρίσκετε τις γραμμές Note, FatalError ή έναν αριθμό σφάλματος. Αντί για αυτό, ενδέχεται να δείτε κείμενο που μοιάζει με το παρακάτω:
  1: 2203 2: C:\\Desktop.mst 3: -2147024843 
  Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
  C:\\Desktop.mst
  Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) παρουσιάζει κάποιο ζήτημα στην εφαρμογή ενός μετασχηματισμού, επειδή χρησιμοποιεί τη διαδρομή του μετασχηματισμού C:\\Desktop.mst. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  228639 OFF2000: Εμφανίζεται το μήνυμα "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εφαρμογή μετασχηματισμών" (Error Applying Transforms) κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) από μια υπερ-σύνδεση

Λεπτομερή αρχεία καταγραφής

Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται στην ενότητα "Αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer" μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα λεπτομερή αρχεία καταγραφής. Ωστόσο, η λεπτομερής καταγραφή αυξάνει το χρόνο της Εγκατάστασης, συνεπώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε μόνο αν υπάρχουν σφάλματα Εγκατάστασης, των οποίων δεν είναι δυνατή η διάγνωση με ένα προεπιλεγμένο αρχείο καταγραφής.
 • Δημιουργία λεπτομερούς αρχείου καταγραφής

  Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πολύ λεπτομερές αρχείο καταγραφής για τον Windows Installer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο λεπτομερούς καταγραφής v για το διακόπτη /L. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office:
  διαδρομή\setup.exe /L*v C:\Verboselog.txt
  Η παραπάνω γραμμή εντολών δημιουργεί το λεπτομερές αρχείο καταγραφής Verboselog.txt στη ρίζα της μονάδας δίσκου C:. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε οποιαδήποτε διαδρομή και όνομα αρχείου για αυτό το αρχείο καταγραφής.
 • Διάγνωση όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) παύει να ανταποκρίνεται

  Ορισμένες φορές, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") και δεν λαμβάνετε κανένα μήνυμα λάθους. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση είναι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και στη συνέχεια να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης του Office με ενεργοποιημένη τη λεπτομερή καταγραφή (με μια πρόσθετη επιλογή). Για να γίνει αυτό, ξεκινήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης του Office εκτελώντας τις εξής ενέργειες:
  1. Στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την εξής γραμμή εντολών και κάντε κλικ στο κουμπί
   OK:
   διαδρομή\Setup.exe /L*v! C:\Verboselog.txt
   Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, διαδρομή είναι η πλήρης διαδρομή της θέσης προέλευσης του Office.
  Κανονικά, 19 γραμμές πληροφοριών καταγραφής αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη, πριν από την εγγραφή τους στο λεπτομερές αρχείο καταγραφής (σε αυτήν την περίπτωση, στο αρχείο C:\Verboselog.txt). Αν δεν χρησιμοποιήσετε την επιλογή ! για το διακόπτη καταγραφής /L (logging), ενδέχεται να χάσετε μερικές ή όλες τις προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες, αν σταματήσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης. Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή !, δεν θα χάσετε περισσότερες από μία γραμμές, επειδή η επιλογή ! αναγκάζει το πρόγραμμα Εγκατάστασης να κάνει εγγραφή των πληροφοριών καταγραφής στο αρχείο καταγραφής μια γραμμή κάθε φορά (δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών).

  Αφού δημιουργήσετε το λεπτομερές αρχείο καταγραφής, μετακινηθείτε στο τέλος και κοιτάξτε την τελευταία ή τις δύο τελευταίες γραμμές. Αυτές οι γραμμές δηλώνουν τις ενέργειες που προσπαθούσε να εκτελέσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης όταν διακόπηκε. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε κείμενο που να μοιάζει με το παρακάτω:
  Action start 11:14:57: CaMMCQueryAction.
  MSI (c) (51:65): Creating MSIHANDLE (143) of type 790542 for thread -91547
  Αυτό δηλώνει κάποιο ζήτημα στην προσαρμοσμένη ενέργεια για το MMCQueryAction, το οποίο ελέγχει τα αρχεία .mmc. Επειδή το ClipArt εγκαθιστά αρχεία .mmc, θα πρέπει να ελέγξετε τυχόν εγκατεστημένα προγράμματα που εγκαθιστούν το ClipArt, πριν να συνεχίσετε με το πρόγραμμα Εγκατάστασης του Office.

  Σε άλλη περίπτωση, μπορεί να δείτε κείμενο που να μοιάζει με το παρακάτω στο αρχείο καταγραφής σας:
  MSI (c) (07:A5): Doing action: OPCRemove
  Action start 15:21:07: OPCRemove.
  MSI (c) (07:A5): Creating MSIHANDLE (36) of type 790542 for thread 165
  Αυτό υποδηλώνει ζήτημα με μια λειτουργία του "Οδηγού Κατάργησης" (Removal Wizard) του Office. Μπορεί να συμβεί όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης του Office 2000 αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία στην κατάργηση της προηγούμενης έκδοσης του Microsoft Office. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση του Office και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης του Office 2000.Σημείωση Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office χρησιμοποιεί τα ακόλουθα προθέματα για προσαρμοσμένες ενέργειες. Αν το αρχείο καταγραφής υποδείξει κάποιο σφάλμα σε μια προσαρμοσμένη ενέργεια, αυτά τα προθέματα αποτελούν μια καλή ένδειξη για το σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • OLCA - Προσαρμοσμένη ενέργεια του Outlook
  • OPC - Οδηγός κατάργησης (Removal Wizard) του Office
  • CAG, CaMMC - Συσχετισμός με ClipArt
  • IE - Internet Explorer
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 237957 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Ιουλ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια