Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν δεν γίνει σωστός τερματισμός της λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), ενδέχεται να πάψουν να ανταποκρίνονται (να "κολλήσουν") για μερικά λεπτά, εμφανίζοντας το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη σας:

Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας (Please wait while your computer shuts down)

ή ενδέχεται να εμφανίζουν μόνο μια κενή οθόνη και ένα δρομέα που αναβοσβήνει.

Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement)Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει τη Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement), με την οποία αντιμετωπίζονται θέματα τερματισμού λειτουργίας σε υπολογιστές με συγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού και λογισμικού, οι οποίοι λειτουργούν με Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition). Σε αυτά τα θέματα περιλαμβάνεται η επανεκκίνηση υπολογιστών κατά τον τερματισμό της λειτουργίας τους και η εμπλοκή της λειτουργίας των υπολογιστών κατά τον τερματισμό.

Η Microsoft συνιστά να ακολουθήσετε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εάν, αφού ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, ο υπολογιστής εξακολουθεί να παρουσιάζει σφάλματα τερματισμού λειτουργίας, η Microsoft προτείνει να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμπληρωματική έκδοση των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
239887 Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εφαρμογή της Συμπληρωματικής έκδοσης των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement), η οποία αντιμετωπίζει θέματα τερματισμού λειτουργίας, η επιλογή "Απενεργοποίηση γρήγορου τερματισμού λειτουργίας" (Disable Fast Shutdown) δεν παρατίθεται πλέον στην καρτέλα "Για προχωρημένους" (Advanced) του Msconfig.

Λειτουργίες που εκτελούνται κατά τον τερματισμόΤα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) προσπαθούν να εκτελέσουν πολλές λειτουργίες κατά τον τερματισμό, όπως:

 • Ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών εγγραφής στο δίσκο.
 • Εκκαθάριση της μνήμης cache του δίσκου.
 • Εκτέλεση του κώδικα κλεισίματος παραθύρου όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή.
 • Μετάβαση όλων των προγραμμάτων οδήγησης από προστατευμένη λειτουργία σε πραγματική κατάσταση λειτουργίας.


Συνηθισμένα αίτια σφαλμάτων τερματισμού λειτουργίαςΤα σφάλματα τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) είναι δυνατό να προκληθούν από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αίτια:
 • Δεν έχει εκχωρηθεί IRQ πραγματικής κατάστασης λειτουργίας σε μια κάρτα βίντεο.
 • Ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα TSR ενδέχεται να μην κλείνει σωστά.
 • Έγινε φόρτωση προγράμματος οδήγησης συσκευής που είναι μη συμβατό, κατεστραμμένο ή βρίσκεται σε διένεξη.
 • Υπάρχει ένα κατεστραμμένο αρχείο ήχου για την Έξοδο από τα Windows (Exit Windows).
 • Οι ρυθμίσεις υλικού δεν είναι σωστές ή το υλικό είναι κατεστραμμένο.
 • Υπάρχει μη συμβατή ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος BIOS (Basic Input/Output System).
 • Ρύθμιση Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Advanced Power Management) ή Διασύνδεσης Σύνθετων Ρυθμίσεων και Ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Το κλειδί μητρώου του γρήγορου τερματισμού λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) περιλαμβάνουν τις νεότερες ενημερώσεις για τη Διασύνδεση Σύνθετων Ρυθμίσεων και Ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface) (ACPI), την Άμεση Έναρξη (OnNow) και την Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (Advanced Power Management) (APM). Επιπλέον, ο κώδικας γρήγορου τερματισμού που υλοποιήθηκε με την αρχική κυκλοφορία των Windows 98 έχει καταργηθεί, προκειμένου να υποστηρίζονται αυτές οι νέες δυνατότητες.

Παρόλο που τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) περιλαμβάνουν πολλά νέα προγράμματα οδήγησης, δεν υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους άλλους κατασκευαστές να ενημερώσουν τα δικά τους προγράμματα οδήγησης υλικού. Ορισμένοι υπάρχοντες υπολογιστές ή συσκευές ενδέχεται να απαιτούν ένα ενημερωμένο BIOS ή πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, για την πλήρη υποστήριξη των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).


Επισκόπηση Ε&Α πριν να ξεκινήσετεΓια να ελαττώσετε το χρόνο που απαιτείται για τον προσδιορισμό της αιτίας που προκάλεσε το θέμα, εξετάστε πρώτα τα εξής:


 1. Ε. Έγινε κάποια αλλαγή στον υπολογιστή από την τελευταία φορά που λειτούργησε σωστά κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του;

  Α. Εάν έγινε κάποια αλλαγή, αυτή είναι μάλλον η αιτία που προκάλεσε το θέμα. Βεβαιωθείτε ότι, εάν εγκαταστήσατε κάποιο στοιχείο, αυτό είναι συμβατό με το υλικό και το λογισμικό που υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας. Εάν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, προσπαθήστε να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα "Έλεγχος των προγραμμάτων που εκτελούνται" αυτού του άρθρου.
 2. Ε. Αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και κατόπιν τερματίσετε τη λειτουργία του, ο τερματισμός λειτουργίας εκτελείται σωστά;

  Α. Εάν ναι, τότε προσπαθήστε να εκτελέσετε τα βήματα που αναφέρονται στις ενότητες "Έλεγχος των προγραμμάτων που εκτελούνται" και "Έλεγχος υλικού" αυτού του άρθρου. Το θέμα οφείλεται μάλλον σε ένα πρόγραμμα TSR ή σε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Εάν ο τερματισμός λειτουργίας δεν εκτελείται σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα "Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement)" αυτού του άρθρου.
 3. E. Ο διαθέσιμος χώρος στον υπολογιστή σας επαρκεί για να κάνετε εγκατάσταση σε νέο φάκελο;

  Α. Αυτή ενδέχεται να είναι η ταχύτερη μέθοδος, για να διαπιστώσετε εάν αντιμετωπίζετε ένα θέμα σε επίπεδο υλικού. Εάν κάνετε εγκατάσταση σε νέο φάκελο, εφαρμόστε τη Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement), όπως αναφέρεται σε αυτό το άρθρο. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τον τερματισμό της λειτουργίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για ένα ενημερωμένο BIOS ή κάποια άλλη λύση. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των Windows 98 σε νέο φάκελο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  193902 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο

Έλεγχος των προγραμμάτων που εκτελούνταιΓια να ελέγξετε τα προγράμματα που εκτελούνται, χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων της Microsoft (Microsoft System Configuration Utility) (Msconfig.exe), για εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας. Εάν το θέμα επιλυθεί με την καθαρή εκκίνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για να προσδιορίσετε σε ποιο πρόγραμμα οφείλεται το σφάλμα τερματισμού λειτουργίας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης και τον τρόπο χρήσης του Msconfig.exe, κάντε κλικ στο αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

Έλεγχος του υλικούΓια να ελέγξετε τις παραμέτρους υλικού στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για την αντιμετώπιση προβλημάτων του εγκατεστημένου υλικού. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που εμφανίζονται στους παρακάτω κλάδους:
  • Προσαρμογείς οθόνης (Display adapters)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Πληκτρολόγιο (Keyboard)
  • Κάρτες δικτύου (Network adapters)
  • Υποδοχή PCMCIA (PCMCIA socket)
  • Θύρες (Ports)
  • Ελεγκτές SCSI (SCSI controllers)
  • Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video, and game controllers)
  • Ποντίκι (Mouse) Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που διαθέτετε ποντίκι σειριακής θύρας και απενεργοποιήσετε τις θύρες COM, εάν τα Windows απαντήσουν στο BIOS ότι οι θύρες COM είναι απενεργοποιημένες, δεν θα έχετε ποντίκι μέχρι να ενεργοποιήσετε ξανά τις θύρες COM στο BIOS.
   • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
   • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
   • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν απενεργοποιήσετε το ποντίκι και ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   Τα Windows δεν εντόπισαν ποντίκι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μπορείτε να συνδέσετε ένα ποντίκι σειριακής θύρας με ασφάλεια τώρα.


   (Windows did not detect a mouse attached to the computer. You can safely attach a serial mouse now.)
   Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ποντίκι σας, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές πληκτρολογίου:
   • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTL+ESC, για να ενεργοποιήσετε το μενού "Έναρξη" (Start).
   • Πατήστε το επάνω βέλος μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Ρυθμίσεις" (Settings), πατήστε το δεξιό βέλος για να επιλέξετε το στοιχείο "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
   • Πατήστε το κάτω βέλος και το αριστερό βέλος μέχρι να επιλεγεί το εικονίδιο "Σύστημα" (System) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
   • Πατήστε το δεξιό βέλος για να επιλέξετε την καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager), πατήστε το πλήκτρο TAB, πατήστε πάλι το πλήκτρο TAB και κατόπιν πατήστε το κάτω βέλος και επιλέξτε τη συσκευή που παρατίθεται στον ανεπτυγμένο κλάδο "Ποντίκι" (Mouse).
   • Πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να επιλέξετε το κουμπί "Ιδιότητες" (Properties), πατήστε το πλήκτρο ENTER, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να επιλέξετε το στοιχείο "Χρήση συσκευής" (Enable Device) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Τώρα το ποντίκι θα πρέπει να λειτουργεί.
   • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
   • Εάν το ποντίκι εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά το βήμα ε, πατήστε το πλήκτρο TAB και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο ENTER, όταν λάβετε το μήνυμα για την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 3. Εάν επιλυθεί το θέμα, ενεργοποιήστε τις συσκευές που απενεργοποιήσατε στο βήμα 2 και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διένεξη συσκευών.

  Ενεργοποιήστε τις συσκευές με την εξής σειρά:


  • Θύρες Com (COM ports)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Άλλες συσκευές
  Για την ενεργοποίηση μιας συσκευής και για τον έλεγχο πιθανών διενέξεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Στην καρτέλα Πόροι (Resources), βεβαιωθείτε ότι δεν αναφέρονται διενέξεις στην περιοχή Λίστα συσκευών με διένεξη (Conflicting Device List). Σημειώστε ότι η καρτέλα "Πόροι" (Resources) δεν εμφανίζεται για κάθε συσκευή.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν δεν επιλυθεί το θέμα, εκτελέστε τον Παράγοντα Αυτόματης Παράκαμψης (Automatic Skip Driver Agent), για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Για να ξεκινήσετε τον Παράγοντα Αυτόματης Παράκαμψης (Automatic Skip Driver Agent), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Παράγων Αυτόματης Παράκαμψης (Automatic Skip Driver Agent) στο μενού Εργαλεία (Tools). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Παράγοντα Αυτόματης Παράκαμψης (Automatic Skip Driver Agent), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
186588 Περιγραφή του εργαλείου "Παράγων Αυτόματης Παράκαμψης" (Automatic Skip Driver Agent) (Asd.exe)
Εάν το πρόβλημα επιλυθεί με αυτά τα βήματα και προσδιορίσετε ότι μια συγκεκριμένη συσκευή προκαλεί το σφάλμα του τερματισμού λειτουργίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης ή του υλικολογισμικού της συσκευής.

Γνωστά θέματα • IRQ Steering

 • Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε πολλές συσκευές PCI να κάνουν κοινή χρήση της ίδιας αίτησης διακοπής συστήματος (IRQ). Εάν το BIOS δεν είναι πλήρως συμβατό, αυτή η επιλογή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον εσφαλμένο τερματισμό της λειτουργίας υπολογιστών,… ακόμη και αν δύο ή περισσότερες συσκευές δεν κάνουν κοινή χρήση του ίδιου IRQ.

  Για να απενεργοποιήσετε το IRQ Steering για δίαυλο PCI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
  2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στον κλάδο Συσκευές συστήματος (System Devices).
  3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Δίαυλος PCI (PCI Bus) και στην καρτέλαIRQ Steering κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση IRQ Steering (Use IRQ Steering), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  5. Αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, δοκιμάστε πάλι να τερματίσετε τη λειτουργία του.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του IRQ Steering για δίαυλο PCI, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  182628 Τρόπος απενεργοποίησης του IRQ Steering για το δίαυλο PCI στα Windows
  Εάν τώρα η λειτουργία του υπολογιστή σας τερματίζεται με επιτυχία, ίσως να χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων του BIOS ή ίσως να χρειαστείτε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του BIOS που διαθέτετε.


 • Resume by Ring and LAN

 • Ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τον τερματισμό λειτουργίας ενδέχεται να επιλυθούν με την απενεργοποίηση της δυνατότητας Resume by Ring and LAN στο BIOS. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του BIOS

 • BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

 • Σε μερικές περιπτώσεις, το BIOS και τα Windows ενδέχεται να μην επικοινωνούν σωστά με το υλικό του υπολογιστή κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), έτσι ώστε να αγνοούν την παρουσία ενός BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας και να επικοινωνούν απευθείας με το υλικό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο για λόγους ελέγχου, επειδή εάν το BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας παραμείνει απενεργοποιημένο, ενδέχεται να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας κάποιου τμήματος του υλικού.

  Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούν το BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης των Windows 98 (Startup Menu).
  2. Επιλέξτε την εντολή Command Prompt Only.
  3. Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε τα εξής:
   cd \<Windows>\System
   όπου <Windows> είναι ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows.
  4. Μετονομάστε το αρχείο Bios.vxd σε Bios.old.
  5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  6. Αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να τερματίσετε τη λειτουργία των Windows.
  Εάν η λειτουργία τους τερματιστεί τώρα με επιτυχία, αυτό πιθανότατα αποτελεί ένδειξη ότι τα σφάλματα τερματισμού λειτουργίας οφείλονται εν μέρει στο σύστημα BIOS. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας ή τον προμηθευτή του BIOS για ενδεχόμενη ενημερωμένη έκδοση.


 • NVRAM / ESCD

 • Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του BIOS και των Windows κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας. Για να το ελέγξετε αυτό, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ενημερώσεων NVRAM / ESCD, για να προσδιορίσετε εάν έτσι επιλύεται το σφάλμα τερματισμού λειτουργίας. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
  2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στην κατηγορίαΣυσκευές συστήματος (System Devices).
  3. Επιλέξτε το στοιχείο BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play BIOS) και κατόπιν κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση των ενημερώσεων NVRAM / ESCD (Disable NVRAM / ESCD updates) στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  5. Αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά να τερματίσετε τη λειτουργία του.

 • Το κλειδί μητρώου του γρήγορου τερματισμού λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο

 • Το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων της Microsoft (Microsoft System Configuration utility) περιλαμβάνει μια επιλογή για την απενεργοποίηση του γρήγορου τερματισμού λειτουργίας (Fast Shutdown). Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένη στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), ίσως το σύστημά σας να ξεκινήσει πάλι αντί να τερματιστεί η λειτουργία του. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, αλλάξτε τα δεδομένα τιμής FastReboot από 0 σε 1 στο παρακάτω κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εφαρμογή της Συμπληρωματικής έκδοσης των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement), η οποία αντιμετωπίζει θέματα τερματισμού λειτουργίας, η επιλογή "Απενεργοποίηση γρήγορου τερματισμού λειτουργίας" (Disable Fast Shutdown) δεν παρατίθεται πλέον στην καρτέλα "Για προχωρημένους" (Advanced) του Msconfig.

 • Πρόγραμμα εντοπισμού ιών

 • Εάν διαθέτετε ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών, το οποίο έχει ρυθμιστεί να εξετάζει τη μονάδα δισκέτας κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή σας, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται. Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  231666 Αναστολή της λειτουργίας του υπολογιστή από προγράμματα αντιμετώπισης ιών, όταν τερματίζετε τη λειτουργία του


 • Αντικατάσταση του αρχείου Configmg.vxd

 • Η Microsoft πληροφορήθηκε επίσης ότι ορισμένοι πελάτες της έχουν αντικαταστήσει την έκδοση του αρχείου Configmg.vxd για τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) με την έκδοση του αρχείου για τα Windows 98, για να αντιμετωπίσουν θέματα τερματισμού λειτουργίας. Η Microsoft συνιστά στους χρήστες να μην πραγματοποιούν αυτήν την αντικατάσταση. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν έχει ελεγχθεί και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μηνύματα λάθους σε μπλε οθόνη, σφάλματα CPI και αποτυχία υλικού. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ελέγχει εάν είναι εγκατεστημένη η κατάλληλη έκδοση του αρχείου Configmg.vxd στον υπολογιστή και αντικαθιστά οποιεσδήποτε παλαιότερες εκδόσεις με την έκδοση για τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238096 - Τελευταία αναθεώρηση: 12 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια