Τρόπος προβιβασμού και υποβιβασμού ελεγκτών τομέα στα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προβιβασμού ή υποβιβασμού ενός ελεγκτή τομέα σε έναν μεμονωμένο διακομιστή στα Windows 2000. Ο προβιβασμός ενός διακομιστή σε ελεγκτή τομέα είναι η διαδικασία εγκατάστασης των υπηρεσιών καταλόγου Active Directory σε αυτόν το διακομιστή. Ο υποβιβασμός ενός ελεγκτή τομέα καταργεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και μεταβαίνει σε ένα τοπικό σύστημα λογαριασμών χρηστών (User Accounts System - UAS). Πριν από τον προβιβασμό ενός διακομιστή σε ελεγκτή τομέα, πρέπει να σχεδιάσετε τη δομή σας ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις οργανωτικές ανάγκες σας και στις τοπολογίες δικτύου. Ένας διαχειριστής διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές κατά τον προβιβασμό ενός διακομιστή σε ελεγκτή τομέα.
 • Εγκατάσταση του πρώτου ελεγκτή τομέα σε ένα νέο σύμπλεγμα δομών
 • Εγκατάσταση του πρώτου τομέα ελεγκτή σε μια νέα δομή τομέα
 • Εγκατάσταση του πρώτου ελεγκτή τομέα σε έναν νέο εξαρτημένο τομέα
 • Εγκατάσταση ενός πρόσθετου ελεγκτή τομέα σε μια δομή τομέα
 • Κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από τον ελεγκτή τομέα
Ανατρέξτε στο έγγραφο "Migrating from Microsoft Windows NT Server 4.0 to Windows 2000 Server" στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Η υπηρεσία Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για επίλυση ονομάτων. Το DNS ορίζει το πεδίο ονομάτων των Windows 2000 και είναι πολύ ευέλικτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και την εγκατάσταση του DNS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

237675 Εγκατάσταση του Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory
Αφού σχεδιάσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σας και αποφασίσετε για την επιλογή που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διαδικασία προβιβασμού, ακολουθήστε τα βήματα στην κατάλληλη ενότητα παρακάτω. Αυτές οι ενότητες καθοδηγούν ένα διαχειριστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προβιβασμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Εγκατάσταση του πρώτου ελεγκτή τομέα σε ένα νέο σύμπλεγμα δομώνΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα διακομιστή DNS σε κάποιο σημείο πριν από ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προβιβασμού. Αφού προβιβαστεί ένας υπολογιστής σε ελεγκτή τομέα, καταχωρεί υπηρεσίες στο DNS που ενεργοποιούν ερωτήματα πρωτοκόλλου LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον κατάλογο αυτού του ελεγκτή τομέα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε dcpromo και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ενεργοποιείται ο Active Directory Installation Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Ο Active Directory Installation Wizard υποβάλλει μια σειρά από ερωτήματα για να προσδιοριστεί ο ρόλος του διακομιστή. Επειδή εγκαθιστάτε αυτόν το διακομιστή ως τον πρώτο ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών, κάντε κλικ στην επιλογή Domain Controller for a New Domain.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Επειδή αυτός ο ελεγκτής τομέα θα είναι επίσης ο πρώτος ελεγκτής τομέα σε μια νέα δομή τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Create a new domain tree.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Επειδή αυτός θα είναι ο πρώτος ελεγκτής τομέα στο νέο σύμπλεγμα δομών, θα είναι ο πρώτος τομέας στην εταιρεία σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Create a new forest of domain trees.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Στην οθόνη New Domain Name, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα DNS για τον νέο σας τομέα με τη μορφή ενός έγκυρου τομέα (για παράδειγμα: Microsoft.com).
 10. Στην οθόνη NetBIOS Domain Name, το πλαίσιο NetBIOS Name έχει συμπληρωθεί με το πρώτο μέρος του έγκυρου ονόματος τομέα (για παράδειγμα: MICROSOFT).
 11. Τα πλαίσια Database Location και Logs Location έχουν συμπληρωθεί με την προεπιλεγμένη θέση (Rootdrive\Winnt\Ntds). Για βέλτιστες επιδόσεις και δυνατότητα επαναφοράς, αποθηκεύστε τη βάση δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής σε έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο. Αλλάξτε την τιμή Logs Location σε άλλον σκληρό δίσκο.
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 13. Στην οθόνη Shared System Volume, η προεπιλεγμένη θέση Rootdrive\Winnt\Sysvol είναι αποδεκτή, αρκεί ο τόμος να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS. Αυτό χρειάζεται για το φάκελο Sysvol.
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 15. Εάν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος διακομιστής DNS, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name Domain Name to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer".
 16. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 17. Στην οθόνη Configure DNS, κάντε κλικ στην επιλογή Yes, install and configure DNS on this computer (recommended).
 18. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 19. Στην οθόνη Windows NT 4.0 RAS Server, επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση RAS (Remote Access Services) σε αυτόν το διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 20. Στην οθόνη Directory Serviced Restore Mode Administrative Password, καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore. Η κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη επαναφοράς της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ειδάλλως δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory αν χρειαστεί.
 21. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας στην οθόνη Summary και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 22. Επιβεβαιώστε ότι η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι εγκατεστημένη, με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να κλείσετε τον οδηγό.
 23. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Εγκατάσταση του πρώτου ελεγκτή τομέα σε ένα υπάρχον σύμπλεγμα δομώνΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σχεδίαση του πεδίου ονομάτων προσδιορίζει αν θέλετε να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το διακομιστή DNS σε αυτόν τον υπολογιστή. Εάν οι παράμετροι TCP/IP έχουν ρυθμιστεί σωστά ώστε να υποδεικνύουν έναν υπάρχοντα διακομιστή DNS, τότε δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε την υπηρεσία DNS σε αυτόν το διακομιστή.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε dcpromo και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ενεργοποιείται ο Active Directory Installation Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Ο Active Directory Installation Wizard υποβάλλει μια σειρά από ερωτήματα για να προσδιοριστεί ο ρόλος του διακομιστή. Επειδή εγκαθιστάτε αυτόν το διακομιστή ως τον πρώτο ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών, κάντε κλικ στην επιλογή Domain Controller for a new domain.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Επειδή αυτός ο ελεγκτής τομέα θα είναι επίσης ο πρώτος ελεγκτής τομέα σε μια νέα δομή τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Create a new domain tree.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Επειδή αυτός δεν θα είναι ο πρώτος ελεγκτής τομέα στο νέο σύμπλεγμα δομών, δεν θα είναι ο πρώτος τομέας στην εταιρεία σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Place this new domain tree in an existing forest.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Στην επόμενη οθόνη ζητούνται πιστοποιήσεις δικτύου. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα τομέα για έναν λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη λειτουργία. Ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα διαχειριστή. Το όνομα τομέα μπορεί έχει τη μορφή έγκυρου ονόματος τομέα (FQDN).
 10. Στην οθόνη New Domain Tree, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα DNS για τον νέο σας τομέα με τη μορφή ενός έγκυρου τομέα (για παράδειγμα: Microsoft.com).
 11. Στην οθόνη NetBIOS Domain Name, το πλαίσιο NetBIOS Name έχει συμπληρωθεί με το πρώτο μέρος του έγκυρου ονόματος τομέα (για παράδειγμα: MICROSOFT).
 12. Τα πλαίσια Database Location και Logs Location έχουν συμπληρωθεί με την προεπιλεγμένη θέση (Rootdrive\Winnt\Ntds). Για βέλτιστες επιδόσεις και δυνατότητα επαναφοράς, αποθηκεύστε τη βάση δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής σε έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο. Αλλάξτε την τιμή Logs Location σε άλλον σκληρό δίσκο.
 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 14. Στην οθόνη Shared System Volume, η προεπιλεγμένη θέση Rootdrive\Winnt\Sysvol είναι αποδεκτή, αρκεί ο τόμος να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS. Αυτό χρειάζεται για το φάκελο Sysvol.
 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 16. Εάν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος διακομιστής DNS, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name Domain Name to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer".
 17. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 18. Στην οθόνη Configure DNS, κάντε κλικ στην επιλογή Yes, install and configure DNS on this computer (recommended).
 19. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 20. Στην οθόνη Windows NT 4.0 RAS Server, επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση RAS (Remote Access Services) σε αυτόν το διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 21. Στην οθόνη Directory Serviced Restore Mode Administrative Password, καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore. Η κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη επαναφοράς της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ειδάλλως δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory αν χρειαστεί.
 22. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας στην οθόνη Summary και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 23. Επιβεβαιώστε ότι η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι εγκατεστημένη, με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να κλείσετε τον οδηγό.
 24. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Εγκατάσταση του πρώτου ελεγκτή τομέα σε έναν νέο εξαρτημένο τομέαΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους DNS στο διακομιστή πριν από τον προβιβασμό του σε ελεγκτή τομέα ενός εξαρτημένου τομέα. Κατά τη διαδικασία προβιβασμού, ο διακομιστής πρέπει να επιλύσει το έγκυρο όνομα τομέα του γονικού τομέα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε dcpromo και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ενεργοποιείται ο Active Directory Installation Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Ο Active Directory Installation Wizard υποβάλλει μια σειρά από ερωτήματα για να προσδιοριστεί ο ρόλος του διακομιστή. Επειδή εγκαθιστάτε αυτόν το διακομιστή ως τον πρώτο ελεγκτή τομέα ενός νέου τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Domain Controller for a New Domain.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Επειδή αυτός ο ελεγκτής τομέα θα είναι επίσης ο πρώτος ελεγκτής τομέα σε έναν νέο εξαρτημένο τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Create a new child domain in an existing domain tree.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Στην επόμενη οθόνη ζητούνται πιστοποιήσεις δικτύου. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα τομέα για το λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη λειτουργία. Ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα διαχειριστή. Για να εγκαταστήσετε έναν εξαρτημένο τομέα, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι του DNS έχουν ρυθμιστεί σωστά ώστε να είναι δυνατό να εντοπίσει τον γονικό τομέα. Εάν έχετε ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους του DNS και ο διακομιστής υποδεικνύει το διακομιστή DNS που περιέχει το σωστό όνομα τομέα, η καταχώρηση του πλαισίου Domain μπορεί να έχει τη μορφή έγκυρου ονόματος τομέα.
 8. Στην οθόνη Child Domain Installation, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα DNS για τον γονικό τομέα με τη μορφή ενός έγκυρου τομέα (για παράδειγμα: Microsoft.com).
 9. Στο πλαίσιο Child Domain, πληκτρολογήστε το όνομα του εξαρτημένου τομέα (για παράδειγμα: Finance). Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 10. Στην οθόνη NetBIOS Domain Name, το πλαίσιο NetBIOS Name έχει συμπληρωθεί με το πρώτο μέρος του έγκυρου ονόματος τομέα (για παράδειγμα: Finance).
 11. Τα πλαίσια Database Location και Logs Location έχουν συμπληρωθεί με την προεπιλεγμένη θέση (Rootdrive\Winnt\Ntds). Για βέλτιστες επιδόσεις και δυνατότητα επαναφοράς, αποθηκεύστε τη βάση δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής σε έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο. Αλλάξτε την τιμή Logs Location σε άλλον σκληρό δίσκο.
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 13. Στην οθόνη Shared System Volume, η προεπιλεγμένη θέση Rootdrive\Winnt\Sysvol είναι αποδεκτή, αρκεί ο τόμος να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS. Αυτό χρειάζεται για το φάκελο Sysvol.
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 15. Εάν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος διακομιστής DNS, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name Domain Name to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer".
 16. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 17. Στην οθόνη Configure DNS, κάντε κλικ στην επιλογή Yes, install and configure DNS on this computer (recommended).
 18. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 19. Στην οθόνη Windows NT 4.0 RAS Server, επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση RAS (Remote Access Services) σε αυτόν το διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 20. Στην οθόνη Directory Serviced Restore Mode Administrative Password, καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore. Η κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη επαναφοράς της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ειδάλλως δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory αν χρειαστεί.
 21. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας στην οθόνη Summary και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 22. Επιβεβαιώστε ότι η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι εγκατεστημένη, με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να κλείσετε τον οδηγό.
 23. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Εγκατάσταση ενός πρόσθετου ελεγκτή τομέα για έναν υπάρχοντα τομέαΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους του DNS στο διακομιστή πριν από τον προβιβασμό του σε ελεγκτή τομέα ενός εξαρτημένου τομέα. Κατά τη διαδικασία προβιβασμού, ο διακομιστής πρέπει να επιλύσει το έγκυρο όνομα τομέα του τομέα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε dcpromo και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ενεργοποιείται ο Active Directory Installation Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Ο Active Directory Installation Wizard υποβάλλει μια σειρά από ερωτήματα για να καθοριστεί ο ρόλος του διακομιστή. Επειδή εγκαθιστάτε αυτόν το διακομιστή ως έναν πρόσθετο ελεγκτή τομέα ενός τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Additional Domain Controller for an Existing Domain.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Στην επόμενη οθόνη ζητούνται πιστοποιήσεις δικτύου. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα τομέα για το λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη λειτουργία. Ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα διαχειριστή. Το όνομα τομέα δεν πρέπει να έχει τη μορφή έγκυρου ονόματος τομέα.
 6. Στην οθόνη Additional Domain Controller, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα DNS για τον υπάρχοντα τομέα με τη μορφή ενός έγκυρου τομέα (για παράδειγμα: Microsoft.com).
 7. Τα πλαίσια Database Location και Logs Location έχουν συμπληρωθεί με την προεπιλεγμένη θέση (Rootdrive\Winnt\Ntds). Για βέλτιστες επιδόσεις και δυνατότητα επαναφοράς, αποθηκεύστε τη βάση δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής σε έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο. Αλλάξτε την τιμή Logs Location σε άλλον σκληρό δίσκο.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Στην οθόνη Shared System Volume, η προεπιλεγμένη θέση Rootdrive\Winnt\Sysvol είναι αποδεκτή, αρκεί ο τόμος να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS. Αυτό χρειάζεται για το φάκελο Sysvol.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 11. Εάν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος διακομιστής DNS, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "The wizard cannot contact the DNS server that handles the name Domain Name to determine if it supports dynamic update. Confirm your DNS configuration, or install and configure a DNS server on this computer".
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 13. Στην οθόνη Configure DNS, κάντε κλικ στην επιλογή Yes, install and configure DNS on this computer (recommended).
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 15. Στην οθόνη Windows NT 4.0 RAS Server, επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέπεται η πρόσβαση RAS (Remote Access Services) σε αυτόν το διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 16. Στην οθόνη Directory Serviced Restore Mode Administrative Password, καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore. Η κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη επαναφοράς της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ειδάλλως δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory αν χρειαστεί.
 17. Κατά τη φάση αναπαραγωγής της διαδικασίας προβιβασμού, υπάρχει επιλογή για μετέπειτα αναπαραγωγή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή (για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε μια αργή σύνδεση στη μέση της ημέρας και θέλετε να περιμένετε μέχρι το τέλος της ημέρας).
 18. Επιβεβαιώστε ότι η υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι εγκατεστημένη, με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να κλείσετε τον οδηγό.
 19. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από έναν ελεγκτή τομέαΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν γίνει υποβιβασμός ενός ελεγκτή τομέα και δεν είναι ο τελευταίος ελεγκτής τομέα στον τομέα, τότε πραγματοποιεί μια τελευταία αναπαραγωγή και μετά μεταβιβάζει τους ρόλους σε έναν άλλον ελεγκτή τομέα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβιβασμού, το βοηθητικό πρόγραμμα Dcpromo καταργεί τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων του ελεγκτή τομέα από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Αυτά τα δεδομένα παίρνουν τη μορφή ενός αντικειμένου ρυθμίσεων NTDS, το οποίο εξαρτάται από το αντικείμενο διακομιστή στα Active Directory Sites και το Services Manager. Μετά τον υποβιβασμό του ελεγκτή τομέα, δεν διαθέτει πλέον τις πληροφορίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων SAM (Security Accounts Manager) για τοπικές πληροφορίες βάσης δεδομένων. Εάν ο ελεγκτής τομέα είναι ένας Καθολικός κατάλογος, τότε αυτός ο ρόλος δεν μεταβιβάζεται σε έναν άλλον ελεγκτή τομέα. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο το πλαίσιο ελέγχου στα Active Directory Sites και το Services Manager ώστε να αναλάβει το ρόλο ένας άλλος ελεγκτής τομέα.

Εάν η διαδικασία υποβιβασμού δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία για κάποιο λόγο, τότε θα πρέπει να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο αυτά τα μετα-δεδομένα από τον κατάλογο. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Ntdsutil.exe για να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο το αντικείμενο των ρυθμίσεων NTDS. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος Ntdsutil.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

216498 Κατάργηση δεδομένων της υπηρεσίας Active Directory μετά από ανεπιτυχή υποβιβασμό
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε dcpromo και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ενεργοποιείται ο Active Directory Installation Wizard. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο Remove Active Directory. Εάν αυτός ο υπολογιστής είναι ο τελευταίος ελεγκτής τομέα του τομέα, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου. Ειδάλλως, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Στη επόμενη οθόνη, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή στο διακομιστή μετά την κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Password και Confirm Password και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Επανεξετάστε και επιβεβαιώστε τις επιλογές που έχετε ενεργοποιήσει στην οθόνη Summary και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Ο οδηγός ξεκινά τη διαδικασία κατάργησης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από το διακομιστή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από τον υπολογιστή.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να τερματίσετε τον οδηγό.
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238369 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια