Εμφάνιση σφάλματος "Online activation did not complete successfully because the product key has been used the maximum number of times permitted" στο Office 2011 για Mac

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε το Microsoft Office 2011 για Mac, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Online activation did not complete successfully because the product key has been used the maximum number of times permitted.
Click Go Back, make sure that you entered the correct product key, and then click Activate again. If you do not have an Internet connection, you can activate by phone.

Αιτία

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κλειδί προϊόντος σε πολλούς υπολογιστές και έχετε υπερβεί το όριο που καθορίζεται στους Όρους άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft. Οι Όροι άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft βρίσκονται στο φάκελο εγκατάστασης προϊόντος στον υπολογιστή σας. Για ορισμένα προϊόντα, οι όροι επιτρέπουν την ενεργοποίηση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των υπολογιστών στους οποίους είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το προϊόν, ανατρέξτε στους Όρους άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft.
  • Έχετε πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στο υλικό του υπολογιστή σας, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση νέας κάρτας RAM, κάρτας γραφικών ή άλλου υλικού.
  • Έχετε πραγματοποιήσει διαμόρφωση στον σκληρό δίσκο.

Προτεινόμενη αντιμετώπισηΠληροφορίες άδειας χρήσης:
Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 1PK – Άδεια χρήσης για 1 Mac (1 χρήστης).
Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 2PK – Δικαίωμα εγκατάστασης σε 2 Mac από 1 χρήστη.
Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές 1PK – Δικαίωμα για οικιακή χρήση και μαθητές σε 1 Mac.
Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές Family Pack - Δικαίωμα για οικιακή χρήση και μαθητές σε 3 Mac ανά οικιακό δίκτυο.
Έκδοση Academic – Άδεια χρήσης για έγκυρη ακαδημαϊκή χρήση σε 1 Mac.
Αγορά κάρτας με 27-ψήφιο PIN:
Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις 2 Pack – Δικαίωμα εγκατάστασης σε 2 Mac από 1 χρήστη.

Εάν ο αριθμός των ενεργοποιήσεων για το προϊόν υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργοποιήσεων που επιτρέπονται σύμφωνα με τους Όρους άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα), θα πρέπει να αγοράσετε επιπλέον αντίτυπα του προϊόντος. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Ανατρέξτε στους Όρους άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των φορών που μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας. Στην ενότητα για την έκδοση του προϊόντος που διαθέτετε, διαβάστε το άρθρο "Δικαιώματα εγκατάστασης και χρήσης". Για παράδειγμα, αν έχετε την Έκδοση του Office 2011 για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις, ανατρέξτε στην Ενότητα 2 και διαβάστε το άρθρο 2. Δικαιώματα εγκατάστασης και χρήσης. Για να προβάλετε τους όρους, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Εάν δεν έχετε υπερβεί τον αριθμό των ενεργοποιήσεων που επιτρέπονται σύμφωνα με τους Όρους άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου, επιλέξτε τοποθεσία και κατόπιν καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό που εμφανίζεται. Για παράδειγμα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός είναι: (866) 825-4797. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι: (44) (203) 147-4930.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2390723 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια