Αναπαραγωγή βίντεο YouTube στο Windows Media Player ή στον Internet Explorer

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.

Αναπαραγωγή βίντεο στο πρόγραμμα περιήγησης (Internet Explorer 8)

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή βίντεο στο Internet (ροή) μέσω μιας ενεργής σύνδεσης στο Internet στα Windows 7. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο στο YouTube, στο MSN ή στις βιβλιοθήκες ARD και ZDF. Ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, ίσως χρειαστείτε συγκεκριμένα εργαλεία για την αναπαραγωγή αυτών των βίντεο, τις γνωστές προσθήκες για τον Internet Explorer. Ενδέχεται οι πλατφόρμες web να έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις βίντεο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε το μέγεθος και την ποιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τεχνολογία βίντεο και να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας το Windows Media Player.

Αναπαραγωγή βίντεο YouTube μέσω του Media Player

Παρόλο που δεν παρέχεται ως προεπιλογή, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο YouTube μέσω του Windows Media Player. Η επιλογή αυτή έχει πλεονεκτήματα. Τα βίντεο φορτώνονται σε ένα μεμονωμένο, μεταβλητό παράθυρο media player στην επιφάνεια εργασίας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μειώσετε τον φόρτο του επεξεργαστή. Επομένως, μπορείτε να απολαύσετε τα βίντεο χωρίς αποκλίσεις. Τέλος, θα διαρκεί περισσότερο η μπαταρία σε περίπτωση που αναπαραγάγετε κλιπ σε notebook χωρίς παροχή ρεύματος. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές διευθύνσεων URL στο βίντεο YouTube, να αλλάξετε κάποιες συμβολοσειρές και, στη συνέχεια, να φορτώσετε το βίντεο στον Windows Media Player.
 

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του YouTube στον Internet Explorer, βρείτε κάποιο βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε και αντιγράψτε τη διεύθυνση web.

2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Office Word ή το Notepad και αντιγράψτε τη διεύθυνση web του βίντεο σε αυτό.

3. Στη διεύθυνση URL, διαγράψτε τη συμβολοσειρά Watch?.

4. Αντικαταστήσετε το σύμβολο του ίσον (=) που βρίσκεται πίσω από το v με μία κάθετο (/).

5. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που βρίσκονται μετά τον κωδικό του βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου του εμπορικού και (&).


6. Αντιγράψτε τη νέα επεξεργασμένη διεύθυνση URL, ξεκινήστε το Windows Media Player και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο (File).

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα URL.

8. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε τη νέα διεύθυνση URL στο πεδίο εισόδου.

9. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

10. Το βίντεο ξεκινά αμέσως.

Βελτίωση της παρουσίασης του βίντεο στο YouTube

Στο YouTube, έχετε επιλογές να προσαρμόσετε την εμφάνιση των βίντεο ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1. Ξεκινήστε ένα βίντεο YouTube της επιλογής σας.

2. Αν το βίντεο διακόπτεται αρκετές φορές, πρέπει να πρώτα να ολοκληρωθεί η φόρτωση του κλιπ και μετά να γίνει η αναπαραγωγή του. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

3. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση του βίντεο στη μνήμη. Αυτό μπορείτε να το δείτε από τη ροζ δέσμη κάτω από το βίντεο. Όταν αυτή η γραμμή γεμίσει όλο το πλάτος του παραθύρου βίντεο, η φόρτωση του βίντεο έχει ολοκληρωθεί.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή του βίντεο θα πρέπει τώρα να γίνεται χωρίς διακοπές.

5. Αν δεν έχετε γρήγορη σύνδεση στο Internet, μπορείτε να διευκολύνετε την εμφάνιση του βίντεο μειώνοντας την ανάλυσή του. Έτσι, η ποιότητα της εικόνας να είναι ελαφρώς χειρότερη αλλά η φόρτωση του βίντεο θα γίνεται γρηγορότερα και η αναπαραγωγή του δεν θα παρουσιάζει αποκλίσεις. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα βίντεο YouTube αυτήν τη ρύθμιση. Κάντε κλικ στο μικρό κουμπί 360p

6. Επιλέξτε 240p για να μειώσετε την ανάλυση.

7. Αν η ποιότητα της εικόνας είναι καλή και η αναπαραγωγή του βίντεο ομαλή, μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθός του, έτσι ώστε κάθε αλλαγή μεγέθους να εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο Pop out.

8. Το βίντεο ανοίγει τώρα σε ένα ξεχωριστό παράθυρο προγράμματος περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος, τοποθετήστε το ποντίκι σε μία από τις γωνίες, μέχρι να εμφανιστεί ένα μικρό βέλος με δύο αιχμές. Στη συνέχεια, σύρετε ή συμπιέστε το παράθυρο ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε. Αυτό ρυθμίζει αυτόματα το παράθυρο εμφάνισης του βίντεο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2395326 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια