Πληροφορίες και λειτουργικότητα για την κορδέλα του Office για Mac 2011

Περίληψη

Η κορδέλα αντικαθιστά κυρίως τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Microsoft Office για Mac 2011. Αποτελεί τμήμα του νέου περιβάλλοντος εργασίας του Office για Mac που έχει σχεδιαστεί για καλύτερα αποτελέσματα και εύκολη πλοήγηση. Η κορδέλα αποτελείται από καρτέλες που περιέχουν τις πλέον συναφείς εντολές για κάθε περιοχή εργασιών σε κάθε εφαρμογή. Για παράδειγμα, η ομάδα καρτελών περιέχει εντολές για δραστηριότητες, όπως η εισαγωγή αντικειμένων όπως φωτογραφίες και πίνακες, ορισμός διάταξης σελίδας, εργασία με αναφορές, δημιουργία στοιχείων αλληλογραφίας και αναθεώρηση εγγράφων. Η καρτέλα Home περιέχει πολλές από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και σας βοηθά να είστε παραγωγικοί από την πρώτη κιόλας χρήση του περιβάλλοντος εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες

Η κορδέλα σας βοηθά να εντοπίζετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Οι εντολές οργανώνονται σε λογικές ομάδες και συγκεντρώνονται σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα αφορά ένα είδος δραστηριότητας, όπως συγγραφή ή διάταξη σελίδας. Για να μειωθεί η "ακαταστασία" στην οθόνη, ορισμένες καρτέλες εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε. 

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να αντικαταστήσετε την κορδέλα με τις γραμμές εργαλείων και τα μενού από τις παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office. Μπορείτε, ωστόσο, να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα για να απελευθερώσετε χώρο στην οθόνη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Ribbon στο μενού View για να ελαχιστοποιήσετε (ή να μεγιστοποιήσετε) την κορδέλα στην εφαρμογή. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια εντολή ή μια λειτουργία στην κορδέλα, χρησιμοποιήστε τη Βοήθεια στην εφαρμογή για εντοπίσετε αυτό το στοιχείο.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κορδέλα, συμπεριλαμβανομένων και των καρτέλων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κορδέλα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2395505 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια