Αντιμετωπίζετε αργές επιδόσεις στον Internet Explorer 9

Αυτό το άρθρο ασχολείται με την έκδοση Beta ενός προϊόντος της Microsoft. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως έχουν και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δεν διατίθεται επίσημη υποστήριξη προϊόντος από τη Microsoft για αυτό το προϊόν Beta. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υποστήριξης για μια έκδοση Beta, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στα αρχεία του προϊόντος Beta ή στην τοποθεσία Web από την οποία κάνατε λήψη της συγκεκριμένης έκδοσης.

Συμπτώματα

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αργές επιδόσεις στον Windows Internet Explorer 9 Beta κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα.  Ωστόσο, αυτό το ζήτημα δεν εμφανίζεται εάν προβάλετε τη σελίδα χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Internet Explorer.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να είναι πιο εμφανές όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες που περιέχουν πιο περίπλοκα γραφικά.  


Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί εάν ο Internet Explorer 9 Beta εκτελείται σε λειτουργία απόδοσης λογισμικού.

Από προεπιλογή, ο Internet Explorer 9 Beta χρησιμοποιεί λειτουργία απόδοσης GPU. Ωστόσο, ορισμένες παλαιότερες κάρτες γραφικών και προγράμματα οδήγησης δεν υποστηρίζουν επιτάχυνση υλικού GPU. Εάν ο Internet Explorer 9 Beta εντοπίσει ότι η κάρτα γραφικών ή το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζουν επιτάχυνση υλικού GPU, ο Internet Explorer 9 εκτελείται σε λειτουργία απόδοσης λογισμικού.

Για να προσδιορίσετε εάν ο Internet Explorer 9 Beta χρησιμοποιεί λειτουργία απόδοσης λογισμικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer 9 Beta.
  2. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) του μενού Εργαλεία (Tools).
  3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), εντοπίστε την ενότητα Επιτάχυνση γραφικών (Accelerated graphics).
  4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλάισιο ελέγχου Χρήση απόδοσης λογισμικού αντί απόδοσης υλικού (Use software rendering instead of GPU rendering).
Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, ο Internet Explorer 9 Beta εκτελείται σε λειτουργία απόδοσης λογισμικού. Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ενεργό, η τρέχουσα κάρτα γραφικών σας ή το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζουν επιτάχυνση υλικού GPU.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να λύσετε αυτό το ζήτημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών σας και πραγματοποιήστε εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης που υποστηρίζει επιτάχυνση υλικού GPU.  

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υλικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web:
Σημείωση Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί μετά την εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης, ενδέχεται να πρέπει να αναβαθμίσετε την κάρτα γραφικών σας σε μια κάρτα που να υποστηρίζει επιτάχυνση υλικού GPU.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2398082 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Σεπ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια