Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του Internet Explorer 9

Περίληψη

Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση του Windows Internet Explorer 9, γίνεται εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού και στοιχείων ως μέρος της διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά είναι προαπαιτούμενα για τον Internet Explorer 9 και οι λεπτομέρειές τους ποικίλλουν, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελεί ο υπολογιστής σας. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη εγκατάσταση ορισμένων εξ αυτών των προαπαιτούμενων στοιχείων, δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του Internet Explorer 9. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μη αυτόματα το προαπαιτούμενο λογισμικό και τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω στο παρόν άρθρο.

Θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη μη αυτόματη εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται εγκατάσταση ενημερώσεων και ότι δεν εκκρεμεί επανεκκίνηση.
Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται εγκατάσταση ενημερώσεων και ότι δεν εκκρεμεί επανεκκίνηση.

Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείτε μια προέκδοση των Windows.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείτε μια προέκδοση των Windows.


Μη αυτόματη εγκατάσταση των προαπαιτούμενων του Internet Explorer 9

Εάν έχετε αποκλείσει τα ζητήματα αυτόματης εγκατάστασης που σας ζητήθηκε να εξετάσετε στην προηγούμενη ενότητα, προχωρήστε με τη μη αυτόματη εγκατάσταση του προαπαιτούμενου λογισμικού και των στοιχείων. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Για Windows 7 ή Windows Server 2008 R2

Για Windows Vista ή Windows Server 2008

Γνωστά ζητήματα

Ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 9. Τα προβλήματα εγκατάστασης ενδέχεται να έχουν διάφορες αιτίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτών των προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης του Internet Explorer 9.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2399238 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Windows Internet Explorer 9

Σχόλια