Τρόπος απενεργοποίησης της δυνατότητας ανίχνευσης μέσων (Media Sensing) για συνδέσεις TCP/IP στα Windows

Περίληψη

Σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ανίχνευσης μέσων (Media Sensing) για να για να ανιχνεύσετε κατά πόσο τα μέσα του δικτύου σας βρίσκονται σε κατάσταση σύνδεσης ή όχι. Οι προσαρμογείς δικτύου Ethernet και οι διανομείς (hub) διαθέτουν συνήθως μια φωτεινή ένδειξη σύνδεσης, που δηλώνει την κατάσταση σύνδεσης. Η κατάσταση αυτή είναι η ίδια συνθήκη την οποία τα Windows ερμηνεύουν ως κατάσταση σύνδεσης. Όταν τα Windows εντοπίσουν κατάσταση εκτός λειτουργίας, καταργούν τα συνδεδεμένα πρωτόκολλα από αυτόν τον προσαρμογέα, μέχρι να εντοπιστεί ότι είναι πάλι σε λειτουργία. Ορισμένες φορές ίσως να μην θέλετε να εντοπιστεί αυτή η κατάσταση από τον προσαρμογέα δικτύου σας. Μπορείτε να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση τροποποιώντας το μητρώο.

Σημείωση Το ομοαξονικό καλώδιο Ethernet (RG-58) 10Β2 δεν είναι μέσο που βασίζεται σε σύνδεση. Επομένως, τα Windows δεν προσπαθούν να εντοπίσουν μια κατάσταση σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος καλωδίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εμποδίσουμε τον προσαρμογέα δικτύου να ανιχνεύσει την κατάσταση σύνδεσης για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το ζήτημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στο σύνδεσμο Επίλυση (Fix it). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εν λόγω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows


Για να αποτρέψετε τον εντοπισμό της κατάστασης σύνδεσης από τον προσαρμογέα δικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Τα πρωτόκολλα NetBEUI και IPX δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα ανίχνευσης μέσων (Media Sensing).
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Προσθέστε την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου στο δευτερεύον κλειδί Parameters:
  Name: DisableDHCPMediaSense
  Τύπος δεδομένων (Data type): REG_DWORD (Δυαδική - Boolean)
  Τιμή (Value): 1
  Σημείωση Αυτή η καταχώρηση ελέγχει τη συμπεριφορά της δυνατότητας ανίχνευσης μέσων (Media Sensing). Από προεπιλογή, τα συμβάντα ανίχνευσης μέσων (Media Sense) ενεργοποιούν την εκτέλεση μιας ενέργειας από τον υπολογιστή-πελάτη DHCP. Για παράδειγμα, όταν προκύπτει ένα συμβάν σύνδεσης, ο υπολογιστής-πελάτης προσπαθεί να αποκτήσει μια εκμίσθωση. Όταν προκύπτει ένα συμβάν αποσύνδεση, ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη διασύνδεση και τις δρομολογήσεις. Αν ορίσετε αυτά τα δεδομένα τιμής στο 1, οι υπολογιστές-πελάτες DHCP και οι υπολογιστές-πελάτες που δεν αφορούν το DHCP αγνοούν τα συμβάντα ανίχνευσης μέσων (Media Sensing).
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Σημείωση Ο Microsoft Windows Server 2003 υποστηρίζει την ανίχνευση μέσων (Media Sensing) όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον συμπλέγματος διακομιστών. Από προεπιλογή ωστόσο, η ανίχνευση μέσων (Media Sensing) είναι απενεργοποιημένη σε σύμπλεγμα διακομιστών που βασίζεται στο Windows Server 2003 και η καταχώρηση μητρώου DisableDHCPMediaSense δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Στο Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), παρουσιάστηκε η καταχώρηση μητρώου DisableClusSvcMediaSense. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καταχώρηση μητρώου για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση μέσων (Media Sensing) στους κόμβους συμπλέγματος διακομιστών που βασίζονται στον Windows Server 2003. Τα στοιχεία της καταχώρησης μητρώου DisableClusSvcMediaSense είναιτα εξής:
Κλειδί (Key): HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Όνομα (Name): DisableClusSvcMediaSense
Τύπος δεδομένων (Data type): REG_DWORD (Δυαδική - Boolean)
Προεπιλεγμένη τιμή (Default value): 0
Από προεπιλογή, η καταχώρηση DisableClusSvcMediaSense έχει οριστεί στην τιμή 0. Όταν η καταχώρηση αυτή οριστεί στο 0, η ανίχνευση μέσων (Media Sensing) απενεργοποιείται. Εάν ορίσετε την καταχώρηση DisableClusSvcMediaSense στο 1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καταχώρηση DisableDHCPMediaSense για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση μέσων (Media Sensing). Αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει με τη συμπεριφορά περιβάλλοντος συμπλέγματος διακομιστών Microsoft Windows 2000 Server.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 239924 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια