Πώς μπορείτε να διορθώσετε την ασυμβατότητα ClientKeeper εργαλείων και του Internet Explorer 9


Συμπτώματα


Γραμμή εργαλείων ClientKeeper θα προκαλέσει διακοπή της ανταπόκρισης του Internet Explorer 9 ή αιφνίδια διακοπή λειτουργίας

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για να επιλύσετε αυτήν την ασυμβατότητα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Γραμμή εργαλείων ClientKeeper.

Για να ενημερώσετε την τελευταία έκδοση του ClientKeeper εργαλείων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web: http://touchensafe.co.kr

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση για γραμμή εργαλείων ClientKeeper διορθώνει το ζήτημα συμβατότητας.

Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.

Μέθοδος 2: Απενεργοποίηση της Γραμμή εργαλείων ClientKeeper

Για να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων ClientKeeper, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του Internet Explorer.
  2. Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο του Internet Explorer.
  3. Όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση ασυμβατότητας ClientKeeper γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί διατηρήσετε απενεργοποιημένο ή αγνοήσετε την ειδοποίηση.

Σημείωση: γραμμή εργαλείων ClientKeeper ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν είναι απενεργοποιημένο το πρόσθετο.

Περισσότερες πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης, ανατρέξτε σε αυτές τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web: